AFÍLIATE

Para afiliarte, pásate por algún dos locais da CIG-Ensino.

Tamén podes descargar aquí á ficha de afiliación e facérnola chegar ao local da CIG que teñas máis preto do teu traballo ou do teu domicilio.

Cotas de afiliación:

Traballadoras e traballadores en activo: 
Cota ordinaria: 13,45€ (para ingresos iguais ou superiores a 1.718€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota especial: 12,00€ (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota reducida: 6,30€ (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota simbólica: 3,20€ (sen ingresos)
 
Pensionistas e xubiladas:
Cota reducida: 6,30€ (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota simbólica: 3,20€ (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cotas de afiliación 2023.
Datos para a declaración do IRPF que realizamos no 2023
Traballadoras e traballadores en activo: 
Cota ordinaria: 13,20€ (para ingresos iguais ou superiores a 1.718€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota especial: 11,80€ (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota reducida: 6,15€ (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota simbólica: 3,15€ (sen ingresos)
 
Pensionistas e xubiladas:
Cota reducida: 6,15€ (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cota simbólica: 3,15€ (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)

 

 

 

Documento para darte de baixa da afiliación