Concurso de orientación nos CEIP

Concurso de Orientación 2023

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Resolución definitiva

Resolución definitiva. Ligazón
Adxudicación definitiva. Ligazón
Persoal excluído. Ligazón
DOG. Ligazón

Resolución provisional

Resolución provisional do concurso específico de Orientación

Relación provisional de persoas excluídas do concurso específico de Orientación

Adxudicación provisional

Prazo reclamacións e renuncias: do 16 até o 29 de febreiro.

Ligazón ás instrucións de como reclamar ou renunciar

Reclamacións ao baremo

Prazo: ata o 14 de febreiro
As reclamacións enviaranse por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal segundo o corpo de persoal docente polo que se participa e deberá indicarse no asunto da mensaxe: “Reclamación ORI”.

Convocatoria

Orde do 21 de novembro de 2023 (DOG)

Prazo de participación

O prazo de presentación mediante o procedemento normalizado ED013A, será desde o día 5 de decembro até o 28 de decembro, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes.

 • Concurso de Orientación 2022

  Ligazón á páxina web de participación no CXT

  Adxudicación definitiva

  Resolución. Ligazón
  Excluídas. Ligazón
  Adxudicación definitiva. Ligazón
  DOG. Ligazón

  Adxudicación provisional

  Resolución. Ligazón
  Excluídas. Ligazón
  Adxudicación alfabética. Ligazón

  Para reclamacións e renuncias, seguir as indicacións desta ligazón.

  Convocatoria

  ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A). Ligazón

  Modificación da convocatoria.

  Na modificación da convocatoria inclúense dúas vacantes máis e corríxense dous erros cuxo centro base é o que figuraba como compartido.

  Prazo de participación

  Do 22 de novembro ao 14 de decembro, ampliado pola modificación da convocatoria até o 21 de decembro.

 • Concurso de Orientación 2021

  Ligazón á páxina web de participación no CXT

  Adxudicación definitiva

  Resolución. Ligazón
  Listaxe de persoal excluído. Ligazón
  Adxudicación definitiva. Ligazón
  Publicación no DOG. Ligazón

  Adxudicación provisional

  Consultar
  Resolución provisional
  Listaxe de persoas excluídas
  O prazo para alegacións e renuncias é de 10 días hábiles, iniciándose o día 16/02/2022 e rematando o 01/03/2022, ambos incluídos.

  Convocatoria

  ORDE do 5 de novembro de 2021 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A). Ligazón

  Prazo de participación: 15 días hábiles computados a partir do día 16 de novembro

  Borrador da Convocatoria

  Borrador da ORDE do .... de de 2021 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Ligazón

   

 • Concurso de Orientación 2020

  Ligazón á páxina web de participación no CXT

  Convocatoria

  ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ligazón

  Adxudicación definitiva

  Resolución definitiva de orientación

  Adxudicación definitiva de orientación

  DOG coa adxudicación definitiva. Ligazón

  Adxudicación provisional

  Resolución provisional de orientación

  Adxudicación provisional de orientación

  O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 e 25 de marzo, ambos incluídos.

  Publicación do baremo

  Reclamacións:

  1º Na opción Participación do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.
  2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.
  3º Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".
  4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.
  5º Envíe a súa reclamación do 5 ao 10 de febreiro por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal indicando no asunto da mensaxe: "Reclamación ORI".

  Catálogo completo actualizado, con centros de xornada única e de especial dificultade.

  As únicas prazas que se poden ofertar no CXT son as que aparecen catalogadas e recollidas neste documento. PDF

  Previsión de resolucións dos concursos:

  Concurso EPA

  Concurso Orientación Mestres

  CXT

  Isto implica que quen obteña destino nun concurso que se resolva primeiro xa non poderá obter destino nos seguintes, decaendo deles.

  Negociación.

  CIG Informa do Concurso de orientación

  Ligazón ao borrador, inclúe as vacantes no anexo II.

  Ligazón á información da mesa sectorial.

 • Concurso de Orientación 2018

  Convocatoria.

  ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ligazón

  Adxudicación definitiva.

  Resolucion definitiva

  Listaxe da adxudicación definitiva

  Listaxe definitiva de persoal participante excluído

  Resolución provisional.

  Resolución da adxudicación provisional

  Listaxe da adxudicación provisional

  Listaxe provisional de persoas participantes excluídas

  O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 21 de marzo e o 3 de abril ambos incluídos.

  Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

  As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

  As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a:  persoal.primaria@edu.xunta.gal

  Nota importante para o persoal que participe tamén no concurso de primaria.

  O persoal funcionario docente do corpo de mestres que estean participando simultaneamente en ambos concursos, e que obteña praza definitiva na xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncia á participación no concurso xeral.

  Prazo de presentación.

  O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do 14 de decembro

  Negociación.

  A CIG Ensino considera insuficiente o incremento de prazas de Orientación para o Concurso deste ano: ligazón

  Estudo da CIG Ensino sobre as vacantes de Orientación: ligazón

  Borrador do Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria. Ligazón

  CIG Informa da mesa sectorial

 • Concurso de Orientación 2017-2018

  ORDE do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específíco entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ligazón

  Resolución definitiva.

  Podedes ver a resolución defintiva do Concurso de Orientación de Primaria na seguinte ligazón.

  Ligazón ao persoal excluído.

  Resolución definitiva no DOG. Ligazón

  Resolución provisional.

  Podedes ver a resolución provisional do Concurso de Orientación de Primaria na seguinte ligazón.

  Prazos.

  Prazo de presentación do 15 de novembro ao 5 de decembro (15 días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG o martes 14 de novembro).

  Outras informacións.

  CIG Informa cos Criterios de Baremación. Ligazón

  Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. Ligazón

  Información da negociación posterior na que se conseguiron 42 novas prazas.

  CIG Informa da negociación na mesa sectorial.

  Borrador da Orde do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do  departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

  Borrador da orde para a mesa sectorial.

  Ligazón ao CIG-Informa cos datos máis relevantes do CXT e coa información da Mesa Sectorial

 • Concurso de Orientación 2016-2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCION PROVISIONAL Ligazón aos documentos

  ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestras/es para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería (DOG 7-11-2016)  Ligazón

  Prazo de solicitudes: do 8 ao 28 de novembro de 2016 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremaciónLigazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Orientación 2013-2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. (DOG 4/11/13) Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitiva

  Publicada a resolución definitiva no DOG (14/02/2014) Ligazón

  Publicada na web da Consellaría (07/02/2014) Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional 

  Publicada na web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría

  Vacantes.

  As publicadas no Anexo II e as posíbeis resultas que figuran no Anexo III.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de Negociación

  Ligazón

 • Concurso de Orientación 2011-2012

  Convocatoria

  ORDE do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitiva. 

  Publicación no DOG (10/04/2012). Ligazón

  Resolución provisional 

  Na web da Consellaría (02/03/2012).

  • Destinos adxudicados. Ligazón
  • Listaxe completa de participantes con destinos e baremo. Ligazón

  Publicación no DOG (12/03/2012). Poderanse presentar reclamacións e renuncias no prazo de 10 días hábiles a partir da publicación no DOG. Ligazón

  Vacantes e Posíbeis resultas

  Vacantes non cubertas e non ofertadas. Ligazón Nota de prensa de denuncia: Ligazón

  Vacantes. Ligazón

  Posíbeis resultas. Ligazón

  Información da Consellaría

  Ligazón

  Proceso de Negociación

  Concurso de orientación do corpo de mestres. CIG InformaBorrador