Asesorías da consellaría

Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría 2024-25

Inclúense nesta convocatoria as prazas do CAFI e CFRes

Puntuacións definitivas

Puntuacións. Ligazón

Resolución provisional

Puntuacións. LigazónCorrección de erros. Ligazón
Prazo de reclamacións: do 3 ao 9 de xullo cunha instancia xenérica (PR004A) dirixida á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Na alegación indicarase a seguinte información: 
Asunto relacionado: Alegación asesorías CECUFP 2024
No apartado Solicita a praza ou prazas sobre as que alega segundo figuran no Anexo I da orde da convocatoria: nº posto - Denominación do posto.

Convocatoria

Anuncio. Ligazón
Convocatoria. Ligazón
Folla de autobaremación. Ligazón

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 10 ata o 21 de xuño (ambos inclusive).

 • Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría 2019-2020

  Resolución do Concurso.

  Ligazón

  Convocatoria

  RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor; da convocatoria do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos; da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. PDF

  O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).

  Puntuacións provisionais.

  Puntuacións provisionais.

  Puntuación definitiva.

  Puntuacións definitivas

  Resolución Definitiva.

  Relación definitiva do persoal seleccionado na convocatoria

 • Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2017

  RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,  pola  que  se  publica  o  anuncio  da  convocatoria  de  concurso  de méritos  específico  entre  persoal  funcionario  de  carreira  dos  corpos  docentes que  imparten  ensinanzas  reguladas  na  Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación, para cubrir prazas de persoal asesor (DOG 16/6/2017)  . Ligazón

  O prazo para a presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no DOG

  Resolución provisional. Ligazón

  Resolución definitiva. Ligazón

   

 • Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2012

  Convocatoria. ORDE do 1 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería. DOG 18-06-11. Ligazón

  Prazo de solicitudes: 20 días naturais desde o día seguinte á publicación no DOG

  Resolución provisional do concurso para persoal asesor na Consellaría. Información na web da Consellaría (26/07/2012). Ligazón