Lexislación sobre MUFACE, Seguridade Social e Clases Pasivas

CIG Informa co resumo das prestacións socio sanitarias de MUFACE. Ligazón

Resolución do 19 de febreiro de 2019, da Mutualidade Xeneral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os Anexos II, III e IV da Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e se estabelece o procedemento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. Ligazón

Cambio de entidade médica dentro de Muface.

A xestión por sede electrónica pode facerse co Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico: Ligazón, tamén se pode facer por correo postal, enviando un impreso que se encontra nesta Ligazón .

Vídeotitorial sobre o cambio de entidade médica

  

Vídeotitorial sobre como subir partes médicos a datos persoais

  

A incapacidade temporal do persoal docente do ensino público galego. Baixas médicas, prestacións económicas durante as I.T., prestacións sanitarias, vacacións non gozadas por ter estado de baixa e risco durante o embarazo do persoal de MUFACE e do Réxime Xeral da Seguridade Social. Actualización: xaneiro de 2019. Ligazón

Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de I.T., risco durante o embarazo e a lactación no Réxime Especial da seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. Orde PRE/1744/2010 de 30 de xuño (BOE 01/07/2010). Ligazón

Información sobre accidentes en acto de servizo. Ligazón

Cadro de enfermidades profesionais na Seguridade Social. Real Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e se estabelecen criterios para a súa notificación e rexistro. Ligazón

Parte de baixa Incapacidade Temporal. Ligazón

Parte de risco durante o embarazo ou a lactación natural. Ligazón

Páxina web de clases pasivas do ministerio. Ligazón

Lei Seguridade Social, Texto Refundido. Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Ligazón

Lei de Clases Pasivas do Estado. Real Decreto Lexislativo 670/1987, de 30 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Le de Clases Pasivas do Estado (B.O.E. 27/5/1987). Ligazón

RD Lexislativo 4/2000 polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. (Actualizado a xaneiro de 2009). Ligazón

Real Decreto 375/2003 polo que se aproba o Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo. Ligazón

- Modificado polo Real Decreto 2/2010 de 8 de xaneiro, para cuestións relacionadas coa incapacidade temporal e o risco durante o embarazo e a lactación natural. Ligazón

RD 1769/1994, de adecuación dos procedementos de Clases Pasivas á Lei 30/1992. Ligazón

Real decreto 172/1988 sobre procedemento de xubilación e concesión de pensión de xubilación de funcionarios civís do EstadoLigazón

Inspección médica na Consellaría de educación. Orde pola que se determinan as funcións de asesoramento e inspección dos médicos destinados na Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 11/04/2006) Ligazón

Xestión do control e seguimento das I.T. dos funcionarios civís do Estado. Acordo de encomenda de xestión entre MUFACE e o INSS para a realización de determinados recoñecementos médicos. Ligazón

Xestión de control e e seguimento das I.T. dos empregados públicos da Xunta de Galiza. Acordo de encomenda de xestión entre o consello de goberno da Xunta e a Consellaría de Sanidade para o contro da incapacidade temporal. Ligazón

Resolución do 2 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidade Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas Mutualidades (en castelán esperando a tradución do BOE). Ligazón