Concurso de Educación e Promoción de Adultos

Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2023/2024

Ligazón á páxina web de participación

Convocatoria.

Orde do 17 de novembro de 2023 (DOG)

Prazo de participación.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o martes, 5 de decembro até o xoves, 28 de decembro de 2023, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes.

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2016/2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2013/2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitva

  Publicada a resolución defintiva no DOG (17/02/2014) Ligazón

  Publicada na páxina web da Consellaría (7/02/2014) Ligazón á resolución de Primaria e Ligazón á resolución de Secundaria

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional

  Publicada na páxina web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón 

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría.

  Vacantes.

  Anexo I e resultas que se produzan.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso de traslados Educación Permanente de Adultos - Convocatoria 2010/11

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón