Calendario

2022

Outros Venres, 30 Decembro2022
Cinema na aula

Na web da Consellaría a  listaxe definitiva de centros seleccionados para participar de forma experimental no programa Cinema na aula durante o curso 2022/23.

Outros Venres, 30 Decembro2022
Clubes de lectura

Anuncia a Consellaría a través da súa páxina web a resolución definitiva de centros que reciben asignación para o funcionamento de clubs de lectura para o curso 2022/2023.

DOG Mércores, 28 Decembro2022
Premios Innovaugas 2022

Publicadas as bases e a convocatoria dos premios Innovaugas 2022 para os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/23.

Outros Mércores, 28 Decembro2022
Proxectos de formación para profesorado de FP

Publícanse os proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2022-2023.

Outros Mércores, 28 Decembro2022
Voluntariado na biblioteca escolar

Resolta definitivamente a convocatoria de centros que se adhiren ás accións de voluntariado na biblioteca escolar (secundaria e outras ensinanzas) e de voluntariado de lectura (primaria) , destinada a alumnado de 5º e 6º de primaria.

DOG Martes, 27 Decembro2022
Proxectos de fomento do uso do galego

Anunciada no DOG a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública para o curso 2022-2023.

Outros Luns, 26 Decembro2022
Biblioteca creativa

Na web da Consellaría publícase a resolución definitiva coa relación dos 25 centros que se integran no programa Biblioteca Creativa no presente curso 2022/23.

DOG Xoves, 22 Decembro2022
Concurso oposición do 2023

Publicada no DOG a orde coa convocatoria de procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de EOIs, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres.

Outros Xoves, 22 Decembro2022
Programa de formación Observa_Acción

Na web da Consellaría publícase a resolución definitiva dos centros admitidos para participar no programa 'Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observarción e o intercambio entre iguais' para os cursos 2022/2023 e 2023/2024.

Outros Mércores, 21 Decembro2022
Finanzas para mortais

Convocado o programa Eduemprende de 'Finanzas para mortais' dirixido a alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato.

DOG Martes, 20 Decembro2022
Premios na ESO ao esforzo e á superación

Publica o DOG a  concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22.

Outros Martes, 20 Decembro2022
Boas prácticas en educación inclusiva

Publica a Consellaría a resolución definitiva cos centros premiados co Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2022.

Outros Martes, 20 Decembro2022
Iniciativas de voluntariado

Fai pública a Consellaría a relación de centros que se adhiren á acción de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e de Voluntariado de lectura (primaria) para o curso 2022/2023.

 

Outros Martes, 20 Decembro2022
Programas Eduemprende

Na web da Consellaría aparece a resolución coa selección de centros que participarán nos programas Grand Prix Financeiro, Implantación de ferramentas de medios de pagamento na FP, La loca aventura del ahorro, Preparados para o salto e Seguramente, durante o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 15 Decembro2022
Interinidades nalgunhas especialidades de mestres

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excuídas para a cobertura de interinidades e substitucións en inglés, francés, educación física, música, PT e AL do corpo de mestres.

Outros Xoves, 15 Decembro2022
Cinema na aula

Publica a Consellaría na súa web a relación provisional de centros admitidos e excluídos para participar de forma experimental no programa Cinema na aula durante o curso 2022/23.

Outros Xoves, 15 Decembro2022
EduEmprende Actúa 2022-2023

Anúnciase a convocatoria da selección de centros que participarán no programa Actúa durante o curso 2022/2023.

DOG Mércores, 14 Decembro2022
Axudas a centros privados

A Consellaría publica as axudas destinadas a centros privados concertados para participar no Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, para o curso 2022/23.

Outros Martes, 13 Decembro2022
Programa Observa_Acción

Publica a Consellaría na súa páxina web a relación provisional de centros admitidos e excluídos do programa 'Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais ' para os cursos 2022/2023 e 2023/2024. 

Outros Luns, 12 Decembro2022
Proxectos de formación do profesorado de FP

Na web da Consellaría a resolución provisional dos proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2022/2023.

Outros Venres, 9 Decembro2022
Programa Lectura e familias

Publicada a resolución provisional na páxina web da Consellaría do programa "Lectura e familias" no presente curso 2022/23.

DOG Luns, 5 Decembro2022
Centro de innovación educativa e dixital

Publica o DOG o Decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital.

DOG Venres, 2 Decembro2022
Concurso de orientación

Publica o DOG a nova orde da convocatoria do concurso de traslados específico do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación.

DOG Venres, 2 Decembro2022
Concurso de traslados

Publicada no DOG a resolución coa composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

Outros Xoves, 1 Decembro2022
Bibliotecas escolares solidarias

Anunciada na web da Consellaría a convocatoria para o curso 2022/2023 do programa denominado Bibliotecas Escolares Solidarias.

Outros Mércores, 30 Novembro2022
Interinidades en varias especialidades

Anúnciase a apertura de listaxes para cubrir interinidades e substitucións en informática, organización e proxectos de sistemas enerxéticos, procesos e produtos de téxtil, confeccion e pel, sistemas electrónicos, sistemas electrotécnicos e automáticos, equipos electrónicos, instalacións electrotécnicas e sistemas e aplicacións informáticas.

Outros Mércores, 30 Novembro2022
Interinidades en EOI e CMUS

Anunciada a apertura de listaxe para cubrir interinidades e substitucións en árabe, italiano, xaponés, acordeón, arpa, clave, contrabaixo, frauta de bico, instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco, viola da gamba, danza clásica, danza contemporánea e caracterización e indumentaria.

Outros Mércores, 30 Novembro2022
Radio na Biblio

A Consellaría anuncia na súa web a resolución definitiva do programa Radio na Biblio para o curso 2022/2023.

Outros Martes, 29 Novembro2022
Modificación no concurso de orientación

Publica a Consellaría unha modificación da orde pola que se convoca concurso de traslados específico do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación e que amplía o prazo de participación até o 21 de decembro.

Outros Martes, 29 Novembro2022
DELF escolar

Información publicada pola Consellaría na súa páxina web sobre a obtención do título de francés a través do programa DELF escolar.

Outros Luns, 28 Novembro2022
Interinidades en PES, EOI e artes plásticas e deseño

Publica a Consellaría na súa web as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022-2023 no corpo de profesorado de ensino secundario, profesorado de EOIs e de artes plásticas e deseño.

Outros Venres, 25 Novembro2022
Curtas Nós tamén creamos!

Publicada a convocatoria dos premios a curtas de animación en galego do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2022/2023.

DOG Xoves, 24 Novembro2022
Implantación das modalidades do bacharelato

No DOG publícase a autorización da implantación das modalidades de bacharelato no ensino público. 

DOG Mércores, 23 Novembro2022
Retribución extraordinaria

Publicada no DOG a Lei que recolle a retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico.

DOG Mércores, 23 Novembro2022
Premios extraordinarios de FP

Publicada no DOG a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2020/21.

DOG Mércores, 23 Novembro2022
Confección de nóminas

Publica o DOG a orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022.

Outros Martes, 22 Novembro2022
Clubes de lectura

Publicada a resolución provisional dos Clubes de lectura para o curso 2022/2023.

Outros Martes, 22 Novembro2022
Programa Biblioteca creativa

Publicada a resolución provisional do programa Biblioteca creativa 2022/23 na páxina web da Consellaría.

DOG Luns, 21 Novembro2022
Concurso de orientación

Publicada no DOG a orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos CEIPs.

Outros Luns, 21 Novembro2022
Programa EduExchanges

Publicada a resolución definitiva dos centros seleccionados para participar no programa EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2022/2023.

DOG Venres, 18 Novembro2022
Plan Xeral da inspección educativa

Publicada no DOG a resolucíón co Plan xeral da inspección educativa para o curso 2022/23.

Outros Venres, 18 Novembro2022
Inmersión en inglés

Anúnciase na páxina web da Consellaría a resolución definitiva de centros que participarán no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa, Spring Week, para o alumnado de 6º de primaria e de ESO durante o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 17 Novembro2022
Programa Galimiens

Na web da Consellaría publícase a listaxe definitiva de centros que van participar no programa Galimiens de intercambio de alumnado.

Outros Xoves, 17 Novembro2022
Concurso de traballos por proxectos

Publicada a resolución do VIII Concurso de traballos por proxectos.

Outros Xoves, 17 Novembro2022
Programa Cinema na aula

Publicada a convocatoria no programa Cinema na Aula durante o curso 2022/2023.

DOG Martes, 15 Novembro2022
Modificación do catálogo de primaria

Publicada no DOG unha corrección de erros sobre as unidades e os postos de traballo docentes de dous centros de primaria (CEIP Raíña Fabiola e CEIP Paradai).

Outros Martes, 15 Novembro2022
Axudas de acreditación lingüística

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva de centros beneficiarios das axudas para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023.

DOG Luns, 14 Novembro2022
Corrección de erros no concurso de estabilización

Publica o DOG unha corrección de erros no concurso de méritos de estabilización.

Outros Xoves, 10 Novembro2022
Radio na Biblio

Publicada a resolución provisional do programa Radio na Biblio para o curso 2022/2023.

BOE Mércores, 9 Novembro2022
Prazas docentes e asesorías técnicas no exterior

Prazo de participación: 15 días hábiles a partir do día seguinte da publicación do BOE (do 10 ao 30 de novembro).

DOG Mércores, 9 Novembro2022
Integración do profesorado de PTFP en PES

Publicada no DOG a orde pola que se convoca o procedemento para que o profesorado do corpo, para extinguir, de técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesorado de ensino secundario.

DOG Martes, 8 Novembro2022
Admisión de alumnado

Publicada a orde que regula o procedemento de admisión de alumnado nos centros públicos.

Outros Martes, 8 Novembro2022
Formación permanente do profesorado

Publicada a resolución provisional dos plans de formación permanente do profesorado para o curso 2022/2023.

DOG Luns, 7 Novembro2022
Premios na ESO ao rendemento académico

Publicada a concesión dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22.

Outros Luns, 7 Novembro2022
Plan Proxecta+

Publicada na páxina web da Consellaría a listaxe definitiva de centros admitidos no Plan Proxecta+  durante o curso 2022/23.

Outros Xoves, 3 Novembro2022
Premios á excelencia musical

Publicada a adxudicación dos Premios á excelencia musical Mans Futuro 2022.

Outros Xoves, 3 Novembro2022
Contratos programa Innova

Na web da Consellaría a resolución definitiva coa relación de centros seleccionados e excluídos na participación nos contratos-programa CPInnova 2022/23.

Outros Mércores, 2 Novembro2022
Biblioteca creativa

Convocatoria do proxecto Biblioteca creativa para os CEIPs integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2022/2023.

Outros Mércores, 2 Novembro2022
Premios Innovogal 2022/2023

Publicada a listaxe de centros admitidos e excluídos pola que se convocan os premios educativos Innovagal para o curso escolar 2022/23.

DOG Luns, 31 Outubro2022
Corrección de erros no CXT

Publicada unha corrección de erros na orde pola que se convoca o concurso xeral de traslados para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 31 Outubro2022
Inmersión lingüística en inglés

Publicada a resolución provisional do programa de inmersión lingüística en inglés, Spring week, para o alumnado de 6º de primaria e da ESO. 

Outros Luns, 31 Outubro2022
Contratos programa Inclúe 2022/2023

Na web da Consellaría publícase a relación de centros seleccionados cos ContratosPrograma Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa para o curso 2022/23.

DOG Venres, 28 Outubro2022
Procedemento de estabilización

Publicado do procecemento selectivo extraordinario de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de secundaria, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, EOIs, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres.

Outros Venres, 28 Outubro2022
Premios na ESO á superación e o esforzo

Publicadas as puntuacións provisionais correspondentes aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal do curso 2021-2022.

Outros Mércores, 26 Outubro2022
Programa de formación Observa_Acción

Convoca a Consellaría a participación no programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, estatal e internacional.

Outros Martes, 25 Outubro2022
Probas para obter o CELGA

Publicadas as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4.

Outros Luns, 24 Outubro2022
Corrección de erros no Plan Proxecta+

Publicada unha corrección de erros á resolución provisional dos centros admitidos para participar no Plan Proxecta+ para o curso 2022/2023.

DOG Venres, 21 Outubro2022
Formación práctica en centros de traballo

Publicada a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual.

Outros Venres, 21 Outubro2022
Plan Proxecta+

Publicada a resolución provisional do Plan Proxecta+ durante o curso 2022/23.

BOE Xoves, 20 Outubro2022
Nomeamento de profesorado funcionario de carreira

Publica o BOE unha corrección de erros no nomeamento de profesorado como funcionario de carreira dos corpos de secundaria e de inspectores que aprobaron en xuño do 2021.

Outros Xoves, 20 Outubro2022
Contratos Programa-Innova

Publica a Consellaría na súa páxina web a resolución provisional coa relación de centros seleccionados e excluídos na participación dos contratos programa (CPinnova) 2022/23.

DOG Mércores, 19 Outubro2022
Plan de mellora das bibliotecas

Publicada a resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2022/23.

DOG Venres, 14 Outubro2022
Concurso de traslados

Publicada no DOG a orde coa convocatoria do concurso de traslados entre o persoal funcionario docente.

Outros Venres, 14 Outubro2022
Listaxes provisionais de substitucións

Publicadas na web da Consellaría as listaxes provisionais de persoas admitidas para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións provisionais de persoas excluídas para o curso académico 2022-2023.

Outros Martes, 11 Outubro2022
Programa EduExchanges en liña

Na web da Consellaría publícase a resolución provisional de centros públicos para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges de intercambio en liña durante o curso 2022/2023.

Outros Martes, 11 Outubro2022
Rede RAOGAL

Na web da Consellaría resolución definitiva dos centros que amplían a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL).

Outros Martes, 11 Outubro2022
Radio na Biblio

Anúnciase a convocatoria do proxecto “Radio na biblio” en centros de ensino para o curso 2022/2023.

Outros Martes, 11 Outubro2022
Protocolo de prevención ante o risco de suicidio

Publica a Consellaría un protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil.

Convocatorias Luns, 10 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Luns, 10 Outubro2022
Centros seleccionados para os Contratos Programa

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional de centros seleccionados e modalidades concedidas da convocatoria de Contratos-programa Inclúe 2022/2023.

Outros Luns, 10 Outubro2022
Programa de intercambio Galimiens

Publicada a listaxe provisional de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas para participar no programa GALIMIENS de intercambio de alumnado.

Outros Luns, 10 Outubro2022
Programa de intercambio coa Bretaña

Na web da Consellaría publícase a resolución provisional de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas para participar no programa de intercambio de alumnado coa Région Académique Bretagne.

Outros Luns, 10 Outubro2022
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Publicada a resolución provisional de centros beneficiarios das axudas  para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado do curso 2022/2023.

Outros Luns, 10 Outubro2022
Intercambios escolares EduExchanges

Anúnciase a convocatoria e selección de centros para participar no programa EduExchanges de intercambio presencial de alumnado con centros educativos doutros países durante o curso 2022/2023.

Convocatorias Domingo, 9 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Sábado, 8 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Venres, 7 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Venres, 7 Outubro2022
Axudas a centros privados para o PROA+

A Consellaría regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ (Plan Recupera) nos cursos 2022/23 e 2023/24.

Convocatorias Xoves, 6 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

BOE Mércores, 5 Outubro2022
Integración do profesorado de FP no corpo de PES

Publica o BOE a disposición pola que se regula a integración del profesorado do corpo a extinguir de profesores técnicos de Formación Profesional no corpo de profesores de ensino secundario.

Convocatorias Mércores, 5 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Mércores, 5 Outubro2022
Outros Mércores, 5 Outubro2022
Interinidades en varias especialidades de catedráticos de CMUS

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música.

Convocatorias Martes, 4 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Luns, 3 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Luns, 3 Outubro2022
Polos creativos

Publicada na páxina web da Consellaría a relación de solicitudes denegadas e de listaxe de agarda na segunda reunión de Polos Creativos.

Outros Luns, 3 Outubro2022
Premios Innovagal 2022

Anuncia a Consellaría a ampliación do prazo para presentar solicitudes aos premios de innovación educativa Innovagal 2022.

Outros Luns, 3 Outubro2022
Rede Raogal

Publicada a relación dos centros que amplían a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL).

Convocatorias Domingo, 2 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Sábado, 1 Outubro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Venres, 30 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Venres, 30 Setembro2022
Elección de consellos escolares

Publicada a resolución co calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares.

DOG Venres, 30 Setembro2022
Practicum do mestrado de FP

Publicada a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum do curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico de FP.

DOG Venres, 30 Setembro2022
Practicum do mestrado de secundaria

No DOG  a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum do máster en profesorado de ESO.

Outros Venres, 30 Setembro2022
Interinidades en varias especialidades de EOI

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en árabe, italiano, portugués e ruso de EOI.

Outros Venres, 30 Setembro2022
Actualización das validacións

Publicada unha actualización das validacións de materias da ESO e do bacharelato e e as ensinanzas de réxime xeral e as ensinanzas profesionais de música e de danza durante o curso académico 2022/23.

Outros Venres, 30 Setembro2022
Clubes de lectura

Na web da Consellaría publícase a convocatoria de clubs de lectura para centros de educación primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial durante o curso 2022/23.

Convocatorias Xoves, 29 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Xoves, 29 Setembro2022
Permisos para as eleccións sindicais

Publicada a orde que regula os permisos ao funcionariado en relación coas eleccións sindicais do 1 de decembro de 2022.

DOG Xoves, 29 Setembro2022
Rede galega de dinamización con empresas na FP

No DOG a resolución coa relación de centros que conformarán a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23.

Convocatorias Mércores, 28 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Mércores, 28 Setembro2022
Interinidades no corpo de catedráticos de música

Na web da Consellaría publícase a relación provisional de profesorado admitido e excluído e o baremo provisional para cubrir interinidades ou substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

Outros Mércores, 28 Setembro2022
Clube de ciencia

Na web da Consellaría a resolución provisional dos centros docentes admitidos no programa “Club de Ciencia” durante o curso 2022/23.

Convocatorias Martes, 27 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Martes, 27 Setembro2022
Proxecto Digicraft no teu cole

Publicada a resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Digicraft no teu cole durante o curso 2022/23.

BOE Luns, 26 Setembro2022
Cátedras nos conservatorios

Publica o BOE a anulación do nomeamento de profesorado funcionario de carreira do corpo de catedráticos de música e artes escénicas por execución de sentenza.

Convocatorias Luns, 26 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Luns, 26 Setembro2022
Currículo de primaria

Publicado no DOG o Decreto polo que se estabelecen a ordenación e o currículo da educación primaria. 

DOG Luns, 26 Setembro2022
Currículo da ESO

Publicado no DOG o Decreto polo que se estabelecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria.

DOG Luns, 26 Setembro2022
Currículo de bacharelato

Publica o DOG o Decreto polo que estabelecen a ordenación e o currículo do bacharelato.

Outros Luns, 26 Setembro2022
Concurso sobre o 25 de novembro

Con motivo da celebración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Secretaría Xeral da Igualdade e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa convocan un Concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais.

Outros Luns, 26 Setembro2022
Inmersión lingüística en inglés

Publica a Consellaría a resolución definitiva da selección de centros para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de 6º de EP e de ESO durante o curso 2022/23.

Convocatorias Domingo, 25 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Sábado, 24 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

BOE Venres, 23 Setembro2022
Nomeamento de profesorado de secundaria como funcionario de carreira

Publica o BOE o nomeamento como funcionarios de carreira dos profesores e profesoras do corpo de ensino secundario que aprobaron as oposicións do 2020.

Convocatorias Venres, 23 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Convocatorias Xoves, 22 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Xoves, 22 Setembro2022
Curso de dirección

Publicada na web da Consellaría a convocatoria do curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022.

Convocatorias Mércores, 21 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

Outros Mércores, 21 Setembro2022
Premiso da ESO ao rendemento académico

Publicadas na páxina web da Consellaría as puntuacións provisionais correspondentes aos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2021-2022.

Outros Mércores, 21 Setembro2022
Permutas provisionais do curso 2022-2023

Na web da Consellaría publícase a relación de intercambios provisionais de prazas de persoal docente para o curso 2022/2023.

Convocatorias Martes, 20 Setembro2022
Revisión médica

Aberto o prazo para solicitar a participación na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente.

DOG Luns, 19 Setembro2022
Axudas públicas a centros privados

Publicada a ampliación do prazo de execución e de xustificación das subvencións públicas a centros privados para dotación de aulas dixitais xunto coa á súa convocatoria para o ano 2022.

Outros Luns, 19 Setembro2022
Digicraft no teu cole

Na web da Consellaría publícase a resolución provisional de centros admitidos e excluídos para participar no proxecto Digicraft no teu cole para o curso 2022/2023.

Outros Venres, 16 Setembro2022
Inmersión lingüística en inglés

Publicada a selección de centros docentes para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de EP e de ESO durante o curso 2022/23.

Outros Venres, 16 Setembro2022
Decreto de educación primaria

Publicado na web da Consellaría o borrador do decreto polo que se estabelecen a ordenación e o currículo da educación primaria.

Outros Venres, 16 Setembro2022
Decreto da ESO

Na web da Consellaría publícase o borrador do Decreto polo que se estabelecen a ordenación e o currículo da ESO.

Outros Venres, 16 Setembro2022
Decreto do Bacharelato

Publicado o borrador do Decreto polo que estabelecen a ordenación e o currículo do Bacharelato na páxina web da Consellaría.

DOG Mércores, 14 Setembro2022
Premios na ESO ao esforzo e á superación persoal

No DOG os membros e a composición da Comisión de Selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal do curso 2021/22.

Outros Martes, 13 Setembro2022
Formación permanente do profesorado

Publicada a convocatoria coa selección de plans de formación permanente do profesorado para o curso 2022/23.

BOE Luns, 12 Setembro2022
Nomeamento de funcionarios de carreira

Publicada no BOE a disposición co nomeamento de profesorado funcionario de carreira aos mestres e mestras que aprobaron a oposición do 2020.

DOG Venres, 9 Setembro2022
Decreto de infantil

Publicado o Decreto polo que estabelece a ordenación e o currículo da educación infantil.

Outros Venres, 9 Setembro2022
Plan director para a convivencia

Publicado na páxina web da Consellaría o Plan director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos para o curso 2022-2023.

Outros Xoves, 8 Setembro2022
Renovación de equipamentos

Anúnciase na web da Consellaría a apertura do prazo para que os centros de ensino fagan as solicitudes de renovación de equipamento mobiliario, didáctico e deportivo. 

Outros Mércores, 7 Setembro2022
Recomendacións sobre a COVID-19

Publicadas as instrucións conxuntas da Consellería de Educación e da Consellería de Sanidade coas recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023.

Outros Martes, 6 Setembro2022
Funcionamento das bibliotecas

Publicadas as instrucións en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares durante o curso 2022/2023.

Outros Martes, 6 Setembro2022
Aulas habilitadas

Publicada a relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas para o curso 2022/2023.

DOG Luns, 5 Setembro2022
Formación en linguas estranxeiras para alumnado

Resoltas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 destinadas ao alumnado.

DOG Venres, 2 Setembro2022
Axudas a centros privados para aulas dixitais

Publicada unha orde para a concesión de subvencións públicas a centros privados sostidos con fondos públicos para a dotación de aulas dixitais.

BOE Xoves, 1 Setembro2022
Normas para os concursos de traslados

Publica o BOE as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal que deben convocarse durante o curso 2022/2023.

DOG Xoves, 1 Setembro2022
Axudas a centros privados

Publicada a orde  pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

DOG Xoves, 1 Setembro2022
Axudas ás bibliotecas dos centros privados

Convocadas axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura.

Outros Xoves, 1 Setembro2022
Programa That's English! nas EOIs

Anúnciase a apertura da matrícula para varios niveis do programa de inglés That's English! nas Escolas de Idiomas.

DOG Mércores, 31 Agosto2022
Nomeamento de profesorado funcionario en prácticas

Publicada a Orde pola que se nomea persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento de acceso do 2022.

DOG Martes, 30 Agosto2022
Orde de titulacións para as substitucións

Publicada unha modificación nalgunhas titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións.

DOG Venres, 26 Agosto2022
Concertos educativos

Publicada unha orde pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados.

DOG Mércores, 24 Agosto2022
Proxecto Digicraft

Publicada a convocatoria de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent durante os cursos 2022/23 e 2023/24.

DOG Martes, 23 Agosto2022
Novos CIFPs

Publicada no DOG a orde coa transformación de institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional.

DOG Martes, 23 Agosto2022
Profesorado aprobado nas oposicións

Publica o DOG a relación de profesorado que superou o concurso-oposición de xuño de 2022.

DOG Luns, 22 Agosto2022
Destinos provisionais no DOG

Publicada no DOG a adxudicación definitiva dos destinos provisionais do profesorado para o curso 2022-2023.

DOG Venres, 19 Agosto2022
Cursos de lingua galega

Publicada a convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas.

DOG Xoves, 18 Agosto2022
Prazas sometidas a convenio

Resolto o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da consellería.

Outros Mércores, 17 Agosto2022
Interinidades nos conservatorios

Anúnciase na web da Consellaría a próxima apertura de listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

DOG Venres, 12 Agosto2022
Modificación do catálogo de primaria

Publicada unha orde cunha modificación das unidades e os postos de traballo docente nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

DOG Mércores, 10 Agosto2022
Centros con STEMBach

Publicada no DOG a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2022/23.

DOG Mércores, 10 Agosto2022
Ciclos formativos plurilingües

No DOG a Resolución cos centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2022/23, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

DOG Mércores, 10 Agosto2022
Axudas a centros concertados

Resoltas as axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.

DOG Luns, 8 Agosto2022
Oferta educativa nas EOIs

Publicada a orde coa oferta educativa das escolas oficiais de idiomas a partir do curso escolar 2022/23.

DOG Venres, 5 Agosto2022
Plurilingüismo e ciclos formativos en Escolas de artes

No DOG publícase a relación de escolas de arte e superiores de deseño autorizadas para impartir ciclos formativos plurilingües (PluriArt), así como os ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23.

DOG Venres, 5 Agosto2022
Seccións bilingües nalgúns centros

Publícase no DOG a resolución coa prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial.

DOG Martes, 2 Agosto2022
Transformación dun IES nun CIFP

Publicada a orde pola que se transforma o instituto de educación secundaria Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa) nun centro integrado de formación profesional.

Outros Martes, 2 Agosto2022
Adxudicación definitiva do CADP

Publicada a resolución definitiva da adxudicación de destinos provisionais dp profesrado para o curso 2022/2023.

DOG Luns, 1 Agosto2022
Ensinanzas de persoas adultas

Publicadas no DOG as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022/23.

Outros Luns, 1 Agosto2022
Prazas sometidas a convenio

Na web da Consellaría a  baremación definitiva de méritos das persoas aspirantes aos postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou en programas da Consellaría para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 1 Agosto2022
Comisións de saúde por causa sobrevida

Publicada a relación das solicitudes de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde por causas sobrevidas para o curso 2022/2023.

DOG Venres, 22 Xullo2022
Aptas na fase de prácticas opos

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 15, do 25 de xaneiro).

Convocatorias Mércores, 20 Xullo2022
RAOGAL

Resolución pola que se establece a Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar

DOG Luns, 18 Xullo2022
Modalidades Bacharelato

ORDE do 30 de xuño de 2022 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de titularidade desta consellería, de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DOG Luns, 18 Xullo2022
Rede dinamización relación con empresas

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan instrucións para o seu funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Outros Mércores, 13 Xullo2022
STEMBach

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional cos centros autorizados para a implantación no curso 2022/2023 do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach).

Outros Martes, 12 Xullo2022
Certificación, acreditación e recoñecemento da competencia dixital docente

Resolución do 1 de xullo do 2022, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación sobre a certificación, acreditación e recoñecemento da competencia dixital docente

DOG Luns, 11 Xullo2022
Premios na ESO á superación e ao esforzo

Publicada no DOG a Orde pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22.

Outros Xoves, 7 Xullo2022
Participación no CADP

Publica a Consellaría na súa web a relación de persoal que ten a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022/2023.

DOG Mércores, 6 Xullo2022
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022/23

Publicada a resolución do 22 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022/23.

DOG Xoves, 30 Xuño2022
Direccións nos CIFP

Publicada a resolución da designación de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional.

DOG Mércores, 29 Xuño2022
Prazas sometidas a convenio

Publica o DOG unha corrección de erros pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería.

Outros Mércores, 29 Xuño2022
Inmersión lingüística en inglés

Anúnciase a apertura de prazo para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, para alumnado de 6º de primaria e de ESO.

DOG Martes, 28 Xuño2022
Lectorados en lingua galega

Publicada a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022.

Outros Luns, 27 Xuño2022
Interinidades en varias especialidades da EOI

Na web da Consellaría publícase a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en árabe, italiano, portugués e ruso do corpo de profesores de EOI. 

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Comisións de conciliación

Publicada a resolución definitiva das comisións de conciliación para o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Comisións de saúde

Publicada a resolución definitiva das comisións de saúde para o curso 2022/2023.

Outros Xoves, 23 Xuño2022
Instrucións para as ensinanzas de FP

Publica a Consellería na súa web as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023.

Outros Mércores, 22 Xuño2022
Programa Educación responsable

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional  de centros seleccionados e non seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade", no curso 2022/2023,

Outros Martes, 21 Xuño2022
Oferta de formación profesional

No DOG a actualización da oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, para o curso académico 2022/23.

Outros Martes, 21 Xuño2022
FP Dual

Publicada a orde que actualiza a oferta de formación profesional dual para o curso académico 2022/23.

Outros Martes, 21 Xuño2022
FP para adultos

Publicada a orde onde coa oferta modular de formación profesional polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, para o curso académico 2022/23.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Instrucións para o curso 2022-2023

Publicadas no DOG as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Prazas sometidas a convenio

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da consellería.

DOG Luns, 20 Xuño2022
Concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)

A Consellería anuncia que comeza o prazo para participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Decreto de bacharelat

Publicado na web da Consellería o proxecto de decreto polo que se estabelece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Solicitudes de non participación no CADP

Publicada na web da Consellería a relación de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso 2022/2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Centros plurilingües

Publicada na web da Consellaría a listaxe provisional de centros admitidos para a incorporación á rede de centros plurilingües para o curso 2022-2023.

Outros Luns, 20 Xuño2022
Plurinfantil

Publicadas as listaxes provisionais de centros admitidos no programa Plurinfantil para o curso 2022-2023 na web da Consellaría.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Axudas para o alumnado de FP

Publicada a orde onde se convocan as axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP Dual.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Dobre titulación de bacharelato e Baccalauréat

No DOG regulada a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– para o curso 2022/23.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Fomento do galego en centros privados

Resoltas as subvencións aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados correspondentes ao curso 2021/22.

DOG Venres, 17 Xuño2022
Ciclos formativos plurilingües en artes plásticas

Publicada a resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (PluriArt) para o curso 2022/23.

Outros Xoves, 16 Xuño2022
Probas de nivel lingüísitico para o alumnado

Na web da Consellaría anúnciase a regulación da xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023.

Outros Mércores, 15 Xuño2022
Tribunais das oposicións

Publicada a composición definitiva dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de acceso á función docente en xuño de 2022.

Outros Mércores, 15 Xuño2022
Concurso Atrévete

Publicada na web da Consellaría a relación de alumnado premiado no concurso  "Atrévete a ter unha idea" 2021-2022.

DOG Martes, 14 Xuño2022
Formación en linguas estranxeiras para o alumnado

No DOG publicadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 destinadas ao alumnado de centros públicos.

DOG Martes, 14 Xuño2022
Adxudicación de destinos provisionais

Publicada no DOG unha modificación da orde  pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente.

Outros Martes, 14 Xuño2022
Oferta de FP

Publicada na web da Consellaría a oferta de formación profesional polo réxime ordinario e polo réxime para persoas adultas e a oferta de cursos de especialización e de programas formativos básicos.

DOG Luns, 13 Xuño2022
Condicións de traballo do profesorado interino

Publicada unha disposición transitoria no acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto.

Outros Luns, 13 Xuño2022
Modificación dalgúns horarios e un lugar das oposicións

Publica a Consellaría unhas pequenas correccións sobre algunhas horas nas que se realizarán as oposicións docentes de xuño de 2022 así como unha mudanza de sede.

DOG Venres, 10 Xuño2022
STEMBach 2022/2023

Publicada a resolución coa regulación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2022/23.

DOG Venres, 10 Xuño2022
Habilitación para a docencia nos centros privados

Publicada unha corrección de erros na orde que desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados e pola que se estabelece o procedemento de habilitación.

DOG Venres, 10 Xuño2022
Tribunais das oposicións

No DOG publícase unha corrección de erros na orde pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais das oposicións do 2022.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Contratos Programa Inclúe 2022/2023

Na web da Consellaría a regulación dos Contratos - Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2022/23.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Distribución de aspirantes por tribunais

Publicada a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes nos procesos selectivos no concurso-oposición do 2022.

Outros Venres, 10 Xuño2022
Distribución de aspirantes por tribunais

Publicada a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos para profesorado en xuño de 2022.

Outros Xoves, 9 Xuño2022
Datas, horas e lugares das oposicións

Publicadas na web da Consellaría as datas, horas e lugares onde se realizarán as oposicións do 2022.

DOG Mércores, 8 Xuño2022
Especialización de formación profesional

Publícase no DOG instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2022/23.

Outros Mércores, 8 Xuño2022
Plan Proxecta+

A Consellaría anuncia a convocatoria do programa Plan Proxecta+ para todos os centros docentes non unviersitarios.

Outros Mércores, 8 Xuño2022
Admisión en ciclos de FP

Publica a Consellaría o calendario de admisión para réxime ordinario e réxime das persoas adultas, para FP dual e para cursos de especialización.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Proxectos de fomento do uso de galego

Publicada a concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública do curso 2021/2022.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Admisión nas Escolas de idiomas

instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas no curso 2022/23.

DOG Martes, 7 Xuño2022
Admisión nas ensinanzas de formación profesional

No DOG publícanse instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23.

Outros Luns, 6 Xuño2022
Currículo de secundaria

A Consellaría publica na súa web o proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria.

Outros Luns, 6 Xuño2022
Toma de posesión

Publicadas na páxina web da Consellaría as instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados do 2022.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Docencia nos centros privados

Publicada a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Centros E-dixgal

Publicada a relación definitiva de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

DOG Venres, 3 Xuño2022
Tribunais das oposicións

Publicada no DOG a resolución coa composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso á función pública docente de xuño de 2022.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Interinidades en técnico en emerxencias e protección civil

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia como profesor especialista do ciclo de técnico en emerxencias e protección civil.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Comisións porconciliación

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral.

Outros Venres, 3 Xuño2022
Comisións por motivos de saúde

Na web da Consellaría a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde.

DOG Xoves, 2 Xuño2022
Calendario escolar 2022-2023

Publicada no DOG a orde co calendario escolar para o curso 2022/23.

Outros Mércores, 1 Xuño2022
Interinidades en varias especialidades de EOI

Anuncia a Consellaría a apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en árabe, italiano, portugués e ruso da Escola Oficial de Idiomas.

Outros Mércores, 1 Xuño2022
Alumnado de atención preferente

Publica a Consellaría unha corrección de erros pola que se engade unha nova praza para cubrir en comisión de servizos un posto de escolarización a alumnado de atención preferente.

DOG Luns, 30 Maio2022
OPE derivada da lei 20/2021

DECRETO 80/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas derivadas da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

DOG Luns, 30 Maio2022
Plan Mellora

ORDE do 11 de maio de 2022 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2022/23 (código de procedemento ED516A).

DOG Luns, 30 Maio2022
Premios extraordinarios ESO

ORDE do 23 de maio de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22 (código de procedemento ED311D).

DOG Venres, 27 Maio2022
Nova directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Decreto co nomeamento directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa a Judith Fernández Novoa.

DOG Venres, 27 Maio2022
Director xeral de FP

Decreto polo que se  nomea director xeral de Formación Profesional a José Luis Mira Lema.

DOG Mércores, 25 Maio2022
Eleccións direccións CIFP

ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

DOG Martes, 24 Maio2022
Outros Xoves, 19 Maio2022
Programa Educación responsable

Convocada a selección de centros para incorporarse ao programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, para o curso 2022/23.

Outros Xoves, 19 Maio2022
Concurso de curtas Senda litoral de Galiza

Publicada na páxina web da Consellaría a resolución pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia.

DOG Mércores, 18 Maio2022
Edición en galego de recursos curriculares

Publicadas as subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Outros Mércores, 18 Maio2022
Proxecto de decreto de primaria

Publicado na web da Consellaría o proxecto de Decreto do currículo de Educación primaria.

Outros Venres, 13 Maio2022
Solicitude de non participación no CADP

Desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2022, ambos incluídos, estabelécese o prazo para solicitar a non participación no CADP do persoal interino e substituto para o curso 2022-2023.

Outros Venres, 13 Maio2022
Concurso de Podcasts Radio na biblio

Publicada a Resolución do IV Concurso de podcasts Radio na Biblio.

Outros Venres, 13 Maio2022
Concurso de atención preferente

Convocado o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Outros Venres, 13 Maio2022
Linguas estranxeiras para alumnado

Na web da Consellaría a listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022.

DOG Xoves, 12 Maio2022
Premios extraordinarios de bacharelato

Publicada a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato do curso 2021/22 así como as instrucións para a súa realización.

DOG Xoves, 12 Maio2022
Ciclos formativos plurilingües

Publicada a resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2022/23.

Outros Mércores, 11 Maio2022
Centros E-Dixgal

Publicada a resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto E-Dixgal durante o curso 2022/23.

DOG Luns, 9 Maio2022
Linguas estranxeiras para o alumnado

Publicada a convocatoria para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, Cuale, para o curso 2022/23.

Outros Venres, 6 Maio2022
FPBásicaSkills Galicia 2022

Convocado o 1º Campionato Galego de Formación Profesional Básica, FPBásicaSkills Galicia 2022, destinado a alumnado de FP Básica e de Programas Formativos.

Outros Venres, 6 Maio2022
Axudas a centros privados

Publicada a resolución provisional coas axudas para centros privados concertados para a contratación de axuliares de conversa en linguas estranxeiras.

Outros Xoves, 5 Maio2022
Profesorado non exento das probas de galego ou castelán

Publicadas as listaxes de persoas non exentas da proba de galego e castelán nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes de xuño do 2022.

DOG Mércores, 4 Maio2022
Probas do CELGA

Publícanse no DOG as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022.

Outros Mércores, 4 Maio2022
Listaxe definitiva de admitidos nas oposicións

Publicadas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de acceso aos corpos docentes de xuño de 2022.

DOG Luns, 2 Maio2022
Novas seccións bilingües

No DOG a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros públicos para o curso 2022/23.

DOG Luns, 2 Maio2022
Acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio

Feitos públicos no DOG os membros do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba substitutiva do requisito de titulación de ESO para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio para o curso 2022/23.

DOG Luns, 2 Maio2022
Acceso ás ensinanzas artísticas superiores e ás ensinanzas deportivas de grao superior

Publicados no DOG os membros do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores e para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior para o curso 2022/23.

Outros Luns, 2 Maio2022
Proba de galego e castelán nas oposicións

Na web da Consellaría a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e da lingua castelá nas oposicións de xuño de 2022.

DOG Venres, 29 Abril2022
Fondo de acción social

Publicados no DOG os criterios de repartición e convocatoria do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2021 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Outros Venres, 29 Abril2022
Proxectos de innovación

Resoltos os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional.

Outros Venres, 29 Abril2022
Estadías formativas en empresas

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2022 destinadas ao profesorado de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño.

DOG Xoves, 28 Abril2022
Avaliación da ABAU

No DOG o nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia  así como os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias.

DOG Mércores, 27 Abril2022
Programa Polos educativos

A Consellaría crea o programa de innovación educativa Polos creativos e estabelece o procedemento para a participación dos centros.

Outros Mércores, 27 Abril2022
Sorteo dos tribunais das oposicións

Publicado o resultado do sorteo dos/as vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán o concurso oposición de 2022. 

Outros Martes, 26 Abril2022
Programa Lanzadeiras

Anuncia a Consellaría a convocatoria do programa Lanzadeiras dentro do Plan Eduemprende do Sistema Educativo de Galicia.

Outros Martes, 26 Abril2022
Premios extraodinarios de FP

Na web da Consellaría a relación provisional de alumnado admitido e excluído dos premios extraodinarios de FP de grao superior do curso 2020-2021.

Outros Martes, 26 Abril2022
Proxecto E-dixgal

Publicada a relación provisional de centros admitidos para participar no E-Dixgal durante o curso 2022/23.

DOG Luns, 25 Abril2022
Premios extraordinarios de Bacharelato

Convocatoria no DOG dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2021/22.

Outros Luns, 25 Abril2022
Interinidades en árabe

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións de árabe do corpo de profesores de EOIs.

Outros Venres, 22 Abril2022
Premio dos Clubes de lectura

Comunica a Consellaría que o premio 2022 dos Clubes de Lectura dos centros de ensino é para Antía Yáñez.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Acceso ás ensinanzas deportivas

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2022/23.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Música

Publicadas as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Música para o curso 2022/23.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Ensinanzas artísticas superiores de deseño

No DOG as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2022/23.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Ensinanzas de Conservación e restauración de bens culturais

Publicadas as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2022/23.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Ensinanzas artísticas de Arte dramático

No DOG publicadas as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2022/23.

DOG Xoves, 21 Abril2022
Corrección de erros nas cátedras

Publica o DOG unha pequena corrección de erros na relación de persoal que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario.

Outros Xoves, 21 Abril2022
Máscaras nos centros de ensino

A Consellaría publica unhas directrices para orientar sobre o uso das máscaras nos centros de ensino.

Outros Martes, 19 Abril2022
Comisións de conciliación

Anúnciase que o prazo para solicitar unha comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar é do 19 de abril de 2022 ao 2 de maio de 2022, ambos incluídos. 

Outros Martes, 19 Abril2022
Comisión de saúde

Comeza o 19 de abril o único prazo de solicitude de comisión de servizos en atención a situacións persoias especiais por motivos de saúde e será até o 2 de maio de 2022, ambos incluÍdos.

Outros Martes, 19 Abril2022
Currículo de Educación infantil

Publica a Consellaría na súa páxina web o anteproxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil.

Outros Martes, 19 Abril2022
Reclamacións á listaxe de admitidos nas oposicións

Anuncia a Consellaría que decaen no seu dereito de reclamación (por ter finalizado o prazo de presentación da mesma) as persoas que non presentaron reclamación á súa exclusión do procedemento de admisión ás oposicións do 2022.

DOG Luns, 18 Abril2022
Concurso xeral de traslados

Resolución definitiva publicada no DOG do Concurso xeral de traslados para o curso 2022-2023.

DOG Luns, 18 Abril2022
Elección de direccións

Publicada no DOG unha corrección de erros na orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos.

Outros Luns, 18 Abril2022
Interinidades en árabe

Publicada na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de árabe (EOI).

Outros Martes, 12 Abril2022
Tecnoloxía aplicada á FP

Publicada a listaxe provisional de proxectos admitidos e excluídos do programa Espazos de tecnoloxía aplicada para a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada na formación profesional.

DOG Luns, 11 Abril2022
Concurso Eduemprende Idea 2022

Convocado o Concurso Eduemprende Idea 2022 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño.

DOG Xoves, 7 Abril2022
Nova unidade para un centro privado

A Consellaría autoriza ao centro privado Galaxia, de Ribeira, a aumentar unha unidade de educación especial.

DOG Xoves, 7 Abril2022
Corrección de erros nas oposicións 2021

Publica a Consellaría unha corrección de erros na relación de persoal que superou as oposicións 2021 na especialidade de Máquinas, servizos e produción.

DOG Xoves, 7 Abril2022
Concurso de orientación

No DOG publícase a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico do corpo de mestres para cubrir prazas de xefe/a do Departamento de Orientación.

DOG Xoves, 7 Abril2022
Premios extraordinarios de FP

Designados os membros do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Xoves, 7 Abril2022
Traballo por proxectos

Anuncia a Consellaría na súa web a convocatoria do VIII Concurso de traballos por proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar.

BOE Mércores, 6 Abril2022
Real Decreto de Bacharelato

Publicado no BOE o Real Decreto polo que se estabelecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do Bacharelato.

DOG Mércores, 6 Abril2022
Autorización a un centro privado

A Consellaría prorroga a autorización temporal do centro privado estranxeiro Gándara International School, de Gondomar.

DOG Mércores, 6 Abril2022
Novo ciclo na EFAG de Fonteboa

Modificada a autorización da Escola Familiar Agraria (EFAG) de Fonteboa (Coristanco) para impartir dous novos ciclos formativos.

Outros Mércores, 6 Abril2022
Interinidades en historia da música

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de historia da música do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Mércores, 6 Abril2022
Interinidades en Arte dramática

Na web da Consellaría publícase a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades, propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Mércores, 6 Abril2022
Interinidades en árabe

Anúnciase a próxima apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de árabe do corpo de profesores de EOIs.

DOG Luns, 4 Abril2022
Orde de direccións

Publica o DOG a orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos.

DOG Luns, 4 Abril2022
Novos centros plurilingües

Publicada a a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/23.

DOG Luns, 4 Abril2022
Plurinfantil para o curso 2022-2023

No DOG a resolución coa regulación do programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2022/23.

DOG Luns, 4 Abril2022
Bacharelato en especialización de idiomas

Resolución no DOG pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2022/23.

BOE Venres, 1 Abril2022
Lei Orgánica da FP

Publica o BOE  a Lei Orgánica de ordenación e integración da Formación profesional.

Outros Venres, 1 Abril2022
Estratexia sobre o control da COVID19

Publican a Consellaría de Sanidade e máis a de Educación unha comunicación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición no ámbito educativo. 

Outros Venres, 1 Abril2022
Vacantes definitivas para o CXT

A Consellaría publica na súa web as vacantes definitivas que serán adxudicadas no concurso xeral de traslados.  

Outros Venres, 1 Abril2022
Resolución definitiva do CXT

Na páxina web da Consellaría publícase a resolución definitiva do concurso de traslados do curso 2021/2022.

BOE Mércores, 30 Marzo2022
Real Decreto da ESO

Publicado no BOE o Real Decreto polo que se estabelece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria.

DOG Mércores, 30 Marzo2022
Corrección de erros no catálogo de primaria

Publicada unha corrección de erros referida ao catálogo de postos de traballo do corpo de mestres.

Outros Mércores, 30 Marzo2022
Admisión nas oposicións

Publica a Consellaría na súa páxina web as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de acceso á función docente no ano 2022.

Outros Martes, 29 Marzo2022
Concurso de orientación en primaria

Publicada na web a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos CEIPs e CEEs.

Outros Luns, 28 Marzo2022
Interinidades en orientación de primaria

Publicada na web da Consellaría a listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación definitiva de persoas excluídas correspondentes a orientación do corpo de mestres.

DOG Venres, 25 Marzo2022
Corrección de erros na convocatoria de oposicións

Publicada no DOG unha corrección de erros relativa á convocatoria das oposicións do 2022.

Outros Mércores, 23 Marzo2022
Interinidades en historia da música

Publica a Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de historia da música do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Mércores, 23 Marzo2022
Interinidades en arte dramática

Na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades de Arte Dramática do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Martes, 22 Marzo2022
Campionato de formación profesional Spainskills 2022

Galiza presentará  29 competidores/as que participarán no campionato de Formación Profesional Spainskills 2022 organizado polo Ministerio de Educación entre o 23 e o 25 de marzo.

Outros Martes, 22 Marzo2022
Proba externa do Bachibac

Avisa a Consellaría da convocatoria do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2021/2022 .

Outros Martes, 22 Marzo2022
Interinidades en primaria

Na web da Consellaría a relación definitiva da listaxe de interinidades e substitucións e a relación definitiva de persoas excluídas no corpo de mestres, especialidade primaria.

DOG Venres, 18 Marzo2022
Cursos CELGA

Convocada a Secretaría xeral de política lingüística probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022.

Outros Venres, 18 Marzo2022
Uso de máscaras no patio

Publican as Consellarías de Sanidade e de Educación un comunicado conxunto sobre a recomendación do uso das máscaras nos patios dos centros educativos.

Outros Xoves, 17 Marzo2022
Programa Aulas de emprendemento

Na web da Consellaría a convocatoria do programa Aulas de emprendemento na FP en centros públicos que impartan ciclos medios e superiores durante o ano 2022.

Outros Luns, 14 Marzo2022
Estadías formativas en empresas

Publicada na web da Consellaría a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2022 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Outros Venres, 11 Marzo2022
Conta de email da Consellaría

A Consellaría solicita a todas as persoas usuarias dunha conta do dominio edu.xunta.gal que se non actualizaron o seu contrasinal desde o 24 de febreiro deberán facerlo antes do vindeiro xoves 17 de marzo.

Outros Xoves, 10 Marzo2022
Axuda humanitaria a Ucraína

Comunicado conxunto da Xunta e diversas organizacións sobre a canalización da axuda humanitaria dirixida á axudar á poboación ucraína.

Outros Mércores, 9 Marzo2022
Premios de innovación en formación profesional

Na web da Consellaría a listaxe definitiva de proxectos de innovación admitidos e excluídos para os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional.

Outros Mércores, 9 Marzo2022
Circular aclaratoria da orde de avaliación

Publica a Consellaría unha circular pola que se precisan aspectos da Orde  pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda.

DOG Martes, 8 Marzo2022
Proxecto E-Dixgal

Publicada no DOG a convocatoria da selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

Outros Martes, 8 Marzo2022
Interinidades en varias especialidades de secundaria e FP

Publica a Consellaría a relación definitiva de das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo de profesores técnicos de formación profesional. 

Outros Martes, 8 Marzo2022
Programa educativo Navega con rumbo

Publicada a relación de centros admitidos para participar no programa educativo Navega con Rumbo no curso 2021-2022.

Outros Martes, 8 Marzo2022
Interinidades en orientación de primaria

A Consellaría publica na súa páxina web a relación provisional de interinidades e substitucións e de persoas excluídas en orientación do corpo de mestres.

Outros Venres, 4 Marzo2022
Xestión dos contactos estreitos COVID

Publican conxuntamente a Consellaría de Educación e máis a de Sanidade unha comunicación sobre a xestión de contactos estreitos COVID no ámbito educativo.

Outros Xoves, 3 Marzo2022
Bibliotecas escolares solidarias

Anuncia a Consellaría a ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas escolares solidarias para o curso 2021/2022.

BOE Mércores, 2 Marzo2022
Ensinanzas mínimas en educación primaria

Publicado no BOE o Real decreto que estabelece a ordenación e as ensinanzas mínimas en educación primaria.

Outros Mércores, 2 Marzo2022
Concurso de Podcasts

A Consellaría anuncia a convocatoria do IV Concurso de podcasts Radio na Biblio.

DOG Venres, 25 Febreiro2022
Novas aprobadas na oposición

Publica o DOG unha modificación da orde pola que se fai pública a relación de profesorado que superou o último concurso-oposición onde se inclúen dúas novas persoas aprobadas.

Outros Mércores, 23 Febreiro2022
Admisión de alumnado

Publicado o resultado do sorteo público anual das letras da prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2022/2023.

DOG Martes, 22 Febreiro2022
Avaliación en bacharelato

Publicada no DOG a resolución pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2021/22, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2022/23.

DOG Martes, 22 Febreiro2022
Cátedras no DOG

Publicada no DOG a orde pola que se fai pública a relación de persoal que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

DOG Martes, 22 Febreiro2022
Puntuacións da resolución das cátedras

A Consellaría fai pública a relación das puntuacións tidas en conta para a resolución definitiva das cátedras desagregadas por apartados, epígrafes e subepígrafes, por corpos, quendas e especialidades.

Outros Martes, 22 Febreiro2022
Proxectos de innovación en FP

Na web da Consellaría a listaxe de proxectos de innovación presentados á convocatoria da dos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional.

DOG Luns, 21 Febreiro2022
Titulacións para as listaxes de substitucións

A Consellaría publica unha orde onde actualiza cales son as titulacións válidas para a incorporación á listaxe para cubrir interinidades e substitucións da especialidade de física e química (secundaria).

Outros Xoves, 17 Febreiro2022
Programa educativo Navega con Rumbo

Convocado o programa educativo Navega con Rumbo dirixido a centros educativos para o curso 2021-2022.

Outros Xoves, 17 Febreiro2022
Interinidades en educación primaria

Publicada a listaxe provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres, especialidade Educación primaria.

Outros Mércores, 16 Febreiro2022
Interinidades en varias especialidades

Publicada a resolución provisional coa listaxe de persoas admitidas e excluídas para cubrir interinidades e substitucións en varias especialidades do corpo de secundaria e de PTFP.

