Listaxes abertas para interinidades e substitucións

 • Apertura de listaxes no corpo 590

  Prazo de presentación de solicitudes: desde o xoves día 18 de xaneiro até o día mércores 31 de xaneiro.

  Resolución coa convocatoria

  Como cubrir a solicitude de inscrición:

  1. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ xoves día 18 de xaneiro de 2024.

  2. Premer na icona “Tramitar en liña
   Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

  3. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

  4. Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución, a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

  Corpo 590
  590002- Grego
  590003- Latín
  590010- Francés
  590053 - Lingua e literatura galega
  590107 - Informática
  590109 - Navegación e instalacións mariñas
  590111 - Organización e procesos de mantemento de vehículos
  590112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica
  590124 - Sistemas electrónicos
  590125 - Sistemas electrotécnicos e automáticos
  590206 - Instalacións electrotécnicas
  590210 - Máquinas, servizos e produción
  590227 - Sistemas e aplicacións informáticas
  590231 - Equipos electrónicos

  Resolución provisional

  Resolución definitiva

 • Francés (corpo de mestras).

  Prazo de presentación de solicitudes: desde mércores día 18 de outubro até o día martes 24 de outubro de 2023, ambos incluídos.

  Como cubrir a solicitude de inscrición:

  1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ venres día 6 de outubro de 2023.

  2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

  Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

  3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

  4º. Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución, a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

  Ligazón á páxina da Consellaría.
  Resolución

Como inscribirte nas listas

 • Saxofón

  Resolución do 10 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
    
 • Audioloxía prótesica

  Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.