Como inscribirte nas listas

Listaxes abertas para interinidades e substitucións

 • Listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

  Listas convocadas.

  • CLAVE (594405)
  • CONTRABAIXO (594406)
  • PERCUSIÓN (594422)

  Resolución do 21 de outubro

  Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ xoves día 22 de outubro ata o día 28 de outubro de 2020, ambos incluídos.

  Como cubrir a solicitude de inscrición:

  1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ xoves día 22 de outubro.

  2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

  Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

  3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

  4º. Lembre que deberá anexar coa solicitude a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

  Por cada especialidade na que desexa inscribirse deberá formular unha solicitude, anexar a documentación e realizar un pagamento de taxas.

  Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

  Ligazón ao procedemento de apertura de listaxes

 • Apertura de listaxes de substitucións nos corpos de Mestras, PES, PTFP, EOIs, Artes Plásticas e Deseño e Música e Artes Escénicas

  Prazo de presentación

  10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación: do 2 ao 15 de xullo ambos incluídos.

  Mestras

  Prazas de Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Educación Primaria.

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestras (597). Ligazón

  Solicitude

  Folla alegación méritos

  Titulacións

  Novas sobre as listas de mestres.

  Pendentes de publicación da resolución provisional.

  PES e PTFP

  Prazas de Filosofía, Grego, Latín, Matemáticas, Francés, Orientación, Lingua galega e literatura, Administración de empresas, Asesoría e procesos de imaxe persoal, Informática, Organización e xestión comercial, Organización e procesos de mantemento de vehículos, Organización e proxectos de fabricación mecánica, Procesos de produción agraria, Procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos, Procesos sanitarios, Procesos e produtos en madeira e moble, Cociña e pastelaría, Estética, Laboratorio, Mantemento de vehículos, Patronaxe e confección, Peiteado, Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, Procedementos sanitarios e asistenciais, Procesos comerciais, Servizos de restauración, Sistemas e aplicacións informáticas, Soldadura e Técnicas e procedementos de imaxe e son

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591). Ligazón

  Solicitude

  Folla alegación méritos

  Titulacións

  Novas sobre as listas de PES, PTFP e EOIs.

  Todas pendentes de publicación da resolución provisional salvo as citadas aquí.

  Francés

  Persoal admitido 

  Persoal excluído

  Reclamacións: até o 7 de outubro mediante escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos e copia do escrito presentado a persoal.secundaria@edu.xunta.gal

  Persoal admitido definitivo

  Persoal excluído definitivo

   

  Informática

  Persoal admitido

  Persoal excluído

  Persoal admitido definitivo

  Persoal excluído definitivo

   

  Sistemas e aplicacións informáticas

  Persoal admitido

  Persoal excluído

  Persoal admitido definitivo

  Persoal excluído definitivo

   

  Organización e procesos de mantemento de vehículos

  Persoal admitido

  Persoal excluído

   

  Mantemento de vehículos

  Persoal admitido

  Persoal excluído

   

  Chinés, italiano e xaponés

  Persoal admitido

  Persoal excluído

   

  Lingua galega e literatura

  Persoal admitido

  Persoal excluído

   

  ARTES PLÁSTICAS e DESEÑO

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595), especialidade de volume (525). Ligazón

  Modelo de solicitude

  Modelo de alegación de méritos

   

  MÚSICA e ARTES ESCÉNICAS

  RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). Especialidades convocadas: acordeón, arpa, fagot, frauta travesa, fundamentos de composición, guitarra, piano, violín e linguaxe musical.

   

  Todas pendentes de publicación da resolución provisional salvo as citadas aquí:

  Fagot

  Persoal admitido

  Persoal excluído

  Persoal admitido definitivo

  Persoal excluído definitivo

 • Saxofón

  Resolución do 10 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
    
 • Audioloxía prótesica

  Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.