Concurso de Educación e Promoción de Adultos

Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2023/2024

Ligazón á páxina web de participación

Resolución definitiva

Resolución definitiva. Ligazón
Adxudicación definitiva. Ligazón
Persoal excluído. Ligazón

Resolución provisional

Resolución provisional (Primaria)

Relación provisional de persoas excluídas (Primaria)

Adxudicación provisional primaria

Resolución provisional (Secundaria)

Relación provisional de persoas excluídas (Secundaria)

Adxudicación provisional secundaria

Prazo reclamacións e renuncias: do 16 até o 29 de febreiro.

Ligazón ás instrucións de como reclamar ou renunciar

Reclamacións ao baremo

Prazo: ata o 14 de febreiro
As reclamacións enviaranse por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal segundo o corpo de persoal docente polo que se participa e deberá indicarse no asunto da mensaxe: “Reclamación ADULTOS”.

Convocatoria.

Orde do 17 de novembro de 2023 (DOG)

Prazo de participación.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o martes, 5 de decembro até o xoves, 28 de decembro de 2023, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes.

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2016/2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2013/2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitva

  Publicada a resolución defintiva no DOG (17/02/2014) Ligazón

  Publicada na páxina web da Consellaría (7/02/2014) Ligazón á resolución de Primaria e Ligazón á resolución de Secundaria

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional

  Publicada na páxina web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón 

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría.

  Vacantes.

  Anexo I e resultas que se produzan.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso de traslados Educación Permanente de Adultos - Convocatoria 2010/11

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón