Calendario

2021

DOG Mércores, 29 Decembro2021
Outros Martes, 21 Decembro2021
Clubes de lectura

Publica a Consellaría na súa páxina web a relación definitiva de centros que reciben asignación para o funcionamento do club de lectura para o curso 2021/2022.

Outros Xoves, 16 Decembro2021
Formación para o profesorado de FP

Publica a Consellaría na súa web a resolución definitiva de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2021-2022.

Outros Mércores, 15 Decembro2021
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Na web da Consellaría a listaxe definitiva de centros admitidos nas probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos pertencentes á Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 15 Decembro2021
Programa EduTecEmprende

Anunciada a convocatoria da selección de centros para participar no programa EduTecEmprende do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, durante o curso 2021/22.

Outros Mércores, 15 Decembro2021
Interinidades en construcións civís

Publicada a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en construcións civís e edificacións (secundaria)

Outros Mércores, 15 Decembro2021
Interinidades en música e en artes plásticas

A Consellaría publica as  listaxes definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-2022 correspondentes ao corpo de profesores de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño.

Outros Mércores, 15 Decembro2021
Voluntariado de lectura-A e de Biblioteca escolar

Publicadas as relacións de centros de primaria adheridos ao programa de Voluntariado de lectura-A e de centros de secundaria que participarán no programa de Voluntariado na Biblioteca Escolar.

DOG Martes, 14 Decembro2021
Comisión avaliadora do CXT

Publica a Consellaría a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

Outros Martes, 14 Decembro2021
Programa Eduemprende Actúa

Publicada na web da Consellaría a selección de centros para participar no programa Actúa do Plan Eduemprende durante o curso 2021/22.

Outros Luns, 13 Decembro2021
Programa Eduemprende de finanzas

A Consellaría anuncia a convocatoria do programa Eduemprende 'Finanzas para mortais 2021-2022' dirixido ao alumnado de 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato e ciclos formativos de FP.

Outros Luns, 13 Decembro2021
Concurso de Traballo por proxectos

Publicada na páxina web da Consellaría a relación de centros que resultan galardoados no VII Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar durante o curso 2020/2021. 

Outros Venres, 10 Decembro2021
Programa Eduemprende Atrévete

Resolución definitiva na web da Consellaría cos centros seleccionados do programa Atrévete do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia durante o curso 2021-2022.

Outros Xoves, 9 Decembro2021
Unidades habilitadas en CEIPs e CEEs

A Consellaría publica na súa páxina web a relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas para o curso 2021/2022.

Outros Venres, 3 Decembro2021
Premios Boas prácticas en educación inclusiva

Na web da Consellaría publícase a resolución definitiva de centros agasallados co Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2021.

Outros Venres, 3 Decembro2021
Interinidades en emerxencias e protección civil

Na web da Consellaría a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil.

Outros Venres, 3 Decembro2021
Plans de formación do profesorado de FP

Publicada na web da Consellaría a resolución dos plans de formación permanente do profesorado (PFPP) no curso 2021/22.

Outros Xoves, 2 Decembro2021
Comisión avaliadora do CXT

Publicada na web da Consellaría a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

DOG Mércores, 1 Decembro2021
Unidades e postos de traballo docentes

Publica o DOG unha corrección de erros na orde que recolle as modificación das unidades e dos postos de traballo docentes dos centros públicos pola que se transforman IES en CIFP e se trasladan ensinanzas.

Outros Mércores, 1 Decembro2021
Admisión a cátedras

Publica a Consellaría as listaxes definitivas de profesorado admitido e excluído do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

DOG Martes, 30 Novembro2021
Interinidades en chinés e portugués

Publica a Consellaría na súa web a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións de chinés e de portugués de EOIs.

Outros Martes, 30 Novembro2021
Baremo definitivo de cátedras

Publica na súa web a Consellaría as puntuacións definitivas do baremo do procedemento de acceso ao corpo de cátedras de ensino secundario, artes plásticas e deseño e escolas oficiais de idiomas.

BOE Venres, 26 Novembro2021
Asesorías técnicas no exterior

Publicada a convocatoria de concurso para a provisión de postos de asesores técnicos e asesoras técnicas no exterior.

BOE Venres, 26 Novembro2021
Persoal docente no exterior

Convocatoria no BOE do concurso para a provisión de postos de personal docente no exterior.

Outros Xoves, 25 Novembro2021
Interinidades no corpo de música e artes escénicas

A web da Consellaría publica a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco e de frauta de bico e no corpo catedráticos de música e de artes escénicas, especialidade de guitarra.

Outros Xoves, 25 Novembro2021
Programa Eduemprende

Informa a Consellaría da selección de centros para participar en varios programas enmarcados dentro do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia Eduemprende e desenvoltos en colaboración coa Fundación Galicia Obra Social.

Outros Mércores, 24 Novembro2021
Formación para profesorado de FP

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2021-2022.

Outros Mércores, 24 Novembro2021
Interinidades en PT

Publica a Consellaría na súa web a resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo das listas de interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica.

DOG Martes, 23 Novembro2021
Premios na ESO ao esforzo e á superación persoal

Publica o DOG a concesión dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Martes, 23 Novembro2021
Programa Lectura e familias

Anuncia a Consellaría a convocatoria do programa Lectura e familias para o curso 2021/2022.

Outros Martes, 23 Novembro2021
Delf escolar

Publicada na web da Consellaría a información sobre a convocatoria do DELF escolar para o curso 2021/2022.

Outros Luns, 22 Novembro2021
Interinidades en chinés e portugués

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional coas persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de chinés e de portugués  do corpo de profesorado de EOIs.

Outros Luns, 22 Novembro2021
Axudas a centros privados

Publica a Consellaría na súa páxina web a resolución provisional  das solicitudes de axudas a centros privados concertados para a atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Outros Venres, 19 Novembro2021
Interinidades en italiano

Publica a Consellaría na súa web a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de italiano de EOI.

Outros Venres, 19 Novembro2021
Plans de formación do profesorado

Na web da Consellaría publícase a resolución provisional dos plans de formación permanente do profesorado que se van implantar  no curso 2021/22.

Outros Venres, 19 Novembro2021
Clubes de lectura

A Consellaría publica na súa web a resolución Provisional coa relación de centros que reciben asignación para o funcionamento de clubs de lectura para o curso 2021/22.

BOE Mércores, 17 Novembro2021
Real Decreto da avaliación e promoción no ensino obrigatorio

Publicado no BOE o Real Decreto polo que se regulan a avaliación e a promoción no Ensino Primario, así como a avaliación, a promoción e a titulación no Ensino Secundario Obrigatorio, o Bacharelato e a Formación Profesional.

Outros Mércores, 17 Novembro2021
Vacantes provisionais para o CXT

Publica a Consellaría a relación de vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no CXT de catedráticos e profesores de ensino secundario, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores.

Outros Martes, 16 Novembro2021
Bibliotecas escolares solidarias

A Consellaría anuncia a convocatoria o programa "Bibliotecas Escolares Solidarias" para o curso 2021/2022.

DOG Luns, 15 Novembro2021
Concurso Eduemprende

Resolución do concurso Eduemprende Idea 2021 para o alumnado de FP, ensinanzas deportivas ou de artes plásticas. 

DOG Luns, 15 Novembro2021
Concurso de orientación

Convocado concurso de traslados para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos CEIPs, CEPs e CEEs.

Outros Luns, 15 Novembro2021
Interinidades en guitarra

Publica a Consellaría na súa web a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade guitarra no corpo catedráticos de música e de artes escénicas.

Outros Luns, 15 Novembro2021
Programa Biblioteca creativa

Na web da Consellaría publícase a selección de 25 centros que se incorporan ao programa Biblioteca Creativa no curso 2021/22 así como as asignacións que reciben os centros de continuidade.

Outros Luns, 15 Novembro2021
Programa EduTecEmprende 2021-2022

Ábrese o prazo de participación no programa EduTecEmprende 2021-2022 dirixida a alumnado de 3º e 4º de ESO, de bacharelato e de formación profesional.

DOG Venres, 12 Novembro2021
Máscaras para o alumnado

No DOG publícase unha orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de primaria, ESO e educación especial no curso 2021/22.

DOG Venres, 12 Novembro2021
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Publicada a concesión da xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

DOG Venres, 12 Novembro2021
Interinidades en frauta de bico

Na web da Consellaría a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en frauta de bico no corpo de profesores de música e artes escénicas.

DOG Venres, 12 Novembro2021
Interinidades en PT

A Consellaría na súa web publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica do corpo de mestres.

Outros Venres, 12 Novembro2021
Plan Proxecta+

Publícase na web da Consellaría a listaxe definitiva dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta+ durante o curso 2021/22.

DOG Xoves, 11 Novembro2021
Subvencións directas a centros privados

Publica o DOG a orde pola que se conceden subvencións directas a centros docentes privados concertados para afrontar gastos de organización e funcionamento no curso 2021/22 derivados da COVID-19.

DOG Xoves, 11 Novembro2021
Novo centro privado en Santiago

Publica o DOG a autorización de apertura e o funcionamento do CPR Fundación Laboral de la Construcción, de Santiago de Compostela.

Outros Xoves, 11 Novembro2021
Interinidades en italiano

Na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en italiano da EOI.

Outros Xoves, 11 Novembro2021
Titorías no prácticum do profesorado de FP

A web da Consellaría publica a listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional para o curso 2021/22.

Outros Xoves, 11 Novembro2021
Rede galega de educación dixital

Publicada a resolución definitiva dos centros admitidos para a constitución da Rede Galega de Educación dixital para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 10 Novembro2021
Estadías formativas en empresas

Na web da Consellaría a  a avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 para o profesorado vinculado ás ensinanzas de FP inicial e das artes plásticas e o deseño. 

Outros Mércores, 10 Novembro2021
Programa eduEmprende Actúa

A Consellaría anuncia na súa páxina web a apertura da convocatoria para participar no programa eduEmprende Actúa 2021-2022.

Outros Mércores, 10 Novembro2021
Interinidades en corda pulsada

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade de instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco no corpo de profesores de música e artes escénicas.

Outros Martes, 9 Novembro2021
Premios Boas Prácticas de educación inclusiva

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional dos premios Boas Prácticas de educación inclusiva 2021.

Outros Martes, 9 Novembro2021
Intercambios escolares EduExchanges

Publicada a resolución definitiva dos centros seleccionados para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022. 

Outros Martes, 9 Novembro2021
Interinidades en PT

Publicada na web a listaxe definitiva de interinidades e substitucións no curso académico 2021-2022 correspondentes ao corpo de mestres, especialidade de pedagoxía terapéutica.

DOG Luns, 8 Novembro2021
Concurso de traslados

Publicada no DOG a orde pola que se convoca o concurso de traslados.

DOG Luns, 8 Novembro2021
Premios na ESO ao rendedemento académico

Publica o DOG a concesión dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Luns, 8 Novembro2021
Rede de centros plurilingües

A Consellaría publica na súa web a listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria de xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos, pertencentes á Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Luns, 8 Novembro2021
Programa Atrévete 2021-2022

Publicada na web da Consellaría a convocatoria do programa Atrévete 2021-2022 dirixida ao alumnado de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de ESO.

Outros Venres, 5 Novembro2021
Concurso de cátedras

Publicadas as puntuacións provisionais do baremo das subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4. do concurso de cátedras.

Outros Venres, 5 Novembro2021
Axudas a centros privados

Publica a web da Consellaría a relación de centros seleccionados coas axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/2022.

Outros Mércores, 3 Novembro2021
Interinidades en italiano

Convocado o procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para italiano nas EOIs.

Outros Mércores, 3 Novembro2021
Interinidades en chinés e portugués

Anuncia a Consellaría a apertura das listas de interinidades e substitucións de chinés e de portugués do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

Outros Mércores, 3 Novembro2021
Interinidades en varias especialidades de secundaria

Ábrense listaxes para cubrir interinidades e substitucións en construcións civís e edificacións,  procesos e produtos en artes gráficas, sistemas electrónicos e sistemas electrotécnicos e automáticos do corpo de profesores de ensino secundario.

Outros Mércores, 3 Novembro2021
Titorías do prácticum do mestrado de profesorado

Na web da Consellaría a listaxe definitiva de titorías do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22.

Outros Mércores, 3 Novembro2021
Radio na biblio

Publicada na web da Consellaría a relación de centros que se integran no programa Radio na Biblio  no presente curso 2021/22, así como a relación de centros de continuidade.

DOG Martes, 2 Novembro2021
Centros e postos de especial dificultade

Estabelecidos os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia nunha Orde do DOG.

DOG Venres, 29 Outubro2021
Creación do Consello galego de ensinanzas artísticas superiores

Publicado no DOG o decreto polo que se crea e se regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores.

Outros Venres, 29 Outubro2021
Listaxes de substitucións en secundaria

Aprobadas as listaxes definitivas para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións definitivas de persoas excluídas no curso académico 2021-2022 no corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de FP e profesores de EOIs.

Outros Venres, 29 Outubro2021
Rede galega de educación dixital

Publica a Consellaría na súa web a resolución provisional dos centros docentes admitidos para a constitución da Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022.

Outros Xoves, 28 Outubro2021
Actualización de listaxes de interinidades e substitucións

Anúncianse na web da Consellaría as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas do corpo de profesores de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño.

DOG Mércores, 27 Outubro2021
Cursos CELGA

Fíxanse as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021.

Outros Mércores, 27 Outubro2021
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Na web da Consellaría publícanse as as listaxes definitivas de centros admitidos  nas probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 27 Outubro2021
Premios Innovagal

Na web da Consellaría a listaxe provisional de candidaturas aceptadas e excluídas dos Premios Innovagal 2021 para o profesorado e os centros docentes públicos.

DOG Martes, 26 Outubro2021
Orde de atención á diversidade

Publicada no DOG a Orde pola que se regula a atención á diversidade do alumnado.

Outros Luns, 25 Outubro2021
Axudas a centros privados

Na web da Consellaría publican as listaxes provisionais de centros admitidos na convocatoria de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Luns, 25 Outubro2021
Clube de ciencia

Publicada a resolución definitiva dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” durante o curso 2021/22.

Outros Luns, 25 Outubro2021
Apertura de listaxes en PT

Anuncia a Consellaría a apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres/as.

Outros Luns, 25 Outubro2021
Baremacións das publicacións nas cátedras

Publícanse na web da Consellaría os criterios de baremación aplicables as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento de acceso ao corpo de catedráticos.

Outros Venres, 22 Outubro2021
Formación para o profesorado de FP

Publicada na web da Consellaría a convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2021-2022. 

Outros Venres, 22 Outubro2021
Exposición sobre Florencio Delgado Gurriarán

Informa a Consellaría da convocatoria dun concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, época e lingua de Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado en 2022 no Día das Letras Galegas, e/ou sobre a situación sociolingüística da etapa histórica en que este viviu.

Outros Venres, 22 Outubro2021
Listaxes de substitucións en PT

Na web da Consellaría a resolución provisional da listaxe de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas no corpo de mestres, especialidade de pedagoxía terapéutica.

Outros Mércores, 20 Outubro2021
Interinidades en conservatorio

Abre a Consellaría o prazo para anotarse nas interinidades e substitucións do corpo catedráticos de música e de artes escénicas en guitarra e no corpo de profesores de música e artes escénicas en frauta de bico e en instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco.

Outros Mércores, 20 Outubro2021
Rede galega de acompañamento e orientación persoal e familiar

Publica a Consellaría na súa web a relación das unidades que integran a Rede galega de acompañamento e orientación persoal e familiar así como a relación de responsábeis.

Outros Mércores, 20 Outubro2021
Contratos-programa Inclúe

Publícase na web da Consellaría a resolución definitiva de Contratos-programa Inclúe.

DOG Martes, 19 Outubro2021
Formación en centros de traballo

No DOG a orde coa resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual.

Outros Martes, 19 Outubro2021
Plan Proxecta+

Publica a Consellaría na súa web a resolución provisional cos centros seleccionados para participar no Plan Proxecta+ para o curso 2021/22.

Outros Luns, 18 Outubro2021
Atención á diversidade

A web da Consellaría publica a Orde que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes.

Outros Luns, 18 Outubro2021
Titorias do prácticum

Listaxe provisional na web da Consellaría de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22.

Outros Venres, 15 Outubro2021
GaliciaSkills 2021

Publicados  na web da Consellaría os resultados das competicións GaliciaSkills 2021. 

