Concurso de orientación nos CEIP

 • Concurso de Orientación 2008-2009

  Información do concurso específico de orientación en centros de infantil e primaria 2008/09

  PARTICIPACIÓN

  Orde Convocatoria (DOG 08/01/09)

  Páxina da Consellaría para participar. Ligazón

  Prazo entrega solicitudes: até o 26-01-09 incluído.

  VACANTES

  Vacantes provisionais (a 29-12-08).

  Negociación destas vacantes (15-12-08) pola CIG

  Corrección de erros vacantes (DOG 02/02/09): Ligazón

  Ampliación do prazo do concurso en 15 días hábiles a partir do día seguinte da publicación no DOG na corrección de erros.

  Nota aclaratoria sobre o baremo: os méritos computarán até o 2 de xaneiro ao igual que ocorre no concurso xeral de traslados para así para evitar disfuncións entre ambos concursos.Nota: para a consulta das instancias entregadas débese acceder polo mesmo enlace para entrar a cumprimentar a instancia: Aplicación

   

  BAREMACIÓN

  Publicación do baremo provisional de méritos (11-03-09). Prazo de reclamacións de dez días naturais.

  ADXUDICACIÓN

  Adxudicación provisional publicada na páxina da Consellaría (30-03-09) DOG 2-04-2009. (Prazo de reclamación e renuncias de dez días hábiles a partir da súa publicación no DOG)

  Adxudicación definitiva  publicada na páxina web da Consellaría. 23/04/09).

  Ligazón DOG 30-04-09

  Relación definitiva de excluídos e renuncias (27-04-09)