Lexislación

LOU. Lei Orgánica 6/2001 de Universidades. Ligazón

- Modificación da LOU. Lei Orgánica 4/2007. Ligazón

Lei do sistema universitario de Galiza. Ligazón

- Corrección de erros (DOG 22-08-2013). Ligazón