Destinos provisionais mestres

Normativa da adxudicación de destinos provisionais

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional publicada no DOG do 14 de xuño de 2018. Ligazón

Convocatoria de destinos provisionais mestres 2023-2024

Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

Datas de interese
 • Prazo de solicitude: pendente de publicación
 • Relación provisional do persoal obrigado a participar: Pendente de publicación. Reclamacións: 5 días hábiles.
 • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: Pendente de publicación.
 • Lista provisional do persoal excluído da participación: Pendente de publicación.. Reclamacións: 5 días hábiles.
 • Lista definitiva do persoal excluído da participación: Pendente de publicación.
 • Resolución provisional: Pendente de publicación.
 • Reclamacións: Pendente de publicación.
 • Adxudicación definitiva: Pendente de publicación.

Xubilacións

A Coruña. Ligazón
Lugo. Ligazón
Ourense. Ligazón
Pontevedra. Ligazón

Solicitude de non participación

Prazo: do 15 ao 31 de maio
Instrucións. Ligazón

Videotitorial

 • Convocatoria de destinos provisionais mestres 2019-2020

  Adxudicación definitiva no DOG.

  DOG do mércores 28 de agosto. Ligazón

  Adxudicación definitiva.

  Resolución definitiva(primaria)

  Adxudicación definitiva alfabética (primaria)

  Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (primaria)

  Instrucións toma de posesión.

  ligazón

  Adxudicación provisional.

  Resolución provisional

  Adxudicación provisional alfabética

  Adxudicación provisional por orde de adxudicación

  Resolución coa convocatoria. 

  No DOG de hoxe, 26 de xuño, publícase a RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 que convoca o Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais. Ligazón

  Normas.

  RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

  Xubilacións.

  • Xubilacións do corpo de mestres: ligazón

  Vacantes.

  Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de A Coruña: ligazón

  Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Lugo: ligazón

  Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

  Proposta de modificación de catálogo da Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

  Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Pontevedra: ligazón

  Prazos.

  Prazo para participar

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo

  Listaxes de profesorado obrigado a participar

  2 de xullo

  Prazo de reclamacións ás listaxes de participación

  5 días hábiles

  Prazo para participar do profesorado que aprobe as oposicións

  2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas aprobadas

  Resolución provisional (datas previstas)

  Corpo de mestres: 26 de xullo.

  Corpos de Secundaria: 31 de xullo.

  Renuncias e reclamacións

  Corpo de mestres: 2 días hábiles após a resolución provisional.

  Corpos de Secundaria: até o 3 de setembro.

  PROFESORADO INTERINO. Prazo para limitar as substitucións en determinados concellos ou provincias

  Do 16 de xullo ao 17 de agosto

  Resolución definitiva

  Corpo de mestres: 1 de agosto.

  Corpos de Secundaria: 10 de setembro.

  Toma de posesión

  1 de setembro para o corpo de mestres. Na data prevista para a impartición efectiva das clases nos demais corpos

 • Convocatoria de destinos provisionais mestres 2018-2019

  Convocatoria.

  RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 (DOG 26 de xuño). Ligazón

  CIG

  Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

  Prazos

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo

  Listaxes de persoal

  • Listaxe provisional de persoal en expectativa, prácticas e suprimido Ligazón 
  • Listaxe provisional de persoal interino e substituto Ligazón

  Vacantes e xubilacións

  Resolucións

  Provisionais.

  Resolución

  Adxudicación

  Definitivas.

  Reclamacións e renuncias

  Primaria: 2 días hábiles desde a resolución provisional ao través da sede electrónica.

  Normativa de aplicación

  ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional (DOG 14 de xuño de 2018)  PDF

  Táboa con todas as datas.

  DATA DESCRICIÓN
  26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
  02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
  09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
  16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
  OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
  26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
  27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
  31/07 Previsto:
  Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
  Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
  03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
  17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
  11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

  Outras informacións.

  Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. PDF

 • Convocatoria de destinos provisionais 2017-2018

  ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres Ligazón

  Resolución Definitiva

  Adxudicación por orde alfabética Ligazón 

  Adxudicación definitiva Ligazón

  Vacantes definitivas Ligazón

  Resolución definitiva asinada para o DOG Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón

  Resolución Provisional

  Listaxe provisional pola orde de adxudicación. Ligazón

  Listaxe provisional por orde alfabética. Ligazón

   

  De conformidade co disposto na base vixésima segunda, o persoal concursante poderá presentar reclamacións e renuncias á resolución provisoria, no prazo de tres días naturais desde a súa publicación, ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Ademais de pola vía ordinaria, a reclamación deberá remitirse por fax ao número 881999241 ou por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.es. 

  Vacantes

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de A Coruña para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Lugo para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Pontevedra para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Ourense. Ligazón

 • Convocatoria de destinos provisionais 2016-2017

  Convocatoria: Orde do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/17 ao persoal do corpo e mestres (DOG 20/06/2016)  Ligazón

  Adxudicación definitiva de destinos provisionais no corpo de mestres (DOG 17/08/2016)   Ligazón

  Anexo: Códigos localidades e centros

  Vacantes provisionais. Publicadas na web da Consellaría. Ligazón

  Listaxe do profesorado interino e substituto. Ligazón

  Prazo de cumprimentación da instancia na web

  O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

  Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, o prazo será de tres días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados polos tribunais.

 • Convocatoria de destinos provisionais 2015-2016

  CONVOCATORIA

  ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo (DOG 18-6-2015). Ligazón 

  Prazo de presentación de instancias: Até o 8 de xullo incluído.

  Atención profesorado interino e substituto:  Se ordenas as provincias na túa petición o que estás pedindo son todos os centros da provincia(s). Se só queres que che adxudiquen nos centros que ordenas na túa solicitude NON SELECCIONES AS PROVINCIAS.

  Lista de persoal interino e substituto 2015 Ligazón (O prazo de reclamación a esta lista remata o 12 de xullo incluído).

  Destinos provisionais do corpo de mestres. Adxudicación definitiva.

  (31/07/2015) Listaxe de electores

  (31/07/2015) Listaxe de vacantes

  (31/07/2015) Adxudicación definitiva orde alfabético

  (31/07/2015) Adxudicación definitiva orde adxudicación

   

  Destinos provisionais do corpo de mestres. Adxudicación provisional.

   

   

  Listaxe de electores

  Listaxe de vacantes

  Adxudicación provisional orde alfabético

  Adxudicación provisional por orde de adxudicación

  Toda a información sobre o CADP de primaria na seguinte ligazón

  Negociación de Vacantes.
  Lugo

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Modificacións á 1ª proposta de vacantes: ligazón

  Ourense.

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Pontevedra.

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Modificacións á 1ª proposta de vacantes: ligazón

  Datas previstas:

  • Resolución provisional: 30 de xullo.
  • Reclamacións e renuncias: 3 días naturais  (desde a resolución provisional).
  • Resolución definitiva: 28 de agosto.
  • Toma de posesión: 1 de setembro.

  Ligazón para participar (CADP)

  CIG-INFORMA

 • Convocatoria de destinos provisionais 2014-2015

  Resolución definitiva

  DESTINOS PROVISIONAIS POR ORDE ALFABÉTICA. Ligazón  

  DESTINOS PROVISIONAIS POR ORDE DE ADXUDICACIÓN.  Ligazón

  Ligazón para consultar a adxudicación.

  Instrucións para a toma de posesión LIGAZÓN

  Texto da resolución definitiva LIGAZÓN

  Ligazón ao CADP

  Orde do 10 de xuño de 2014, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditannormas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014-2015 ao persoal do corpo de mestres: LIGAZÓN

  Prazo para cubrir a instancia na web:  20 días naturais contados a partir da publicación da orde no DOG.

  Vacantes provisionais: antes do 12 de xullo de 2014 (Cinco días naturais para presentar reclamacións)

  A Consellaría colgou na súa web, na tarde do 4 de agosto, a resolución provisional de destinos para todo o persoal docente que non ten destino definitivo. O prazo de reclamacións será do 6 ao 11 de agosto.

  Resolución provisional. Corpo de mestres.

  Por ode de adxudicación. Ligazón

  Por orde alfabética. Ligazón

  Reclamacións:

  Do 6 ao 11 de agosto ambos inclusive.

  Profesorado do corpo de Mestres: Fax: 881999241. Correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es