Listaxes abertas para interinidades e substitucións

 • Apertura de listaxes de substitucións nos corpos de Mestras, PES, PTFP, EOIs e Artes Plásticas e Deseño

  Prazo de presentación

  10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación: do 2 ao 15 de xullo ambos incluídos.

  Mestras

  Prazas de Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Educación Primaria.

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestras (597). Ligazón

  Solicitude

  Folla alegación méritos

  Titulacións

  PES e PTFP

  Prazas de Filosofía, Grego, Latín, Matemáticas, Francés, Orientación, Lingua galega e literatura, Administración de empresas, Asesoría e procesos de imaxe persoal, Informática, Organización e xestión comercial, Organización e procesos de mantemento de vehículos, Organización e proxectos de fabricación mecánica, Procesos de produción agraria, Procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos, Procesos sanitarios, Procesos e produtos en madeira e moble, Cociña e pastelaría, Estética, Laboratorio, Mantemento de vehículos, Patronaxe e confección, Peiteado, Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, Procedementos sanitarios e asistenciais, Procesos comerciais, Servizos de restauración, Sistemas e aplicacións informáticas, Soldadura e Técnicas e procedementos de imaxe e son

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591). Ligazón

  Solicitude

  Folla alegación méritos

  Titulacións

  Escolas Oficiais de Idiomas

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004), inglés(592011), italiano (592012) e xaponés (592013). Ligazón

  Solicitude

  Folla alegación méritos

  Titulacións

  Artes Plásticas e Deseño

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595), especialidade de volume (525)Ligazón

  Modelo de solicitude

  Modelo de alegación de méritos

  Música e Artes Escénicas

  Prazas de Acordeón, Arpa, Fagot, Frauta travesa, Fundamentos de composición, Guitarra, Piano, Violín e Linguaxe musical

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas(594). Ligazón

  Modelo de solicitude

  Modelo de alegación de méritos

 • Saxofón

  Resolución do 10 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
    
 • Audioloxía prótesica

  Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.