Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2022-2023

Prazas para o corpo de mestres

Resolución definitiva

Resolución definitiva

Adxudicación definitiva (Anexo I)

Baremo definitivo (Anexo II)

Relación definitiva de persoas excluídas (Anexo III)

Resolución provisional

Resolución. Ligazón
Adxudicación provisional. Ligazón
Baremo. Ligazón
Excluídas. Ligazón
Prazo de reclamacións e renuncias: do 15 ao 19 e xullo. Instrucións

Convocatoria

Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente PDF

Solicitude

Folla de autobaremación

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 16 até o 23 de maio, ambos incluídos.

Corrección de erros na orde de atención preferente

Auméntase unha praza de PT no CEIP Illa Verde (Lugo) e elimínase unha de AL no CEIP Rosalía de Castro (Lugo).
Novo prazo de presentación de instancias: do 2 de xuño ao 8 de xuño de 2022.
Ligazón á páxina da Consellaría

Volver