CAFI, CFR e Asesorías de Formación

Comisións CAFI, CFR e SFP 2019-2020

Adxudicación definitiva.

Orde do 31 de xullo de 2019: Resolución do concurso

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor; da convocatoria do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos; da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. PDF

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).  

 • Comisións para formación do profesorado 2018

  RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. Ligazón

  O prazo para a presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (13 de xuño de 2018).

 • Comisións para formación do profesorado 2017

  RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos (DOG 16/6/2017) Ligazón

  O prazo para a presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no DOG

  Texto completo da convocatoria con baremo Ligazón 

  Corrección de erros Ligazón 

  Resolución provisional. PDF

  Resolución definitiva. PDF

 • Comisións para formación do profesorado 2012

  CONVOCATORIA. 

  Orde do 7 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos (DOG 14-06-12). Ligazón

  Resolución definitiva

  Relación definitiva das persoas seleccionadas e as prazas declaradas desertas, correspondente ao concurso para cubrir postos de directores dos CFR e de asesores do SFP, do CAFI e dos CFR (no DOG o 23-08-12). Ligazón

 • Comisións para formación do profesorado 2011

  CONVOCATORIA.  

  Publicación no DOG. ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.(DOG 13/06/2011)