Listaxes abertas para interinidades e substitucións

Seguimento da apertura de novas listaxes para acceso a substitucións no ensino público

 

 • Sistemas Electrónicos (PES), instalacións electrotécnicas (PT) e italiano nas EOIs

  Resolución do 16 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos (590124), no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de instalacións electrotécnicas (591206) e no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de italiano (592012). Ligazón

  Páxina web da Consellaría. Ligazón

  Corrección de erros (páxina web da Consellaría o 26/04/2018). Ligazón

  Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional (páxina web da Consellaría o 14/05/2018). Ligazón

  Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo (páxina web da Consellaría o 25/05/2018). Ligazón

 • Mantemento aeromecánico

  Anuncio de apertura de listaxes para profesorado especialista no CIFP As Mercedes de Lugo (DOG 2/11/2016). Ligazón

  Listaxe provisional de profesorado admitido (web da Consellaría 24/11/2016). Ligazón

  Listaxe definitiva de profesorado admitido (web da Consellaría 07/12/2016). Ligazón

 • Tecnoloxía, economía, administración de empresas, informática, equipos electrónicos, operacións de produción agraria, patronaxe e confección, servizos de restauración e sistemas e aplicacións informáticas.

  Anuncio de apertura de listaxes de interinidades e substitucións (DOG 10/10/2016 ). Ligazón

  Ampliación de titulacións e novo prazo para informática e sistemas e aplicacións informáticas (web da Consellaría 28/11/2016). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais en equipos electrónicos (DOG 16/11/2016). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais en patronaxe, confección e servizos de restauración (DOG 29/11/2016). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais en tecnoloxía, economía, administración de empresas, informática, operacións de produción agraria e sistemas e aplicacións informáticas (web da Consellaría 16/12/2016). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva en equipos electrónicos (DOG 04/01/2017). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de exlcluídos definitiva en tecnoloxía, economía, administración de empresas, informática, operacións de produción agraria, patronaxe e confeccción, servizos de restauración e sistemas e aplicacións informáticas (DOG 30/01/2017). Ligazón

 • Instalacións electrotécnicas, procesos comerciais e procesos de xestión administrativa e italiano

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (web da Consellaría 24-11-2014). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (DOG 30-01-2045). Ligazón

  Ampliación de titulacións e de prazo para procesos comerciais e procesos de xestión administrativa (web da Consellaría 16-02-2015). Ligazón

  Puntuación definitivas e relación de excluídos definitiva en instalacións electrotécnicas e italiano (DOG 24-03-2015). Ligazón

  Puntuacións provisionais na ampliación de titulacións en procesos comercias e procesos de xestión administrativa (web da Consellaría 27-03-2015). Ligazón 

  Puntuación definitivas e relación de excluídos definitiva en procesos comercias e procesos de xestión administrativa (DOG 27-04-2015). Ligazón

   

 • Audición e linguaxe

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 16-09-2014). Ligazón

  Corrección de erros na convocatoria (DOG 22-09-2014). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (DOG 16-10-2014). Ligazón

  Puntuacións definitivas (DOG 5-11-2014). Ligazón

   

 • Interpretación e técnicas gráficas

  Puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos (DOG 16-05-2014). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (DOG 18/02/2014) Ligazón

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 28-10-2013). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (web da Consellaría 18-02-2014). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva (web da Consellaría 5-05-2014). Ligazón

   

 • Canto aplicado á arte dramática e teoría teatral

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (DOG 19-09-13). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva (DOG 28-10-2013). Ligazón

   

  Expresión corporal

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 26-10-2012). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos (DOG 12-12-12). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva (DOG 30-01-2013). Ligazón

   

 • Análise e química industrial, laboratorio, servizos á comunidade, soldadura, contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 23-10-2012 ). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos de contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño (web Consellaría 18-01-13). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos de contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño (DOG 05-03-2013). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos de análise e química industrial, laboratorio e soldadura (DOG 12-03-2013). Ligazón

  Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais da especialidade de servizos á comunidade (DOG 16-04-2013). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva de laboratorio, análise e química industrial, servizos á comunidade, soldadura (DOG 3-06-2013). Ligazón

   

 • Espazo escénico e iluminación

  Espazo escénico e iluminación

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 05-06-2013). Ligazón

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos (DOG 20-09-2013). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitiva (DOG 28-10-2013). Ligazón

   

 • Chinés e xaponés

  Anuncio de apertura de prazo de interinidades e substitucións (DOG 30-09-11). Ligazón 

  Puntuacións provisionais e relación de excluídos (DOG 21-09-12). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos (DOG 23-10-2012). Ligazón

  Nova apertura de interinidades e substitucións (DOG 18-07-13). Ligazón

  Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos  (DOG 30-09-13). Ligazón

   

 • Mestres de taller de dourado e policromía

  Puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Dourado e Policromía (web Consellaría o 24-08-12). Ligazón

  Puntuacións definitivas (DOG 27-09-12). Ligazón

   

 • Fútbol sala e balonmán

  Listaxes provisionais de cualificacións das probas específicas de fútbol sala e balonmán para o acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012/2013 (web da Consellaría o 14-09-12). Ligazón