Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente

Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2021-2022

Resolución definitiva

Resolución. Ligazón

Adxudicación. Ligazón

Baremo. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Resolución provisional

Resolución. Ligazón

Adxudicación. Ligazón

Baremo. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Convocatoria

Orde do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir , en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. PDF

Solicitude

Folla de autobaremación

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ata o 23 de xuño, ambos incluídos.

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2018

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2018

  ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específicoentre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. Ligazón 

  Orde do 26 de abril de 2018, pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón

  Nesta nova orde recóllense algunhas das nosas achegas.

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón

  Páxina web da consellaría. Ligazón

  Prazo de presentación: amplíase 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación no DOG da Orde do 26 de abril que modifica a do 4 de abril, é dicir, do 4 ao 18 de maio, ambos incluídos.

  Resolución provisional

  Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

  Adxudicación provisional

  Baremo provisional

  Relación provisional de persoas excluídas

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2017

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2017

  Convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. DOG 29/05/2017. Ligazón

  Corrección de erros: DOG 6/06/2017. Ligazón

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón