Concurso de Educación e Promoción de Adultos

Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2020/2021

Ligazón á páxina web de participación

Convocatoria.

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ligazón

Adxudicación definitiva

Resolución definitiva de adultas

Adxudicación definitiva de adultas

DOG coa adxudicación definitiva. Ligazón

Excluídas

Adxudicación provisional

 • Secundaria.

Resolución provisional adultos secundaria

Adxudicación provisional adultos secundaria

Listaxe provisional de persoas excluídas de adultos secundaria

O prazo para alegacións e renuncias é de 5 días hábiles, iniciándose o día 05/03/2021 e rematando o 11/03/2021, ambos incluídos.

 • Primaria

Resolución provisional de adultos primaria

Adxudicación provisional de adultos primaria

O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 e 18 de marzo, ambos incluídos.

Publicación do baremo

Reclamacións:

1º Na opción Participación do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.
2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.
3º Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".
4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.
5º Envíe a súa reclamación do 5 ao 10 de febreiro por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal, segundo o corpo ao que se pertenza, indicando no asunto da mensaxe: ““Reclamación ADULTOS”.

Titorial

Previsión de resolucións dos concursos:

Concurso EPA

Concurso Orientación Mestres

CXT

Isto implica que quen obteña destino nun concurso que se resolva primeiro xa non poderá obter destino nos seguintes, decaendo deles.

Negociación.

Información da mesa sectorial na que falou do Concurso de adultos

CIG Informa do Concurso de EPAs

Información sobre o borrador do Concurso de Adultos 

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2016/2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2013/2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitva

  Publicada a resolución defintiva no DOG (17/02/2014) Ligazón

  Publicada na páxina web da Consellaría (7/02/2014) Ligazón á resolución de Primaria e Ligazón á resolución de Secundaria

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional

  Publicada na páxina web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón 

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría.

  Vacantes.

  Anexo I e resultas que se produzan.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso de traslados Educación Permanente de Adultos - Convocatoria 2010/11

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón