Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente

Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2024-2025

Convocatoria

ORDE do 16 de maio de 2024 pola que se convoca o concurso específico de méritos entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres, para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente  PDF

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 28 de maio até o 10 de xuño, ambos incluídos.

Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2022-2023

Resolución definitiva

Resolución definitiva

Adxudicación definitiva (Anexo I)

Baremo definitivo (Anexo II)

Relación definitiva de persoas excluídas (Anexo III)

Resolución provisional

Resolución. Ligazón
Adxudicación provisional. Ligazón
Baremo. Ligazón
Excluídas. Ligazón
Prazo de reclamacións e renuncias: do 15 ao 19 e xullo. Instrucións

Convocatoria

Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente PDF

Solicitude

Folla de autobaremación

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 16 até o 23 de maio, ambos incluídos.

Corrección de erros na orde de atención preferente

Auméntase unha praza de PT no CEIP Illa Verde (Lugo) e elimínase unha de AL no CEIP Rosalía de Castro (Lugo).
Novo prazo de presentación de instancias: do 2 de xuño ao 8 de xuño de 2022.
Ligazón á páxina da Consellaría

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2018

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2018

  ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específicoentre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. Ligazón 

  Orde do 26 de abril de 2018, pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón

  Nesta nova orde recóllense algunhas das nosas achegas.

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón

  Páxina web da consellaría. Ligazón

  Prazo de presentación: amplíase 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación no DOG da Orde do 26 de abril que modifica a do 4 de abril, é dicir, do 4 ao 18 de maio, ambos incluídos.

  Resolución provisional

  Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

  Adxudicación provisional

  Baremo provisional

  Relación provisional de persoas excluídas

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2017

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2017

  Convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. DOG 29/05/2017. Ligazón

  Corrección de erros: DOG 6/06/2017. Ligazón

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón