Concurso de traslados de secundaria

Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2021-2022

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Datas previstas

Participación do 9 ao 29 de novembro.

Resolución provisional: mediados de febreiro.

Resolución definitiva: mediados de abril.

Convocatoria

Ligazón
Instrucións

Borrador da Orde

Ligazón

Vacantes da Consellaría

ResoluciónLigazón
Profesores de ensino secundario. Ligazón
Profesores Técnicos de Formación Profesional. Ligazón
Profesores De Escolas Oficiais De Idiomas. Ligazón
Catedráticos De Música E Artes Escénicas. Ligazón
Profesores De Música E Artes Escénicas. Ligazón
Profesores De Artes Plásticas E Deseño. Ligazón
Mestres De Taller De Artes Plásticas E Deseño. Ligazón
Corpos De Inspección. Ligazón

Negociación vacantes

Resultado das negociacións nas distintas xefaturas territoriais.

A Coruña. Ligazón
Ourense. Ligazón
Lugo. Ligazón

Vacantes

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de A Coruña.
PES  PTFP  EOI  PMAE  PAPD  CMAE  MAPD

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Lugo.
PES  PTFP  EOI  PMAE  PAPD

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra.Ligazón

Xubilacións

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de A Coruña. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Lugo. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra. Ligazón

Videotitorial

 • Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2019-2020

  Ligazón á páxina web de participación no CXT

  Instrucións para a toma de posesión.

  Ligazón coas instrucións

  Ligazón ás instrucións da Consellaría

  Adxudicación definitiva.

  Ligazón coa adxudicación

  Vacantes definitivas.

  Ligazón coas vacantes do corpo 555

  Ligazón coas vacantes do corpo 590

  Ligazón coas vacantes do corpo 591

  Ligazón coas vacantes do corpo 592

  Ligazón coas vacantes do corpo 593

  Ligazón coas vacantes do corpo 594

  Adxudicación provisional. 

  Ligazón coa adxudicación

  Ligazón coa adxudicación ordenada por especialidades e baremo

  * A orde das funcionarias en prácticas no  anterior documento, ao participar todas con 0 puntos, pode non coincidir coa da adxudicación.

  Convocatoria.

  ORDE do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados. Ligazón

  Instrucións da Consellaría. Ligazón

  Vacantes provisionais.

  Ligazón

  Publicadas as listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral, adultos e orientación.

  Ligazón

  Criterios empregados pola administración para determinar as prazas vacantes de secundaria dos CXT.

  Incluídas en acta a petición da CIG Ensino.

  Ligazón

  Negociación Vacantes.

  Información das vacantes reclamadas pola CIG Ensino nas distintas xefaturas territoriais.

  A Coruña: ligazón

  Lugo: ligazón

  Ourense: ligazón

  Pontevedra: ligazón

  Vacantes.

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de A Coruña: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Lugo: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

  Proposta de vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Pontevedra: ligazón

  As xefaturas territoriais teñen instrucións dos servizos centrais de publicar as vacantes antes do 15 de novembro.

  Xubilacións.

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de A Coruña: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

  Xubilacións corrixidas remitidas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Ourense: ligazón

  Xubilacións remitidas pola xefatura territorial de Pontevedra: ligazón

  Negociación.

  Proxecto de Orde de Concurso Xeral de Traslados. Borrador.

  Ligazón do CIG Informa

 • Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2017-2018

  Resolución definitiva

  RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubrode 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, do 6 de novembro). Ligazón

  Podedes ver a resolución defintiva do Concurso de Secundaria na seguinte ligazón

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo un destino definitivo nos concursos de traslados. Ligazón

  Convocatoria

  ORDE do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas o ciais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (DOG do 6 de novembro). Ligazón

  Texto para o DOG. Ligazón

  Borrrador. Ligazón

  Ligazón á páxina da Consellaría para participar.

  Ligazón á páxina da Consellaría do CXT.

  Resolución Provisional.

  Podedes ver a resolución provisional do CXT de secundaria na seguinte ligazón

  Podedes ver a resolución provisional do CXT de inspección na seguinte ligazón

  Prazo de participación.

  O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

  Como a orde foi publicada o 6 de novembro o prazo de presentación é do 7 ao 27 de novembro.

  Vacantes provisionais.

  Vacantes provisionais. Resolución do 20 de novembro LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de secundaria (21/11/2017). LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores técnicos de FP (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de EOI (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de música e artes escénicas (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de profesoras e profesores de artes plásticas e deseño (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes corpo de mestras e mestres de taller de artes plásticas e deseño (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Vacantes do corpo de inspectoras e inspectores (21/11/2017).  LIGAZÓN

  Máis información sobre o concurso xeral de traslados.

  CIG-Informa con datos relevantes sobre o concurso e con información sobre a Mesa Sectorial.

  Ligazón

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG Informa cos Criterios de Baremación. Ligazón

  Negociación Vacantes.

