Comisións por conciliación

Comisións de servizo de conciliación 2024


Ligazón á páxina web de solicitude das comisións

Prazo de solicitude

Do 15 ao 26 de abril

Normativa

Orde de comisións de servizo por conciliación. Publicada no DOG o 30 de abril de 2019. Ligazón

Información

CIG Informa das comisións de conciliación.
Prazo de participación: 10 días hábiles despois da publicación do CXT

Videotitorial

 • Comisións de servizo de conciliación 2023

  Ligazón á páxina web de solicitude das comisións

  Prazo de solicitude para quen superou o concurso excepcional de estabilización

  6 e 7 de xullo
  O persoal docente interino que xa teña concedida unha comisión de servizos por razón da conciliación da vida familiar e laboral non estará obrigado a formular unha nova solicitude.

  Admitidas e excluídas definitivas

  Resolución. Ligazón
  Mestras. Ligazón
  Secundaria. Ligazón
  Relixión. Ligazón

  Admitidas e excluídas provisionais

  Resolución. Ligazón
  Mestras. Ligazón
  Secundaria. Ligazón
  Relixión. Ligazón

  Prazo de reclamacións: ata o 22 de xuño

  Prazo de solicitude

  Do 15 ao 29 de maio

  Normativa

  Orde de comisións de servizo por conciliación. Publicada no DOG o 30 de abril de 2019. Ligazón

  Información

  CIG Informa das comisións de conciliación.
  Prazo de participación: 10 días hábiles despois da publicación do CXT

  Videotitorial

 • Comisións de servizo de conciliación 2018

  Normativa

  Orde de comisións de servizo por conciliación. Publicada no DOG (08-03-2018). Ligazón

  CIG Informa da orde de comisións de servizo de conciliación. Ligazón

  Modificación das datas de presentación para o curso 2018

  A Consellaría anuncia unha modificación da orde de comisión de servizos por conciliación pola que as datas para a solicitar para o curso 2018/2019 serán do 23 de maio ao 5 de xuño de 2018.

  ORDE do 3 de abril de 2018, pola que se modifica a ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. Ligazón

  Resolucións provisional.

  Resolución provisional

  Listaxe provisional de mestres

  Listaxe provisional de secundaria

  Anexo de solicitudes excluídas

  Prazo de reclamación:

  • O prazo de reclamacións comeza o día 20 de xullo de 2018 e remata o día 27 de xullo de 2018, ambos días incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Subdirección de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela por correo electrónico a:

  Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

  Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

 • Comisións de servizo de conciliación 2016
  Normativa

  Texto refundido e actualizado da orde que regula as comisións de conciliación. Ligazón

  Orde que regula as comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar.(DOG 30/06/2006). Ligazón 

  • Corrección de erros e ampliación de novos supostos. (DOG 07/06/2007). Ligazón
  Resolucións

  Resolución definitiva. 

  Resolución Provisional. 

  A ter en conta:

  Petición de comisión de conciliación:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran na normativa recollida nesta páxina. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, do 16 ao 31 de maio de cada ano (incluídos), agás causas sobrevidas a ese prazo. 

  Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG.

  Solicitude de destinos en comisión de servizos

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por conciliación da vida laboral e familiar non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada. Os importantes recortes de postos de traballo no ensino público do goberno Feijoo levou nestes últimos cursos a que parte das persoas con comisión de serivzos concedida non puidese desfrutar dela.

  Sistema de solicitude de comisión de conciliación

  A partir da convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de conciliación faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP

 • Comisións de servizo de conciliación 2015
  Normativa

  Texto refundido e actualizado da orde que regula as comisións de conciliación. Ligazón

  Orde que regula as comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar.(DOG 30/06/2006). Ligazón 

  • Corrección de erros e ampliación de novos supostos. (DOG 07/06/2007). Ligazón

  Listaxes de persoas admitidas e excluídas. Información na páxina da Consellaría. Ligazón

  O prazo de reclamacións comeza o día 19 de xuño de 2015 e remata o día 26 de xuño de 2015, ambos días incluídos.

  A ter en conta:

  Petición de comisión de conciliación:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran na normativa recollida nesta páxina. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, do 16 ao 31 de maio de cada ano (incluídos), agás causas sobrevidas a ese prazo. Este ano a Consellaría publicou na súa web que o prazo remataba o 1 de xuño,

  Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG.

  Segundo a orde do Concurso de adxudicación de destinos provisionais non poderedes refacer a posteriori a vosa petición.

  Solicitude de destinos en comisión de servizos

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por conciliación da vida laboral e familiar non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada. Os importantes recortes de postos de traballo no ensino público do goberno Feijoo levou nestes últimos cursos a que parte das persoas con comisión de serivzos concedida non puidese desfrutar dela.

  Sistema de solicitude de comisión de conciliación

  A partir da convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de conciliación faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP