Concurso de Educación e Promoción de Adultos

Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2019/2020

Instrucións para a toma de posesión.

Ligazón coas instrucións

Ligazón ás instrucións da Consellaría

Adxudicación Definitiva de Primaria e Secundaria.

Ligazón  coa adxudicación

Adxudicación Provisional.

Primaria

Resolución provisional

Adxudicación provisional

Secundaria.

Resolución provisional

Adxudicación provisional

Listaxe provisional de persoas excluídas

O prazo para alegacións e renuncias é de 5 días hábiles, iniciándose o 07/02/2020 e rematando o 13/02/2020, ambos incluídos.

Convocatoria.

Orde de convocatoria (DOG do 21 de novembro de 2019). Ligazón

Corrección de erros. (DOG do 3 de decembro de 2019). Ligazón

Prazo para concursar. Do 22 de novembro  ao 13 de decembro.

Publicadas as listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral, adultos e orientación.

Ligazón

Previsión de resolucións dos concursos:

Concurso EPA

Concurso Orientación Mestres

CXT

Isto implica que quen obteña destino nun concurso que se resolva primeiro xa non poderá obter destino nos seguinte, decaendo deles.

Negociación.

CIG Informa con información do concurso, do baremo, datos de interese e as nosas propostas.

Borrador da orde: ligazón

A CIG-Ensino insiste na necesidade de convocar concurso nas EPAPU cando o profesorado con destino provisional é superior ao 50%. Ligazón

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2016/2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Educación e Promoción de Adultos - Convocatoria 2013/2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitva

  Publicada a resolución defintiva no DOG (17/02/2014) Ligazón

  Publicada na páxina web da Consellaría (7/02/2014) Ligazón á resolución de Primaria e Ligazón á resolución de Secundaria

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional

  Publicada na páxina web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón 

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría.

  Vacantes.

  Anexo I e resultas que se produzan.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso de traslados Educación Permanente de Adultos - Convocatoria 2010/11

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Ligazón

  Novo prazo para concursar para o profesorado de ensino secundario da especialidade de Francés: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (20-12-2016) Ligazón

  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG 7-11-2016) Ligazón

  Prazo para concursar: Do 8 ao 28 de novembro. 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremación Ligazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón