Publicadas as vacantes provisionais do CXT

De todos os corpos do concurso

Resolución do 29 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Volver