Destinos provisionais mestres

Normativa da adxudicación de destinos provisionais

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional publicada no DOG do 14 de xuño de 2018. Ligazón

Convocatoria de destinos provisionais mestres 2019-2020

Adxudicación definitiva no DOG.

DOG do mércores 28 de agosto. Ligazón

Adxudicación definitiva.

Resolución definitiva(primaria)

Adxudicación definitiva alfabética (primaria)

Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (primaria)

Instrucións toma de posesión.

ligazón

Adxudicación provisional.

Resolución provisional

Adxudicación provisional alfabética

Adxudicación provisional por orde de adxudicación

Resolución coa convocatoria. 

No DOG de hoxe, 26 de xuño, publícase a RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 que convoca o Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais. Ligazón

Normas.

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

Xubilacións.

 • Xubilacións do corpo de mestres: ligazón

Vacantes.

Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de A Coruña: ligazón

Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Lugo: ligazón

Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

Proposta de modificación de catálogo da Xefatura Territorial de Ourense: ligazón

Proposta de vacantes da Xefatura Territorial de Pontevedra: ligazón

Prazos.

Prazo para participar

Do 27 de xuño ao 17 de xullo

Listaxes de profesorado obrigado a participar

2 de xullo

Prazo de reclamacións ás listaxes de participación

5 días hábiles

Prazo para participar do profesorado que aprobe as oposicións

2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas aprobadas

Resolución provisional (datas previstas)

Corpo de mestres: 26 de xullo.

Corpos de Secundaria: 31 de xullo.

Renuncias e reclamacións

Corpo de mestres: 2 días hábiles após a resolución provisional.

Corpos de Secundaria: até o 3 de setembro.

PROFESORADO INTERINO. Prazo para limitar as substitucións en determinados concellos ou provincias

Do 16 de xullo ao 17 de agosto

Resolución definitiva

Corpo de mestres: 1 de agosto.

Corpos de Secundaria: 10 de setembro.

Toma de posesión

1 de setembro para o corpo de mestres. Na data prevista para a impartición efectiva das clases nos demais corpos

 • Convocatoria de destinos provisionais mestres 2018-2019

  Convocatoria.

  RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 (DOG 26 de xuño). Ligazón

  CIG

  Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

  Prazos

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo

  Listaxes de persoal

  • Listaxe provisional de persoal en expectativa, prácticas e suprimido Ligazón 
  • Listaxe provisional de persoal interino e substituto Ligazón

  Vacantes e xubilacións

  Resolucións

  Provisionais.

  Resolución

  Adxudicación

  Definitivas.

  Reclamacións e renuncias

  Primaria: 2 días hábiles desde a resolución provisional ao través da sede electrónica.

  Normativa de aplicación

  ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional (DOG 14 de xuño de 2018)  PDF

  Táboa con todas as datas.

  DATA DESCRICIÓN
  26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
  02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
  09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
  16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
  OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
  26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
  27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
  31/07 Previsto:
  Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
  Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
  03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
  17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
  11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

  Outras informacións.

  Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. PDF

 • Convocatoria de destinos provisionais 2017-2018

  ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres Ligazón

  Resolución Definitiva

  Adxudicación por orde alfabética Ligazón 

  Adxudicación definitiva Ligazón

  Vacantes definitivas Ligazón

  Resolución definitiva asinada para o DOG Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón

  Resolución Provisional

  Listaxe provisional pola orde de adxudicación. Ligazón

  Listaxe provisional por orde alfabética. Ligazón

   

  De conformidade co disposto na base vixésima segunda, o persoal concursante poderá presentar reclamacións e renuncias á resolución provisoria, no prazo de tres días naturais desde a súa publicación, ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Ademais de pola vía ordinaria, a reclamación deberá remitirse por fax ao número 881999241 ou por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.es. 

  Vacantes

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de A Coruña para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Lugo para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Pontevedra para a súa negociación: ligazón

  Vacantes remitidas pola Xefatura Territorial de Ourense. Ligazón

 • Convocatoria de destinos provisionais 2016-2017

  Convocatoria: Orde do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/17 ao persoal do corpo e mestres (DOG 20/06/2016)  Ligazón

  Adxudicación definitiva de destinos provisionais no corpo de mestres (DOG 17/08/2016)   Ligazón

  Anexo: Códigos localidades e centros

  Vacantes provisionais. Publicadas na web da Consellaría. Ligazón

  Listaxe do profesorado interino e substituto. Ligazón

  Prazo de cumprimentación da instancia na web

  O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

  Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, o prazo será de tres días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados polos tribunais.

 • Convocatoria de destinos provisionais 2015-2016

  CONVOCATORIA

  ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo (DOG 18-6-2015). Ligazón 

  Prazo de presentación de instancias: Até o 8 de xullo incluído.

  Atención profesorado interino e substituto:  Se ordenas as provincias na túa petición o que estás pedindo son todos os centros da provincia(s). Se só queres que che adxudiquen nos centros que ordenas na túa solicitude NON SELECCIONES AS PROVINCIAS.

  Lista de persoal interino e substituto 2015 Ligazón (O prazo de reclamación a esta lista remata o 12 de xullo incluído).

  Destinos provisionais do corpo de mestres. Adxudicación definitiva.

  (31/07/2015) Listaxe de electores

  (31/07/2015) Listaxe de vacantes

  (31/07/2015) Adxudicación definitiva orde alfabético

  (31/07/2015) Adxudicación definitiva orde adxudicación

   

  Destinos provisionais do corpo de mestres. Adxudicación provisional.

   

   

  Listaxe de electores

  Listaxe de vacantes

  Adxudicación provisional orde alfabético

  Adxudicación provisional por orde de adxudicación

  Toda a información sobre o CADP de primaria na seguinte ligazón

  Negociación de Vacantes.
  Lugo

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Modificacións á 1ª proposta de vacantes: ligazón

  Ourense.

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Pontevedra.

  1ª proposta de vacantes: ligazón

  Modificacións á 1ª proposta de vacantes: ligazón

  Datas previstas:

  • Resolución provisional: 30 de xullo.
  • Reclamacións e renuncias: 3 días naturais  (desde a resolución provisional).
  • Resolución definitiva: 28 de agosto.
  • Toma de posesión: 1 de setembro.

  Ligazón para participar (CADP)

  CIG-INFORMA

 • Convocatoria de destinos provisionais 2014-2015

  Resolución definitiva

  DESTINOS PROVISIONAIS POR ORDE ALFABÉTICA. Ligazón  

  DESTINOS PROVISIONAIS POR ORDE DE ADXUDICACIÓN.  Ligazón

  Ligazón para consultar a adxudicación.

  Instrucións para a toma de posesión LIGAZÓN

  Texto da resolución definitiva LIGAZÓN

  Ligazón ao CADP

  Orde do 10 de xuño de 2014, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditannormas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014-2015 ao persoal do corpo de mestres: LIGAZÓN

  Prazo para cubrir a instancia na web:  20 días naturais contados a partir da publicación da orde no DOG.

  Vacantes provisionais: antes do 12 de xullo de 2014 (Cinco días naturais para presentar reclamacións)

  A Consellaría colgou na súa web, na tarde do 4 de agosto, a resolución provisional de destinos para todo o persoal docente que non ten destino definitivo. O prazo de reclamacións será do 6 ao 11 de agosto.

  Resolución provisional. Corpo de mestres.

  Por ode de adxudicación. Ligazón

  Por orde alfabética. Ligazón

  Reclamacións:

  Do 6 ao 11 de agosto ambos inclusive.

  Profesorado do corpo de Mestres: Fax: 881999241. Correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es

 • Convocatoria de destinos provisionais 2013-2014
  CONVOCATORIA

  ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2013/14 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2013 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres, e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ligazón

  PARTICIPACIÓN

  Aplicación para participar no CADP: Ligazón

  PRAZO DE PARTICIPACIÓN

  Desde 14 de xuño até o 3 de xullo.

  PRAZOS DE RESOLUCIÓNS

  Resolución provisional o 26 de xullo (publicada na páxina web da Consellaría) Ligazón 

  Resolución definitiva o 31 de xullo.

  LISTAXE DE PARTICIPANTES

  Electoras e electores definitivos (31 de xullo).  Ligazón

  Electores e electoras publicadas o 25 de xullo. Ligazón

  Electores e electoras provisionais (18 de xullo). Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  Adxudicación provisonal por orde de adxudicación

  Adxudicación provisional por orde alfabética

  O prazo de reclamacións e renuncias é de tres días naturales.

  As reclamacións ou renuncias poderán efectuarse a través do fax 881 999 241 ou do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es recomendando como sempre presentación a maiores por calquera rexistro.

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  Adxudicación no DOG (7 de agosto). Ligazón

  Adxudicación na páxina da Consellaría. Ligazón

  Adxudicación por orde alfabética na páxina da Consellaría. Ligazón

  INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN

  Instrucións para a toma de posesión e documentos a presentar. Ligazón

  INFORMACIÓN NA WEB DA CONSELLARÍA 

  Ligazón

  VACANTES PROVISIONAIS 

  Vacantes presentadas na delegación de A Coruña o 20 de xullo para a súa "negociación": ligazón

  Vacantes publicadas o 25 de xullo. Ligazón

  VACANTES DEFINITIVAS

  Vacantes publicadas o 31 de xullo. Ligazón

  OUTRAS INFORMACIÓNS

  Centros de especial dificultade Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Galiza. (DOG 28/10/2010) Ligazón Correción de erros (DOG 19/11/2010) Ligazón

  Centros con xornada única ou mixta. Listaxe de centros con xornada única ou mixta (actualizado coas últimas incorporacións do curso 2011/12). Ligazón

 • Convocatoria de destinos provisionais 2012-2013

  CONVOCATORIA

  Orde do 5 de xuño pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso 2012-13 (DOG 12-06-12). Ligazón

  PRAZO DE PARTICIPACIÓN

  Vinte días naturais contados a partir da publicación da convocatoria no DOG.

  PRAZOS DE RESOLUCIÓNS

  LISTAXE DE PARTICIPANTES

  Listaxe provisional das mestras e mestres suprimidos, en expectativa de destino e en prácticas coas especialidades que teñen recoñecidas (prazo de reclamación de 10 días naturais a contar desde o venres 22 de xuño. Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  Resolución provisional (publicada na web da Consellaría o 20-07-12). Ligazón

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  Resolución definitiva (publicada na web da Consellaría o 31-07-12). 

  Listaxe alfabética: Ligazón

  Listaxe por orde de adxudicación: Ligazón

  INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN

  Instrucións para a toma de posesión e documentos a presentar. Ligazón

  INFORMACIÓN NA WEB DA CONSELLARÍA

  Ligazón

  VACANTES PROVISIONAIS

  Vadantes Provisionais da provincia de A Coruña: Ligazón

 • Convocatoria de destinos provisionais 2011-2012
  TOMA DE POSESIÓN E ELECCIÓN DE ZONAS:

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado con destino provisional para o curso 2011/12. Ligazón

  Elección de zonas por parte do profesorado substituto:  Desde o 1 até o 8 de setembro, ambos inclusive, está aberto o prazo para que o profesorado do corpo de Mestres faga a súa solicitude de zona e provincia/-s para a eventual cobertura de substitucións neste curso académico 2011/2012

  ADXUDICACIÓN:

  Resolucion definitiva (DOG 07-09-11): Ligazón  ///  Publicada na web da Consellaría o 30 de agosto. Ligazón 

  Resolucion provisional: publicada o 29 de xullo na páxina web da Consellaría. Ligazón 

  Prazo para reclamacións:  3 días hábiles dende a publicación (até o martes 2 de agosto) 

  APLICACIÓN PARA CONCURSAR

  Ligazón

  CONVOCATORIA

  Convocatoria de destinos provisionais para o corpo de mestres. ORDE do 24 de xuño de 2011 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2011-2012 ao persoal do corpo de mestres. Ligazón

  Corrección de erros da convocatoria. Ligazón

  LISTAXES DE PARTICIPANTES

  Electores/as sen destino definitivo. Listaxe de profesorado do corpo de mestres que, estando obrigado a participar no Concurso Xeral de Traslados 2010/11por non ter destino definitivo, non o obtivo. Ligazón 

 • Convocatoria de destinos provisionais 2010-2011
  Convocatoria

   

  Convocatoria (DOG 17-06-10)

  -Corrección de erros (DOG 21-06-10)

  Información Mesa sectorial 26-5-10. Ligazón


  Participación no concurso.
   

  Ligazón (accédese no apartado "entrar" mediante a conta de correo da xunta e mailo contrasinal da mesma)

   

  Adxudicación DEFINITIVA

  Publicación no DOG (DOG 07-09-10) e (páxina consellaría 30-8-10)

   

  Adxudicación Provisional  Notas de prensa da CIG previas á adxudicación (21/7/10) e 29/7/10


  Adxudicación por orde alfabética (web consellaría 30-6-10)


  Reclamacións e renuncias á adxudicación provisional: 3 días hábiles desde a publicación da adxudicación provisional (o sábado conta como día hábil).

  Modelo Reclamación á resolución provisional


  Vacantes

  Vacantes provisionais: Ligazón

   

  Prazos Previstos

  Período de concurso: até o 10 de xullo

  Resolución provisional: 30 de xullo de 2010 (previsto)

  Reclamacións e renuncias: 3 días hábiles desde a publicación da adxudicación provisional (o sábado conta como día hábil)

  Resolución definitiva: 30 de agosto de 2010 (previsto)

  Adxudicación definitiva

  Ligazón coa resolución do concurso


  Novidades

   

  Prazas de PT (cód 60) e AL (61) de Secundaria: Base cuarta, apartado c )

  Convocatoria de Mestres: "As especialidades 60 e 61 non se considera que imparten o primeiro e segundo curso da educación secundaria obrigatoria aos efectos correspondentes". A Consellaría aclarou que tamén se entende a efectos económicos.

  Desde a CIG estamos en desacordo, débese seguir pagando o complemento compensador. Se deixas de percibir este complemento ponte en contacto coa CIG para realizar a correspondente reclamación.

   

  Presentación de varias solicitudes.

  Como norma xeral, o persoal que estea, ou vaia estar, en máis dunha lista de interinidades, debe presentar unha solicitude por cada unha. Para obter destino na especialidade e corpo concreto, haberá que renunciar, no prazo, ao resto de solicitudes presentadas, senón a adxudicación será segundo a orde estabelecida na convocatoria.


  Base 4ª f) mestres.

   O profesorado interino ou substituto que traballou con anterioridade ao 31-agosto-08 pode pedir pola súa especialidade e por “Primaria” (enténdese nunha única solicitude). Para aquel profesorado que accedeu por primeira vez a interinidade ou substitución despois do 31-ago-08 terá que cubrir unha solicitude por cada lista na que estea. (aclaracións: base 4ª e) e f) da convocatoria).  Comisións de servizo: As/os funcionarias/os do corpo de mestres e secundaria que solicitaroncomisión de conciliación da vida laboral e familiar non poden participar no concurso, pois teráselles en conta a petición de destinos feita na solicitude da comisión. Para o persoal que solicitou comisión de saúde e non ten destino definitivo, pode participar no concurso de destinos provisionais cubrindo outra petición de destinos, por se non é adxudicado dentro dos destinos cubertos na solicitude da comisión de servizos.

  Outras informacións

   

  Códigos de provincias

  Marcar provincia no concurso de destinos provisionais non quere dicir que, como profesor/a interino/a ou substituto/a, optes a esas provincias para as substitucións no curso 10-11. Marcar provincia na solicitude implicará que se non se obtén destino en ningún dos códigos cubertos na solicitude, que che adxudicarán de oficio en calquera centro desa provincia (incluíndo prazas con afíns e itinerantes, se na solicitude así se marcaron).
  Por outra banda, unha vez publicada a adxudicación definitiva deste concurso, a Consellaría habilitará unha aplicación informática para que, se así o desexas, escollas a provincia ou provincias nas que desexes facer substitucións durante o curso 10-11 (de non facelo optas a todas as provincias).  Entrega por rexistro de solicitudes

  Non hai que presentar por rexistro a/as solicitudes, nin en Mestres nin en Secundaria. A solicitude que se terá en conta será a última que se modifique dentro do prazo. Se fas modificacións da túa solicitude, desde a CIG recomendámosche que presentes por rexistro a solicitude (non o fagas no rexistro do teu centro).  Especialidades que poden pedir os mestres

  Os funcionarios de carreira do corpo de mestres en expectativa de destino poden participar por todas as especialidades polas que estean habilitados (tamén por “primaria”). Os que aproben no 2010 só poderán pedir pola especialidade que aprobaron.  Prazas "primaria" para opositores 2009

  Para o profesorado funcionario de carreira que aprobou no 2009, na adxudicación de prazas da especialidade de "primaria" terá prioridade o profesorado que aprobou por esa especialidade (e unicamente nesa especialidade).

  Baixa médica e toma de posesión (profesorado Interino e substituto)

  "Aquelas persoas interinas ou substitutas que non poidan tomar posesión (enténdese da praza adxudicada neste concurso) por atoparse de baixa por enfermidade reservaráselle o posto ata que se atopen en situación de alta”. Polo tanto, se che adxudican vacante definitiva no concurso de destinos provisionais e estás de baixa médica non podes tomar posesión. Comunica esta situación tanto ao centro adxudicado como ao Departamento territorial correspondente (para que non te borren das listas -por non acudir ao centro- e tamén para que te substitúan mentres dure esa situación).

   

  Maternidade, paternidade, adopción ou acollemento (interinos/as, substitutos/as e parados/as)


  a) Persoal que estea prestando servizos: "aquel persoal que non poida tomar posesión (enténdese da praza adxudicada neste concurso) por estar gozando do permiso de maternidade, paternidade, adopción ou acollemento reservaráselle o posto mentres dure o permiso. Comunica esta situación tanto ao centro adxudicado como ao Departamento territorial correspondente.

  b) Persoal que non estea prestando servizos e reunise os requisitos para estar gozando do permiso por parto ou maternidade, paternidade e adopción ou acollemento: se che adxudican unha praza na resolución definitiva no concurso,tomarás posesión coa finalidade de que os servizos que lle correspondería prestar che sexan recoñecidos para os efectos administrativos. Ponte en contacto co Departamento territorial correspondente antes de "tomar posesión" no centro adxudicado.

  Renuncias e reclamacións á resolución provisional do concurso

   

  Reclamacións

  O prazo de reclamacións á Adxudicación Provisional podes velo na sección anterior de Prazos Previstos. Podes facer a reclamación utilizando o seguinte modelo:

  Modelo Reclamación á resolución provisional


  Renuncias

  O profesorado interino ou substituto que queira renunciar a este concurso (por coidado dun fillo menor de 6 anos, dunha persoa maior ao cargo, por un contrato de traballo temporal, por enfermidade grave, por ter concedida unha bolsa de estudos,....) debe facelo dentro dos prazos estabelecidos, adxudíquenlle ou non praza na provisional. De non renunciar e, logo serlle adxudicada unha praza na resolución definitiva non poderá renunciar a ela (agás que a causa que xustifique sexa sobrevida ao prazo de renuncias)