Outros Martes, 15 Febreiro2022
Resolución provisional do CXT

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional do concurso de traslados do profesorado dos corpos de secundaria, mestres, PT, EOI, música e artes escénicas, mestres de taller, inspectores...

Outros Martes, 15 Febreiro2022
Concurso de orientación

Na web da Consellaría a resolución provisional do concurso de traslados específico do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación en CEIPs, CEPs e CEEs.

Outros Martes, 15 Febreiro2022
Admisión de alumnado

A Consellaría anuncia que o próximo 23 de febreiro será o sorteo público da letra de prioridade para resolver empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2022/2023.

DOG Luns, 14 Febreiro2022
Cursos CELGA

Convocados cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Outros Luns, 14 Febreiro2022
Concurso sobre Florencio Delgado Gurriarán

Publicada a resolución do concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, a época e a lingua de Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2022.

DOG Venres, 11 Febreiro2022
Admisión de alumnado

Publicado o decreto polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato.

DOG Venres, 11 Febreiro2022
Orde de avaliación

No DOG a orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

DOG Xoves, 10 Febreiro2022
Atención á diversidade

Publicada unha corrección de erros no Decreto 229/2011 de atención á diversidade do alumnado.

Outros Xoves, 10 Febreiro2022
Interinidades en Lingua e literatura galegas

Publica a Consellaría a reslación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de lingua e literatura galega do corpo de profesores de ensino secundario. 

Outros Xoves, 10 Febreiro2022
Acceso a cátedras

Publicada a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

Outros Xoves, 10 Febreiro2022
Interinidades en educación infantil

Publicada na web da Consellaría a relación definitiva de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres, especialidade Educación Infantil.

Outros Xoves, 10 Febreiro2022
Interinidades en varias especialidades de mestres

Na web da Consellaría publícase a listaxe definitiva de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres, especialidades Inglés, Francés, Educación Física, Música e Audición e Linguaxe.

Outros Venres, 4 Febreiro2022
Interinidades en especialidades de secundaria

Publica a Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en procesos e produtos en artes gráficas, sistemas electrónicos e sistemas electrotécnicos e automáticos do corpo de secundaria. 

Outros Xoves, 3 Febreiro2022
Interinidades en historia da música

Anuncia a Consellaría a apertura de listaxes de interinidades e substitucións na especialidade de historia da música do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Xoves, 3 Febreiro2022
Interinidades en especialidades de Arte dramática

A Consellaría anuncia que van abrir listaxes para cubrir interinidades e substitucións en dirección escénica, espazo escénico, expresión corporal, iluminación, interpretación, técnicas escénicas, teoría e historia da arte e teoría teatral en Arte Dramática (corpo de PES).

Outros Xoves, 3 Febreiro2022
Interinidades en secundaria e FP

Apertura de listaxes para cubrir interinidades e substitucións en lingua e literatura galega, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, procesos e produtos en madeira e moble (PES) e en equipos electrónicos, instalacións electrotécnicas, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura (FP).

Outros Xoves, 3 Febreiro2022
Programa EduReferentes

Publicada na web a resolución pola que se fai pública a listaxe de centros admitidos para participar no programa educativo EduReferentes.

BOE Mércores, 2 Febreiro2022
Real decreto de Educación infantil

Publica o BOE o Real Decreto polo que estabelece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación infantil.

DOG Luns, 31 Xaneiro2022
Formación en linguas para alumnado

Publicadas no DOG as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 destinadas ao alumnado.

DOG Luns, 31 Xaneiro2022
Convocatoria das oposicións

Publicada hoxe no DOG a orde pola que se convocan procedementos selectivos de acceso aos corpos de inspección, secundaria, EOI, artes plásticas e mestres.

Outros Venres, 28 Xaneiro2022
Nova orde de avaliación

Anuncia a Consellaría a próxima publicación no DOG da actualización da normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, ESO e bacharelato.

DOG Xoves, 27 Xaneiro2022
Oferta de emprego público no DOG

Publica o DOG o decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes para o ano 2022.

Outros Mércores, 26 Xaneiro2022
Interinidades en infantil

Publicada a listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas do corpo de mestres especialidade infantil.

Outros Xoves, 20 Xaneiro2022
Convocatoria de prazas PIALE

Anuncia a Consellaría a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa (programa PIALE) para o ano 2022.

Outros Xoves, 20 Xaneiro2022
Aclaracións sobre o protocolo COVID

A Consellaría publica na súa web unha guía explicativa coas preguntas frecuentes sobre a aplicación do protocolo COVID nos centros de ensino.

Outros Martes, 18 Xaneiro2022
Concurso de curtas Senda litoral

A Consellaría publica as bases e convoca a segunda edición do concurso de curtas Senda Litoral de Galicia.

Outros Luns, 17 Xaneiro2022
Protocolo cos test de antíxenos en primaria

Publica a Consellaría o protocolo para a detección de infección polo SARS-CoV-2 con test rápido de antíxenos en saliva en centros de educación primaria.

DOG Venres, 14 Xaneiro2022
Máis axudas a centros privados

No DOG a resolución das axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22.

Outros Venres, 14 Xaneiro2022
Programa Eduemprende de finanzas

Publicada na web da Consellaría a relación de centros seleccionados para participar no programa Finanzas para mortais do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, durante o curso 2021/22.

Outros Venres, 14 Xaneiro2022
Interinidades en varias especialidades do corpo de mestres

Publicada a listaxe provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-2022 correspondentes ao corpo de mestres nas especialidades de inglés, francés, educación física, música e AL. 

DOG Xoves, 13 Xaneiro2022
Axudas a centros privados

A Consellaría resolve as axudas dirixidas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021/22.

Outros Xoves, 13 Xaneiro2022
Curtas en galego Nós tamén creamos!

Publícase a convocatoria dos premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2021/2022.

Outros Xoves, 13 Xaneiro2022
Innovación educativa en dinamización lingüística

A Consellaría anuncia a convocatoria dos proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso académico 2021/2022. 

Outros Xoves, 13 Xaneiro2022
Programa 'EduReferentes'

Na web da Consellaría publícase a convocatoria do programa educativo “EduReferentes” para o curso 2021-2022.

DOG Mércores, 12 Xaneiro2022
Probas de acceso a ciclos formativos

Publicada no DOG a orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional e se convocan para o ano 2022.

Outros Mércores, 12 Xaneiro2022
Interinidades en varias especialidades

Publicada na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en procesos e produtos en artes gráficas, sistemas electrónicos e sistemas electrotécnicos e automáticos do corpo de secundaria.

Outros Mércores, 12 Xaneiro2022
Premios Innovagal

Publicada a relación de centros e docentes que recibiron os premios educativos Innovagal durante o curso escolar 2021/22.

Outros Martes, 11 Xaneiro2022
Cobertura de persoal docente

A Consellaría pon a disiposición dos centros a declaración responsable normalizada (dentro do protocolo COVID) para os efectos de que os centros educativos públicos poidan solicitar a tramitación da cobertura para substituír ao persoal docente e non docente. 

Outros Martes, 11 Xaneiro2022
Proxectos de innovación en FP

Convoca a Consellaría premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional.

Outros Martes, 11 Xaneiro2022
Admisión de alumnado

Anuncia a Consellaría o inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

DOG Luns, 10 Xaneiro2022
Axudas ao alumnado de FP

Publicada a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual.

DOG Venres, 7 Xaneiro2022
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Publica a Consellaría a concesión da xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

< Xullo 2024  
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Preme en "<" e ">" para mudar o mes.
Preme nas datas sinaladas en vermello para ver os eventos dunha data concreta

Escolle un ano:

RSS Calendario