  Vacantes remitidas pola delegación de A Coruña para a súa negociación. Primaria Secundaria
  Vacantes remitidas pola delegación de Lugo para a súa negociación. Primaria Secundaria
  As vacantes de Lugo despois da primeira reunión mantida coa Xefatura de Inspección de Lugo foron incrementadas coas seguintes.
  • 1 de Organización e procedementos de mantemento de vehículos (590111) no IES Val do Asma de Chantada.
  • 1 de Mantemento de vehículos  (591209) no CIFP de As Mercedes.
  • 1 de Instalacións electrotécnicas no CIFP Politécnico de Lugo.
  • 1 de Pedagoxía terapéutica de secundaria (código 60) no IES Basanta Silva de Vilalba.
  Vacantes da delegación de Ourense para a súa negociación. Primaria Secundaria
  As vacantes de Ourense despois da primeira reunión mantida coa Xefatura de Inspección de Ourense foron incrementadas coas seguintes.
  • IES Lauro Olmo: Inglés
  • IES Martaguisela: Inglés
  • IES N.º 1 de Carballiño: Bioloxía e xeoloxía
  • CIFP A Carballeira: Sistemas e aplicacións informáticas
  • CIFP Portovello: Intervención sociocomunitaria
  • EOI: inglés (2)
  • IES 12 de Outubro: Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • IES As Lagoas: Lingua galega
  • IES Otero Pedraio: Matemáticas
  • IES Universidade Laboral: Educación física e Mantemento de vehículos
  • IES García Barbón: Mantemento de vehículos
  • IES Carlos Casares de Viana: Xeografía e historia
  Vacantes da delegación de Pontevedra para a súa negociación. Primaria Secundaria
  Vacantes remitidas pola delegación de Pontevedra en xaneiro de 2018. Primaria Secundaria

  Xubilacións.

  De A Coruña. Primaria Secundaria

  De Lugo. Primaria e Secundaria

  De Ourense. Primaria Secundaria

  De Pontevedra. Primaria Secundaria

  Negociación.

  Información da mesa sectorial na que se negociou o CXT

  .

 • Concurso Xeral de Traslados 2016-2017
  Convocatoria

  ORDE  do  14  de  outubro  de  2016  pola  que  se  convoca  concurso  de  traslados (DOG do 27 de outubro de 2016)  Ligazón 

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Resolución

  Resolución provisional. LIGAZÓN aos documentos

  Resolución definitiva.(DOG 10/05/2017. ) Ligazón

  Toma de posesión. 

  Instrucións para a toma de posesión dos novos destinos. Ligazón

  Máis información sobre o concurso xeral de traslados.

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

  VACANTES PROVISIONAIS na web da Consellaría Ligazón

  Proposta de Vacantes de Pontevedra actualizada a Xaneiro de 2017 Ligazón

  CIG-INFORMA: Vacantes ofertada na web da Consellaría a 14-11-2016 e xubilacións até o 31 de decembro. Ligazón

 • Concurso Xeral de Traslados 2015-2016

  Convocatoria

  Orde do 13 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación (DOG 19-1-2016) Ligazón

  Resolución definitiva no DOG (DOG 9-5-2016) Ligazón

  Vacantes definitivas (DOG 9-5-2016) Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado


  Publicada a resolución provisional (10-3-2016)  Ligazón

  Información da Consellaria sobre periodo de renuncias e reclamacións

  De acordo co establecido na base vixésimo oitava, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso.

  As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderán obter destino na resolución definitiva.

  O prazo, tanto para as reclamacións, como para as renuncias será desde o venres día 11 ao luns 21 de marzo, ambos incluídos.

  Datas

  Información sobre as posíbeis datas da resolución provisional Ligazón

  Vacantes

  LIGAZÓN ás vacantes publicadas pola Consellaría na súa páxina web por corpos e especialidades

  Información previa sobre as propostas de vacantes facilitadas pola Consellaría e xubilacións Ligazón

  Prazo

  O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG (Do 20/01/2016 ao 05/02/2016) Finalizado este prazo, non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

  Recordamos que no CXT é necesario presentar as solicitudes por rexistro.  

  LIGAZÓN PARA PARTICIPAR

  Instrucións para o profesorado que teña destino fóra da comunidade Ligazón

  CIG-INFORMA coa posición da CIG-Ensino na Mesa Sectorial Ligazón

  Inclúe información sobre o baremo, as puntuacións mínimas na adxudicación no 2014-2015 e profesorado en expectativa, suprimido...no curso 2015-2016. 

  CIG-INFORMA cos criterios de baremación Ligazón

  Vacantes

  Aquí podedes consultar as propostas de vacantes e tamén as xubilacións de profesorado de 2014, 2015 e 2016. Así como o cadro resumo DEFINITIVO coa totalidade das xubilacións por provincias e especialidade e os listados dos centros onde se produciron Ligazón

 • Concurso Xeral de Traslados 2014-2015

  ORDE do 30 de outubro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ligazón

  Posición da CIG-Ensino na Mesa Sectorial Ligazón

  CIG-INFORMA coa posición da CIG-Ensino Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL (24-3-2015) Ligazón

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA (26-5-2015) Ligazón

 • Concurso Xeral de Traslados 2013-2014
  Convocatoria

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolución Definitiva.

  Resolución definitiva Secundaria. (Web da Consellaría): Ligazón (DOG 14/04/2014): Ligazón

  Adxudicación por especialidade: Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución Provisional.

  Resolución Provisional de Secundaria: Ligazón

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Vacantes definitivas do corpo de secundaria.

  Publicadas no DOG as vacantes defintivas (DOG 27/02/2014) Ligazón

  Correción de erros das vacantes definitivas (OG 05/03/2014) Ligazón

  Publicadas na páxina web da Consellaría de Educación o 25 de febreiro de 2014. Ligazón.

  Vacantes provisionais

  Publicadas no DOG as vacantes provisionais. Ligazón

  Publicadas na páxina web da Consellaría o 12 de decembro de 2013. Ligazón

  Negociación de Vacantes.

  A Coruña.

  Primeiro listado xubilacións: Ligazón

  Primeiro listado vancantes Secundaria: Ligazón

  Primeiro listado vacantes EOI: Ligazón

  Primeiro listado vacantes CMUS: Ligazón

  Primeiro listado vacantes Escolas de Artes: Ligazón

  Primeiro listado vacantes PTFP: Ligazón

  Primeiro listado vacantes Mestre Taller: Ligazón

  Lugo.

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Primeiro listado de xubilacións: Ligazón

  Ourense.

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Pontevedra.

  Primeiro listado vacantes Secundaria: Ligazón

  Primeiro listado vacantes PTFP, música e artes: Ligazón

  Primeiro listado de xubilacións: Ligazón

  Falecidas e falecidos: Ligazón

  Información sobre o CXT

  Aplicación Web e información varia da Consellaría
  Prazo para a publicación das vacantes.

  Vacantes provisionals: antes do 15 de decembro de 2013.

  Vacantes definitivas: con anterioridade á apertura do prazo de reclamacións e renuncias, resolución provisional.

  Reclamacións e renuncias.

  10 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Cuerpos docentes contemplados  na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso Xeral de Traslados 2012-2013
  Normativa

  Convocatoria. Orde do 24 de outubro de 2012 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG 29/10/2012). Ligazón 

  • Corrección de erros.(05/11/2012). Ligazón

  Instrucións. Circular 12/2012 de instrucións para o CXT. Ligazón

  Toma de posesión.

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados

   

   

  Resolución Definitiva.

  Resolución definitiva do CXT. Na páxina da Consellaría: Ligazón. No DOG (21/05/2013): Ligazón

  Resolución definitiva CXT 2012 2013 Secundaria e Outros: Ligazón

  Resolución Provisional

  Publicouse o 14 de marzo na web da Consellaría. Ligazón. Non vai ser publicada no DOG.

  O prazo de reclamacións e renuncias será do 15 ao 25 de marzo.

  Participación

  Aplicación para participar no CXT: Ligazón

  Prazos do Concurso.

  Segundo o borrador do concurso o prazo é do 6 ao 22 de novembro, ambos incluídos.

  Publicación das vacantes definitivas.

  Información na páxina web da Consellaría: Ligazón

  Publicación das vacantes provisionais.

  Resolución do 14 de febreiro de 2013: vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados

  Prazos para a publicación de Vacantes.

  Vacantes provisionais antes do 15 de febreiro de 2013.

  Vacantes definitivas antes do 12 de abril de 2013.

  Vacantes Entregadas para a súa negociación nas Xuntas de Persoal

  A Coruña. 

   Vacantes PESPTFPEOIsProfesorado de artes e mestres taller de artesConservatorios

  Amortizacións. Prazas que a Consellaría propón amortizar na provincia da Coruña (todos os corpos docentes). Actualizado a 29/11/2012 coas prazas a amortizar nos Conservatorios. Ligazón

  Lugo. Xubilacións e vacantes do corpo de mestres. Ligazón

   Nova achega de vacantes: Ligazón

  Ourense. Vacantes entregadas para a súa negociación na xunta de persoal, segunda achega. Ligazón

  Pontevedra. Xa temos dúas propostas de vacantes, a última de xaneiro, máis as xubilacións. Ligazón 

  CIG Informas do Concurso Xeral de Traslados

  Xeral do CXT

  Adxudicacións do CXT 2011-2012

  Outras informacións ou aclaracións.

  Neste concurso de traslados, segundo a administración, non vai haber prazas itinerantes.

  Proceso de negociación. Mesa sectorial.

  Ligazón á convocatoria da mesa.

  Ligazón ao borrador.

  Ligazón á información sobre a mesa

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Cuerpos docentes contemplados  na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón