Concurso específico de orientación

Convocatoria de concurso específico para os EOE 2018

Convocatoria: Orde do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (DOG do 7 de novembro do 2018). Ligazón

Prazo de presentación de instancias e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Resolución. ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos paracubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ligazón

 • Convocatoria de concurso específico para os EOE 2016

  Convocatoria: ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específico (DOG 19/4/2016) Ligazón

  Prazo de presentación de instancias e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

  Resolución: DOG do 23 de setembro de 2016 Ligazón

 • Convocatoria de concurso específico para os EOE 2015

  ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (DOG 12-3-2015) Ligazón

  Puntuacións provisionais do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (2015)  Ligazón

  Prazas nos equipos de orientación específicos

  Especialidade

  Equipo específico

  Nº de prazas

  Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

  A Coruña

  2

  Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

  Lugo

  1

  Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

  Ourense

  1

  Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

  Pontevedra

  1

  Discapacidade sensorial

  A Coruña

  1

  Discapacidade sensorial

  Ourense

  1

  Discapacidade sensorial

  Pontevedra

  1

  Discapacidades motoras

  Lugo

  1

  Discapacidades motoras

  Pontevedra

  1

  Audición e linguaxe

  Ourense

  1

  Resultas

  Especialidade

  Equipo específico

  Nº de prazas

  Todas as especialidades

  A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra

  Resultas que se produzan

   

 • Convocatoria de concurso específico para os EOE 2010

  EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS. CONCURSO DE MÉRITOS 2010.

  Convocatoria. DOG 03/12/2010. Ligazón

  Información da Mesa Sectorial. Ligazón

  Vacantes.

   Especialidade    Equipo específico    Nº de prazas 
    Trastornos de conduta    EOE A Coruña   1
   Sobredotación intelectual    EOE Lugo   1
   Audición e linguaxe    Lugo   1
   Trastornos xeneralizados do desenvolvemento    EOE Ourense   1
   Trastornos xeneralizados do desenvolvemento    EOE Pontevedra   1

  Adxudicación provisional. Publicada na páxina web da Consellaría. Ligazón

  Adxudicación definitiva. DOG 06/07/2011. Ligazón