Calendario

Xuño 2022

DOG Xoves, 30 Xuño2022
Direccións nos CIFP

Publicada a resolución da designación de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional.

DOG Mércores, 29 Xuño2022
Prazas sometidas a convenio

Publica o DOG unha corrección de erros pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería.

Outros Mércores, 29 Xuño2022
Inmersión lingüística en inglés

Anúnciase a apertura de prazo para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, para alumnado de 6º de primaria e de ESO.

DOG Martes, 28 Xuño2022
Lectorados en lingua galega

Publicada a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022.

Outros Luns, 27 Xuño2022
Interinidades en varias especialidades da EOI

Na web da Consellaría publícase a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en árabe, italiano, portugués e ruso do corpo de profesores de EOI. 

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Comisións de conciliación

Publicada a resolución definitiva das comisións de conciliación para o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Comisións de saúde

Publicada a resolución definitiva das comisións de saúde para o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Instrucións para as ensinanzas de FP

Publica a Consellería na súa web as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023.

Outros Mércores, 22 Xuño2022
Programa Educación responsable

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional  de centros seleccionados e non seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade", no curso 2022/2023,

Outros Martes, 21 Xuño2022
Oferta de formación profesional

No DOG a actualización da oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, para o curso académico 2022/23.

Outros Martes, 21 Xuño2022
FP Dual

Publicada a orde que actualiza a oferta de formación profesional dual para o curso académico 2022/23.

Outros Martes, 21 Xuño2022
FP para adultos

Publicada a orde onde coa oferta modular de formación profesional polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, para o curso académico 2022/23.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Instrucións para o curso 2022-2023

Publicadas no DOG as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Prazas sometidas a convenio

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da consellería.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)

A Consellería anuncia que comeza o prazo para participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Decreto de bacharelat

Publicado na web da Consellería o proxecto de decreto polo que se estabelece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Solicitudes de non participación no CADP

Publicada na web da Consellería a relación de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Centros plurilingües

Publicada na web da Consellaría a listaxe provisional de centros admitidos para a incorporación á rede de centros plurilingües para o curso 2022-2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Plurinfantil

Publicadas as listaxes provisionais de centros admitidos no programa Plurinfantil para o curso 2022-2023 na web da Consellaría.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Axudas para o alumnado de FP

Publicada a orde onde se convocan as axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP Dual.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Dobre titulación de bacharelato e Baccalauréat

No DOG regulada a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– para o curso 2022/23.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Fomento do galego en centros privados

Resoltas as subvencións aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados correspondentes ao curso 2021/22.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Ciclos formativos plurilingües en artes plásticas

Publicada a resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (PluriArt) para o curso 2022/23.

Outros Xoves, 16 Xuño2022
Probas de nivel lingüísitico para o alumnado

Na web da Consellaría anúnciase a regulación da xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023.

Outros Mércores, 15 Xuño2022
Tribunais das oposicións

Publicada a composición definitiva dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de acceso á función docente en xuño de 2022.

Outros Mércores, 15 Xuño2022
Concurso Atrévete

Publicada na web da Consellaría a relación de alumnado premiado no concurso  "Atrévete a ter unha idea" 2021-2022.

DOG Martes, 14 Xuño2022
Formación en linguas estranxeiras para o alumnado

No DOG publicadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 destinadas ao alumnado de centros públicos.

DOG Martes, 14 Xuño2022
Adxudicación de destinos provisionais

Publicada no DOG unha modificación da orde  pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente.

Outros Martes, 14 Xuño2022
Oferta de FP

Publicada na web da Consellaría a oferta de formación profesional polo réxime ordinario e polo réxime para persoas adultas e a oferta de cursos de especialización e de programas formativos básicos.

DOG Luns, 13 Xuño2022
Condicións de traballo do profesorado interino

Publicada unha disposición transitoria no acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto.

Outros Luns, 13 Xuño2022
Modificación dalgúns horarios e un lugar das oposicións

Publica a Consellaría unhas pequenas correccións sobre algunhas horas nas que se realizarán as oposicións docentes de xuño de 2022 así como unha mudanza de sede.

DOG Venres, 10 Xuño2022
STEMBach 2022/2023

Publicada a resolución coa regulación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2022/23.

DOG Venres, 10 Xuño2022
Habilitación para a docencia nos centros privados

Publicada unha corrección de erros na orde que desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados e pola que se estabelece o procedemento de habilitación.

DOG Venres, 10 Xuño2022
Tribunais das oposicións

No DOG publícase unha corrección de erros na orde pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais das oposicións do 2022.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Contratos Programa Inclúe 2022/2023

Na web da Consellaría a regulación dos Contratos - Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2022/23.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Distribución de aspirantes por tribunais

Publicada a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes nos procesos selectivos no concurso-oposición do 2022.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Distribución de aspirantes por tribunais

Publicada a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos para profesorado en xuño de 2022.

Outros Xoves, 9 Xuño2022
Datas, horas e lugares das oposicións

Publicadas na web da Consellaría as datas, horas e lugares onde se realizarán as oposicións do 2022.

DOG Mércores, 8 Xuño2022
Especialización de formación profesional

Publícase no DOG instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2022/23.

Outros Mércores, 8 Xuño2022
Plan Proxecta+

A Consellaría anuncia a convocatoria do programa Plan Proxecta+ para todos os centros docentes non unviersitarios.

Outros Mércores, 8 Xuño2022
Admisión en ciclos de FP

Publica a Consellaría o calendario de admisión para réxime ordinario e réxime das persoas adultas, para FP dual e para cursos de especialización.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Proxectos de fomento do uso de galego

Publicada a concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública do curso 2021/2022.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Admisión nas Escolas de idiomas

instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas no curso 2022/23.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Admisión nas ensinanzas de formación profesional

No DOG publícanse instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23.

Outros Luns, 6 Xuño2022
Currículo de secundaria

A Consellaría publica na súa web o proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria.

Outros Luns, 6 Xuño2022
Toma de posesión

Publicadas na páxina web da Consellaría as instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados do 2022.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Docencia nos centros privados

Publicada a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Centros E-dixgal

Publicada a relación definitiva de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Tribunais das oposicións

Publicada no DOG a resolución coa composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso á función pública docente de xuño de 2022.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Interinidades en técnico en emerxencias e protección civil

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia como profesor especialista do ciclo de técnico en emerxencias e protección civil.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Comisións porconciliación

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Comisións por motivos de saúde

Na web da Consellaría a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde.

DOG Xoves, 2 Xuño2022
Calendario escolar 2022-2023

Publicada no DOG a orde co calendario escolar para o curso 2022/23.

Outros Mércores, 1 Xuño2022
Interinidades en varias especialidades de EOI

Anuncia a Consellaría a apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en árabe, italiano, portugués e ruso da Escola Oficial de Idiomas.

Outros Mércores, 1 Xuño2022
Alumnado de atención preferente

Publica a Consellaría unha corrección de erros pola que se engade unha nova praza para cubrir en comisión de servizos un posto de escolarización a alumnado de atención preferente.

< Xuño 2022 >
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Preme en "<" e ">" para mudar o mes.
Preme nas datas sinaladas en vermello para ver os eventos dunha data concreta

Escolle un ano:

RSS Calendario