Comisións de saúde

Comisións de servizo por motivos de saúde 2024

Ligazón á páxina web de solicitude das comisións

Prazo de solicitude

Do 15 ao 26 de abril

Convocatoria

Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde. (DOG 09/03/2020). Ligazón 
Modificación da Orde anterior. Ligazón

Información

CIG Informa das comisións de saúde
Prazo de participación: 10 días hábiles despois da publicación do CXT

Videotitorial

 • Comisións de servizo por motivos de saúde 2018

  Convocatoria

  Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde. (DOG 09/05/2007). Ligazón 

  • Corrección de erros. (DOG 11/05/2007). Ligazón

  Amplíase o primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por razóns de saúde (para o persoal que non participou no concurso de traslados) ata o 3 de maio de 2018

  CIG

  Erros na aplicación

  A administración é consciente dos erros informáticos da aplicación do CADP que se utiliza para a solicitude das Comisións de Saúde. Pensan ter mañá unha actualización da aplicación que solucione os problemas e están valorando ter en conta a nosa esixencia de ampliación do prazo de solicitude.

  Resolución definitiva publicada o 11 de xullo.

  Resolución definitiva asinada

  Listaxe definitiva de Mestres

  Listaxe definitiva de Secundaria

  Listaxe definitiva de Relixión

  Anexo definitivo de solicitudes excluídas do profesorado

  Contra esta resolución as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación.

  Resolución provisional.

  Listaxe provisional de Mestres

  Listaxe provisional de Secundaria

  Anexo de solicitudes excluídas do profesorado

  • O prazo de reclamacións comeza o día 18 de xuño de 2018 e remata o día 22 de xuño de 2018, ambos inclusive.

  • As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U da correspondente provincia segundo consta nas referidas Resolucións.

  A ter en conta:

  Petición de comisión de saúde:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran neses dous DOG arriba citados. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, na segunda quincena de abril, agás causas sobrevidas a ese prazo. Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG. 

  Solicitude de destinos en comisión de servizos.

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por motivos de saúde, propia ou dun familiar, non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada.

  Sistema de solicitude de comisión de saúde.

  Desde a convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de saúde faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP

 • Comisións de servizo por motivos de saúde 2017

  Convocatoria

   Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde.(DOG 09/05/2007). Ligazón 

  • Corrección de erros.(DOG 11/05/2007). Ligazón

  Resolución definitiva. Publicada na web da Consellaría o venres 21 de xullo. Esta resolución por fin á vía adminsitrativa e contra ela só cabe interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes ou recurso contencioso-administrativo.

  Listaxe definitiva admitidas primaria.Ligazón

  Listaxe definitiva excluídas primaria.Ligazón

  Listaxe definitiva excluídas secundaria.Ligazón

  Listaxe definitiva excluídas secundaria.Ligazón

  Anexo de excluídas. Ligazón

  Resolución provisional. Publicada na web da Consellaría o venres 7 de xullo. Prazo de reclamacións: do sábado 8 ao mércores 12 de xullo. A reclamación debe dirixirse á Xefatura Territorial da provincia pola que figura nas resolucións.

  Listaxe provisional admitidas primaria. Ligazón

  Listaxe provisional excluídas primaria. Ligazón

  Listaxe provisional excluídas secundaria.Ligazón

  Listaxe provisional excluídas secundaria. Ligazón

  Solicitudes rexeitadas. Ligazón

   

  A ter en conta:

  Petición de comisión de saúde:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran neses dous DOG arriba citados. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, do 15 ao 30 abril de cada ano (incluídos), agás causas sobrevidas a ese prazo. Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG. 

  Solicitude de destinos en comisión de servizos

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por motivos de saúde, propia ou dun familiar, non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada.

  Sistema de solicitude de comisión de saúde.

  Desde a convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de saúde faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP

 • Comisións de servizo por motivos de saúde 2016
  Convocatoria

  Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde.(DOG 09/05/2007). Ligazón 

  • Corrección de erros.(DOG 11/05/2007). Ligazón
  Listaxes

  Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas. Publicada na web da Consellaría o 23/06/2016. Ligazón

  Resolución definitiva.

  Corpo de mestres. Ligazón

  Corpos de secundaria. Ligazón

  A ter en conta:

  Petición de comisión de saúde:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran neses dous DOG arriba citados. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, do 15 ao 30 abril de cada ano (incluídos), agás causas sobrevidas a ese prazo. Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG.

  Solicitude de destinos en comisión de servizos

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por motivos de saúde, propia ou dun familiar, non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada.

  Sistema de solicitude de comisión de saúde.

  Desde a convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de saúde faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP

 • Comisións de servizo por motivos de saúde 2015
  Convocatoria

  Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde.(DOG 09/05/2007). Ligazón 

  • Corrección de erros.(DOG 11/05/2007). Ligazón

  Resolución definitiva na web da Consellaría Ligazón

  O prazo de reclamacións comeza o día 1 de xuño de 2015 e remata o día 8 de xuño de 2015, ambos días incluídos

  A ter en conta:

  Petición de comisión de saúde:

  Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran neses dous DOG arriba citados. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, do 15 ao 30 abril de cada ano (incluídos), agás causas sobrevidas a ese prazo. Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG.

  Neste curso 2014/15, ao non se ter convocado concurso de traslados de ámbito galego, este segundo prazo non terá lugar, limitandose, por tanto, o prazo de presentación de solicitudes ao prazo da 2ª quincena de abril.

  A base Décimo cuarta do CXT 2014/15 (que só permitiu pedir destinos fóra de Galiza) indica que, xa que non se podían pedir destinos definitivos dentro do país, non se computará o curso actual para os efectos do tempo trasncorrido en comisión de servizos por motivos de saúde. 

  Solicitude de destinos en comisión de servizos

  O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por motivos de saúde, propia ou dun familiar, non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada.

  Sistema de solicitude de comisión de saúde.

  Desde a convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de saúde faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP