Destinos provisionais secundaria

Normativa da adxudicación de destinos provisionais

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional publicada no DOG do 14 de xuño de 2018. Ligazón

Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2024-2025

Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

Datas de interese
 • Prazo de solicitude: previsiblemente no mes de xuño
 • Relación provisional do persoal obrigado a participar: pendente de publicación
 • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: pendente de publicación
 • Resolución provisional: pendente de publicación
 • Reclamacións: pendente de publicación
 • Adxudicación definitiva: pendente de publicación

Xubilacións

A Coruña. Ligazón
Lugo. Ligazón
Ourense. Ligazón
Pontevedra. Ligazón

Solicitude de non participación

Prazo: do 15 ao 31 de maio
Instrucións. Pendente de publicación

Videotitorial

 • Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2023-2024

  Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

  Datas de interese
  • Prazo de solicitude: do 21 de xuño ao 11 de xullo
  • Relación provisional do persoal obrigado a participar: 7 de xullo. Reclamacións: 5 días hábiles.
  • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: 26 de xullo.
  • Resolución provisional: 26 de xullo.
  • Reclamacións: 27 e 28 de xullo.
  • Adxudicación definitiva: 2 de agosto.

  Aclaracións da CIG-Ensino: ligazón

  Aclaracións da Consellaría (varios días despois das da CIG-Ensino): ligazón

  Resolución da adxudicación definitiva

  DOG. Ligazón

  Resolución. Ligazón

  Instrucións toma de posesión do persoal docente adxudicado (todos os corpos). Ligazón

  Corpos de secundaria e outros

  Adxudicación definitiva (Orde Alfabética). Ligazón

  Adxudicación definitiva (Orde adxudicación). Ligazón

  Resolución definitiva do persoal obrigado a participar

  Resolución. Ligazón
  Persoal obrigado. Ligazón

  Resolución provisional

  Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde Alfabética). Ligazón
  Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde adxudicación). Ligazón

  Información sobre como e cando reclamar e renunciar. Ligazón

  Resolución provisional do persoal obrigado a participar

  Resolución. Ligazón 
  Persoal obrigado. Ligazón
  Reclamacións: do 10 ao 14 de xullo cunha instancia xenérica dirixida a RRHH indicando como asunto Reclamación Resolución do 7 de xullo - Anexo II.

  Solicitude de non participación

  Resolución. Ligazón
  Estimadas. Ligazón
  Desestimadas. Ligazón
  Reclamacións: 1 mes desde o 21 de xuño seguindo as indicacións desta ligazón.

  Resolución

  Convocatoria. Ligazón

  Xubilacións

  A Coruña. Ligazón
  Lugo. Ligazón (actualizado o 19 de xuño)
  Ourense. Ligazón
  Pontevedra. Ligazón

  Solicitude de non participación

  Prazo: do 15 ao 31 de maio
  Instrucións. Ligazón

  Videotitorial

 • Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2019-2020

  Adxudicación definitiva.

  Resolución definitiva (secundaria)

  Adxudicación definitiva alfabética (secundaria)

  Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (secundaria)

  Adxudicación provisional.

  Resolución provisional (secundaria)

  Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

  Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

  Como presentar renuncias ou reclamacións.

  Segundo se indica na propia aplicación, o prazo para renunciar  e presentar alegacións é dende o 01/08/2019 ata o 03/09/2019. 

  Para renunciar á adxudicación provisional de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

  Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

  Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

  Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

  Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

  Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

  Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

  Para facer unha alegación:

  Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

  Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

  Encher os campos solicitados e presentar a mesma na Sede electrónica

  Resolución coa convocatoria. 

  No DOG de hoxe, 26 de xuño, publícase a RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 que convoca o Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais. Ligazón

  Normas.

  RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

  Xubilacións.

  • Xubilacións dos corpos de secundaria: ligazón

  Prazos.

  Prazo para participar

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo

  Listaxes de profesorado obrigado a participar

  2 de xullo

  Prazo de reclamacións ás listaxes de participación

  5 días hábiles

  Prazo para participar do profesorado que aprobe as oposicións

  2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas aprobadas

  Resolución provisional (datas previstas)

  Corpo de mestres: 26 de xullo.

