Lexislación

LOSU. 

Lei Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, do Sistema Universitario. Ligazón

Texto Consolidado: ligazón

LOU. Lei Orgánica 6/2001 de Universidades. Ligazón

- Modificación da LOU. Lei Orgánica 4/2007. Ligazón

Lei do sistema universitario de Galiza. Ligazón

- Corrección de erros (DOG 22-08-2013). Ligazón

Convenio colectivo do PDI Laboral galego. II convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG 14/04/2011). Ligazón