Concurso de traslados de secundaria

 • Concurso Xeral de Traslados 2012-2013
  Normativa

  Convocatoria. Orde do 24 de outubro de 2012 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG 29/10/2012). Ligazón 

  • Corrección de erros.(05/11/2012). Ligazón

  Instrucións. Circular 12/2012 de instrucións para o CXT. Ligazón

  Toma de posesión.

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados

   

   

  Resolución Definitiva.

  Resolución definitiva do CXT. Na páxina da Consellaría: Ligazón. No DOG (21/05/2013): Ligazón

  Resolución definitiva CXT 2012 2013 Secundaria e Outros: Ligazón

  Resolución Provisional

  Publicouse o 14 de marzo na web da Consellaría. Ligazón. Non vai ser publicada no DOG.

  O prazo de reclamacións e renuncias será do 15 ao 25 de marzo.

  Participación

  Aplicación para participar no CXT: Ligazón

  Prazos do Concurso.

  Segundo o borrador do concurso o prazo é do 6 ao 22 de novembro, ambos incluídos.

  Publicación das vacantes definitivas.

  Información na páxina web da Consellaría: Ligazón

  Publicación das vacantes provisionais.

  Resolución do 14 de febreiro de 2013: vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados

  Prazos para a publicación de Vacantes.

  Vacantes provisionais antes do 15 de febreiro de 2013.

  Vacantes definitivas antes do 12 de abril de 2013.

  Vacantes Entregadas para a súa negociación nas Xuntas de Persoal

  A Coruña. 

   Vacantes PESPTFPEOIsProfesorado de artes e mestres taller de artesConservatorios

  Amortizacións. Prazas que a Consellaría propón amortizar na provincia da Coruña (todos os corpos docentes). Actualizado a 29/11/2012 coas prazas a amortizar nos Conservatorios. Ligazón

  Lugo. Xubilacións e vacantes do corpo de mestres. Ligazón

   Nova achega de vacantes: Ligazón

  Ourense. Vacantes entregadas para a súa negociación na xunta de persoal, segunda achega. Ligazón

  Pontevedra. Xa temos dúas propostas de vacantes, a última de xaneiro, máis as xubilacións. Ligazón 

  CIG Informas do Concurso Xeral de Traslados

  Xeral do CXT

  Adxudicacións do CXT 2011-2012

  Outras informacións ou aclaracións.

  Neste concurso de traslados, segundo a administración, non vai haber prazas itinerantes.

  Proceso de negociación. Mesa sectorial.

  Ligazón á convocatoria da mesa.

  Ligazón ao borrador.

  Ligazón á información sobre a mesa

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Cuerpos docentes contemplados  na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

   

 • Concurso Xeral de Traslados 2010-2011
  Convocatoria.

  Publicación da convocatoria do Concurso no DOG (16/11/2010). Ligazón

  Aplicación para participar. Ligazón

  Aplicación de datos persoais. Ligazón 

   

  Toma de posesión do destino definitivo

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados. Ligazón

  Adxudicación definitiva.

  Resolución do 30 de maio de 2011 (DOG 07-06-11). Ligazón

  Reclamación á adxudicación definitiva

  Contra esta resolución pódese interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes desde a publicación da resolución definitiva no DOG (7 de xuño)

  Adxudicación provisional.

  Resolución do 7 de abril de 2011 (DOG 12-04-11). Ligazón

  Prazo de reclamacións e renuncias á adxudicación provisional.

  Será de 5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación da resolución provisional no DOG.

  Prazos.

  Prazos do Concurso: do 25 de novembro ao 14 de decembro, ambos inclusive (15 días hábiles desde o 25 de novembro).

  Prazo previsto da resolución provisional (circular 12/2010): 12 de abril de 2011 (inicialmente o 31 de marzo)

  Vacantes Definitivas.

  Publicada na web da Consellaría (24-05-11). Ligazón e no DOG (02/06/2011) Ligazón

  Vacantes Provisionais.

  DOG 02-03-11. Ligazón

  A Coruña. PES: Ligazón

  A Coruña. EOIs: Ligazón

  A Coruña: mestres de taller, artes plásticas e deseño: Ligazón

  A Coruña: Profesionais técnicos de FP Ligazón

  A Coruña: Profesores de Artes Escénicas Ligazón

  Lugo: Ligazón

  Ourense: Ligazón

  Pontevedra: PES. Ligazón

  Pontevedra: FP. Ligazón

  Novas vacantes provisionais

  (Publicadas na web da Consellaría o 24-02-2011)

  Secundaria. Ligazón

  PTFP. Ligazón

  EOI. Ligazón

  Música e artes escénicas. Ligazón

  Artes plásticas e deseño. Ligazón

  Mestres de taller de artes plásticas e deseño. Ligazón

  Inspección. Ligazón

  Vacantes por xubilación LOE

  (NON ENTRAN NA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS)

  Datos facilitados pola Consellaría. Ligazón

  Actualización vacantes LOE (A Coruña) a 13/4/2011 Ligazón

  Actualización vacantes LOE (Pontevedra) a 09/05/11. Ligazón

  Baremación

  Composición das comisións avaliadoras dos concursos de traslados 2010/11. Ligazón

  Criterios de baremación. Ligazón

  Consulta do baremo provisional. Ligazón

  Outras informacións.

  Centros de especial dificultade (DOG 28/10/10) Ligazón Corrección de erros (DOG 19/11/10) Ligazón

  Aclaracións (CELGAs, coordinacións, titorías, especial dificultade...): Ligazón

  Circular aclaratoria da Consellaría: Ligazón

  CIG Informa sobre o Concurso de Traslados: Ligazón


  Proceso de Negociación.

  Borrador Concurso de Traslados: Ligazón

  Borradores dos Anexos do Concurso de Traslados: Ligazón 

  Normas Procedimentais para este concurso (por ser estatal): Ligazón

  O Real Decreto que regula o Concurso de Traslados podelo atopar en Lexislación Educativa Básica


  Outras convocatorias específicas no 2010.

  Ver Outras Convocatorias

  EPAPU

  Concurso específico para Educación Permanente de adultos. Ligazón

  Criterios de baremación apartados F.1.5 e F.1.6. Ligazón

  Publicación das puntuacións provisionais. Ligazón 

  Adxudicación provisional. Ligazón

  Resolución definitiva. Ligazón   ///  Adxudicación definitiva. Ligazón  /// DOG 16-05-11. Ligazón

  EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS 

  Concurso de méritos. Ligazón