  Corpos de Secundaria: 31 de xullo.

  Renuncias e reclamacións

  Corpo de mestres: 2 días hábiles após a resolución provisional.

  Corpos de Secundaria: até o 3 de setembro.

  PROFESORADO INTERINO. Prazo para limitar as substitucións en determinados concellos ou provincias

  Do 16 de xullo ao 17 de agosto

  Resolución definitiva

  Corpo de mestres: 1 de agosto.

  Corpos de Secundaria: 10 de setembro.

  Toma de posesión

  1 de setembro para o corpo de mestres. Na data prevista para a impartición efectiva das clases nos demais corpos

 • Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2018-2019

  Resolución definitiva

  Adxudicación definitiva de destinos. Ligazón

  Texto da resolución. Ligazón

  Instrucións toma de posesión.

  CIG

  Nova adxudicación solucionando erros en conservatorios

  Corrección de erros da resolución de CADP

  Nova Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria

  Ligazón a nota da CIG Ensino sobre a nova adxudicación

  Convocatoria.

  RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 (DOG 26 de xuño). Ligazón

  CIG

  Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

  Prazos

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo.

  Listaxes de persoal

  • Listaxe provisional de persoal en expectativa, prácticas e suprimido Ligazón
  • Listaxe provisional de persoal interino e substituto Ligazón

  Vacantes e xubilacións

  • A Coruña: xubilacións, vacantes pendentes de recibilas.
  • Lugo: xubilacións, vacantes pendentes de recibilas.
  • Ourense: pendentes de recibilas.
  • Pontevedra: pendentes de recibilas.

  Resolucións

  Provisionais.

  Resolución provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

  Adxudicación provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

  O persoal concursante poderá presentar reclamacións ou renuncias á resolución provisional até o 3 de setembro.

  As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

  De formular a reclamación ou a renuncia presencialmente, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda

  Definitivas: o 11 de setembro.

  Reclamacións e renuncias

  Desde o 31 de xullo (publicación da adxudicación provisional) até o 3 de setembro.

  Normativa de aplicación

  ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG 14 de xuño de 2018)   PDF

  Táboa con todas as datas.

  DATA DESCRICIÓN
  26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
  02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
  09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
  16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
  OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
  26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
  27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
  31/07 Previsto:
  Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
  Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
  03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
  17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
  11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

  Outras informacións.

 • Convocatoria de destinos provisionais 2017-2018

   

  Convocatoria. ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/18 de secundaria. Ligazón

  Resolución definitiva no DOG. Adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18 (DOG 22/09/2017). Ligazón

  Resolución definitiva por orde alfabética. Publicada na web da Consellaría (07/09/2017). Ligazón

  Resolución provisional. Adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18. Ligazón

  Prazo de reclamacións: desde o 1 de agosto ao 2 de setembro, ambos incluídos. As reclamacións á resolución provisional deben dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela, ademais de por vía ordinaria, por correo electrónico a: persoal.secundaria@edu.xunta.es.

  Instrucións para a toma de posesión. Ligazón

   

  LIGAZÓN AO CADP

 • Convocatoria de destinos provisionais 2016-2017

  Convocatoria  

  ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño (DOG 20/06/2016) Ligazón

  Adxudicación defintiva de destinos provisionais de secundaria (DOG 15/09/2016) Ligazón

  Anexo: Códigos localidades e centros

  Prazo para cubrir a instancia na web

  Para todo o profesorado desprazado e en expectativa de destino, profesorado en prácticas e pendente de nomeamento de funcionario de carreira, concelleiros, procedentes do estranxeiro, peticionarios de reingreso, interinas e interinos, substitutas e substitutos, o prazo será de vinte días naturais contados a partir da publicación desta orde no DOG.

  Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, o prazo será de tres días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación na lista de aprobados polos tribunais.

  LIGAZÓN AO CADP