Concurso de traslados de secundaria

Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2023-2024

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Instrucións para a toma de posesión

Instrucións. Ligazón
Modelo I. Ligazón
Modelo II. Ligazón
Modelo 145. Ligazón

Resolución definitiva

Resolución. Ligazón
Adxudicación. Ligazón
Persoal en espectativa. Ligazón
Excluídas. Ligazón
DOG. Ligazón

Vacantes definitivas

Corpo 590. Ligazón
Corpo 592. Ligazón
Corpo 593. Ligazón
Corpo 594. Ligazón
Corpo 595. Ligazón
Corpo 596. Ligazón
Corpo 598. Ligazón
Corpo 555. Ligazón
Corrección de erros. Ligazón

Resolución provisional

Resolución provisional

Relación provisional de persoas excluídas (Secundaria)

Adxudicación provisional secundaria alfabético

Adxudicación provisional secundaria por especialidade

Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

Adxudicación provisional inspectores (alfabético)

 

Prazo reclamacións e renuncias: do 16 até o 29 de febreiro.

Ligazón ás instrucións de como reclamar ou renunciar

Reclamacións ao baremo

Prazo: ata o 14 de febreiro
As reclamacións enviaranse por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal segundo o corpo de persoal docente polo que se participa e deberá indicarse no asunto da mensaxe: “Reclamación CXT”.

Vacantes provisionais

Corpo 590. Ligazón
Corpo 592. Ligazón
Corpo 593. Ligazón
Corpo 594. Ligazón
Corpo 595. Ligazón
Corpo 596. Ligazón
Corpo 598. Ligazón
Corpo 555. Ligazón

Convocatoria

Orde. Ligazón
Instrucións. Ligazón
Prazo de participación: do 14 de novembro ao 4 de decembro

Negociación das vacantes

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de A Coruña. Ligazón. Resultado reclamación de vacantes. Ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Lugo. Ligazón. Resultado da reclamación de vacantes. Ligazón Actualizado o 4 de decembro

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón. Resultado reclamación de vacantes. LigazónMáis reclamacións

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra. Ligazón. Resultado reclamación de vacantes. Ligazón. Máis reclamacións

 • Para a negociación das prazas en secundaria deben terse en conta os seguintes criterios: ligazón.

Xubilacións

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de A Coruña. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Lugo. Ligazón. (actualizado o 17 de novembro)

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón (actualizado o 9 de novembro)

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra. Ligazón

 

Criterios empregados pola administración para determinar as prazas vacantes de secundaria do CXT

Ligazón

Videotitorial

 • Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2019-2020

  Ligazón á páxina web de participación no CXT

  Instrucións para a toma de posesión.

  Ligazón coas instrucións

  Ligazón ás instrucións da Consellaría

  Adxudicación definitiva.

  Ligazón coa adxudicación

  Vacantes definitivas.

  Ligazón coas vacantes do corpo 555

  Ligazón coas vacantes do corpo 590

  Ligazón coas vacantes do corpo 591

  Ligazón coas vacantes do corpo 592

  Ligazón coas vacantes do corpo 593

  Ligazón coas vacantes do corpo 594

  Adxudicación provisional. 

  Ligazón coa adxudicación

  Ligazón coa adxudicación ordenada por especialidades e baremo

  * A orde das funcionarias en prácticas no  anterior documento, ao participar todas con 0 puntos, pode non coincidir coa da adxudicación.

  Convocatoria.

  ORDE do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados. Ligazón

  Instrucións da Consellaría. Ligazón

  Vacantes provisionais.

  Ligazón

  Publicadas as listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral, adultos e orientación.

  Ligazón

  Criterios empregados pola administración para determinar as prazas vacantes de secundaria dos CXT.

  Incluídas en acta a petición da CIG Ensino.

  Ligazón

  Negociación Vacantes.

  Información das vacantes reclamadas pola CIG Ensino nas distintas xefaturas territoriais.

  A Coruña: ligazón

  Lugo: ligazón

  Ourense: ligazón

  Pontevedra: ligazón

  Vacantes.

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de A Coruña: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Lugo: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Pontevedra: ligazón

  As xefaturas territoriais teñen instrucións dos servizos centrais de publicar as vacantes antes do 15 de novembro.

  Xubilacións.

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de A Coruña: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

  Xubilacións corrixidas remitidas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Ourense: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Pontevedra: ligazón

  Negociación.

  Proxecto de Orde de Concurso Xeral de Traslados. Borrador.

  Ligazón do CIG Informa

 • Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2017-2018

  Resolución definitiva

  RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubrode 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, do 6 de novembro). Ligazón

  Podedes ver a resolución defintiva do Concurso de Secundaria na seguinte ligazón

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo un destino definitivo nos concursos de traslados. Ligazón

  Convocatoria

  ORDE do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas o ciais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (DOG do 6 de novembro). Ligazón

  Texto para o DOG. Ligazón

  Borrrador. Ligazón

  Ligazón á páxina da Consellaría para participar.

  Ligazón á páxina da Consellaría do CXT.

  Resolución Provisional.

  Podedes ver a resolución provisional do CXT de secundaria na seguinte ligazón

  Podedes ver a resolución provisional do CXT de inspección na seguinte ligazón

  Prazo de participación.

  O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

  Como a orde foi publicada o 6 de novembro o prazo de presentación é do 7 ao 27 de novembro.

  Vacantes provisionais.

  Vacantes provisionais. Resolución do 20 de novembro LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de secundaria (21/11/2017). LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores técnicos de FP (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de EOI (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de música e artes escénicas (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de artes plásticas e deseño (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de mestras e mestres de taller de artes plásticas e deseño (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes do corpo de inspectoras e inspectores (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Máis información sobre o concurso xeral de traslados.

  CIG-Informa con datos relevantes sobre o concurso e con información sobre a Mesa Sectorial.

  Ligazón

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG Informa cos Criterios de Baremación. Ligazón

  Negociación Vacantes.

  Vacantes remitidas pola delegación de A Coruña para a súa negociación. Primaria Secundaria
  Vacantes remitidas pola delegación de Lugo para a súa negociación. Primaria Secundaria
  As vacantes de Lugo despois da primeira reunión mantida coa Xefatura de Inspección de Lugo foron incrementadas coas seguintes.
  • 1 de Organización e procedementos de mantemento de vehículos (590111) no IES Val do Asma de Chantada.
  • 1 de Mantemento de vehículos  (591209) no CIFP de As Mercedes.
  • 1 de Instalacións electrotécnicas no CIFP Politécnico de Lugo.
  • 1 de Pedagoxía terapéutica de secundaria (código 60) no IES Basanta Silva de Vilalba.
  Vacantes da delegación de Ourense para a súa negociación. Primaria Secundaria
  As vacantes de Ourense despois da primeira reunión mantida coa Xefatura de Inspección de Ourense foron incrementadas coas seguintes.
  • IES Lauro Olmo: Inglés
  • IES Martaguisela: Inglés
  • IES N.º 1 de Carballiño: Bioloxía e xeoloxía
  • CIFP A Carballeira: Sistemas e aplicacións informáticas
  • CIFP Portovello: Intervención sociocomunitaria
  • EOI: inglés (2)
  • IES 12 de Outubro: Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • IES As Lagoas: Lingua galega
  • IES Otero Pedraio: Matemáticas
  • IES Universidade Laboral: Educación física e Mantemento de vehículos
  • IES García Barbón: Mantemento de vehículos
  • IES Carlos Casares de Viana: Xeografía e historia
  Vacantes da delegación de Pontevedra para a súa negociación. Primaria Secundaria
  Vacantes remitidas pola delegación de Pontevedra en xaneiro de 2018. Primaria Secundaria

  Xubilacións.

  De A Coruña. Primaria Secundaria

  De Lugo. Primaria e Secundaria

  De Ourense. Primaria Secundaria

  De Pontevedra. Primaria Secundaria

  Negociación.

  Información da mesa sectorial na que se negociou o CXT

  .

 • Concurso Xeral de Traslados 2016-2017
  Convocatoria

  ORDE  do  14  de  outubro  de  2016  pola  que  se  convoca  concurso  de  traslados (DOG do 27 de outubro de 2016)  Ligazón 

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Resolución

  Resolución provisional. LIGAZÓN aos documentos

  Resolución definitiva.(DOG 10/05/2017. ) Ligazón

  Toma de posesión. 

  Instrucións para a toma de posesión dos novos destinos. Ligazón

  Máis información sobre o concurso xeral de traslados.

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

  VACANTES PROVISIONAIS na web da Consellaría Ligazón

  Proposta de Vacantes de Pontevedra actualizada a Xaneiro de 2017 Ligazón

  CIG-INFORMA: Vacantes ofertada na web da Consellaría a 14-11-2016 e xubilacións até o 31 de decembro. Ligazón

 • Concurso Xeral de Traslados 2015-2016

  Convocatoria

  Orde do 13 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación (DOG 19-1-2016) Ligazón

  Resolución definitiva no DOG (DOG 9-5-2016) Ligazón

  Vacantes definitivas (DOG 9-5-2016) Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado


  Publicada a resolución provisional (10-3-2016)  Ligazón

  Información da Consellaria sobre periodo de renuncias e reclamacións

  De acordo co establecido na base vixésimo oitava, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso.

  As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderán obter destino na resolución definitiva.

  O prazo, tanto para as reclamacións, como para as renuncias será desde o venres día 11 ao luns 21 de marzo, ambos incluídos.

  Datas

  Información sobre as posíbeis datas da resolución provisional Ligazón

  Vacantes

  LIGAZÓN ás vacantes publicadas pola Consellaría na súa páxina web por corpos e especialidades

  Información previa sobre as propostas de vacantes facilitadas pola Consellaría e xubilacións Ligazón

  Prazo

  O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG (Do 20/01/2016 ao 05/02/2016) Finalizado este prazo, non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

  Recordamos que no CXT é necesario presentar as solicitudes por rexistro.  

  LIGAZÓN PARA PARTICIPAR

  Instrucións para o profesorado que teña destino fóra da comunidade Ligazón

  CIG-INFORMA coa posición da CIG-Ensino na Mesa Sectorial Ligazón

  Inclúe información sobre o baremo, as puntuacións mínimas na adxudicación no 2014-2015 e profesorado en expectativa, suprimido...no curso 2015-2016. 

  CIG-INFORMA cos criterios de baremación Ligazón

  Vacantes

  Aquí podedes consultar as propostas de vacantes e tamén as xubilacións de profesorado de 2014, 2015 e 2016. Así como o cadro resumo DEFINITIVO coa totalidade das xubilacións por provincias e especialidade e os listados dos centros onde se produciron Ligazón

 • Concurso Xeral de Traslados 2014-2015

  ORDE do 30 de outubro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ligazón

  Posición da CIG-Ensino na Mesa Sectorial Ligazón

  CIG-INFORMA coa posición da CIG-Ensino Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL (24-3-2015) Ligazón

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA (26-5-2015) Ligazón