Outros Venres, 15 Outubro2021
Contratos-Programa Innova

Na web da Consellaría a resolución definitiva de centros con programas seleccionados cos Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa para o curso 2021/22.

Outros Mércores, 13 Outubro2021
Biblioteca creativa

Convoca a Consellaría de Educación o proxecto Biblioteca creativa para o curso 2021/2022.

Outros Luns, 11 Outubro2021
Intercambios provisionais de postos de traballo

Publica a Consellaría na súa web a relación de intercambios provisionais de prazas de persoal docente para o curso 2021/2022.

Outros Luns, 11 Outubro2021
Premios na ESO ao esforzo persoal

Na web da Consellaría as listaxes definitivas de alumnado da ESO admitido e excluído dos premios ao esforzo e á superación persoal do curso 2020/2021.

DOG Venres, 8 Outubro2021
Adscrición de profesorado

Publica o DOG a orde co profesorado que obtivo destino definitivo logo do proceso de adscrición polo que se transforman IES en CIFP e se trasladan ensinanzas.

Outros Venres, 8 Outubro2021
Probas de nivel lingüístico para o alumnado

Na web da Consellaría as instrucións para a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

Outros Venres, 8 Outubro2021
Contratos-programa Inclúe

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional dos Contratos-programa Inclúe.

DOG Mércores, 6 Outubro2021
Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP

Publicada a resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento.

DOG Mércores, 6 Outubro2021
Formación en empresas

Publicadas no DOG as instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de FP, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19.

Outros Mércores, 6 Outubro2021
Listaxe de interinidades e substitucións

Publica a Consellaría na súa web o aviso de que se aproban as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións así como a relación provisional de persoas excluídas referente ao curso académico 2021-2022.

DOG Martes, 5 Outubro2021
Novo nome para o CRA de Coristanco

Anuncia o DOG que o CRA de Coristanco-Santa Comba (A Coruña) pasará a chamarse CRA A Tarandeira. 

DOG Martes, 5 Outubro2021
Novo ciclo para un centro privado

Publicada no DOG a nova autorización para que o CPR Big Formación de San Cibrao das Viñas (Ourense) imparta un novo ciclo superior.

Outros Martes, 5 Outubro2021
Digicraft no teu cole

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Digicraft no teu cole.

Outros Luns, 4 Outubro2021
Protocolo de adaptación ao contexto COVID

Publica a Consellaría na súa web unha nova versión do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario.

DOG Venres, 1 Outubro2021
Novos centros plurilingües

Publicada no DOG a orde pola que se autorizan novos centros plurilingües para o curso 2021/22.

DOG Venres, 1 Outubro2021
Bacharelato de especialización de idiomas

Autorizados novos centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22.

DOG Venres, 1 Outubro2021
Plurilingüismo en infantil

Publicada no DOG a resolución pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil) para o curso 2021/22.

DOG Venres, 1 Outubro2021
Novas seccións bilingües

Faise pública a autorización de novas seccións bilingües para o curso 2021/22.

DOG Venres, 1 Outubro2021
Titorías do prácticum do Mestrado de profesorado de FP

Publicada a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum do curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional para o curso 2021/22.

Outros Venres, 1 Outubro2021
Programa EduExchanges

Na web da Consellaría a resolución provisional dos centros seleccionados para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022.

Outros Venres, 1 Outubro2021
Contratos-Programa Innova

Publicada a resolución provisional na web da Consellaría pola que se fai pública a relación de centros e modalidades seleccionadas dos Contratos-Programa Innova (CPInnova) para o curso 2021/22.

Outros Venres, 1 Outubro2021
Contratos-programa Recupéra-T

Na web da Consellaría publícase a resolución definitiva dos Contratos-programa Recupéra-T.

DOG Xoves, 30 Setembro2021
Fondo de acción social

Publicadas no DOG as listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2020, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

DOG Xoves, 30 Setembro2021
Fondo de acción social

Anuncia o DOG a  exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2020, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

DOG Mércores, 29 Setembro2021
Elección dos membros do Consello escolar

Publica o DOG o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares.

Outros Mércores, 29 Setembro2021
Probas de nivel lingüístico do alumnado

Na web da Consellaría publicadas as listaxes provisionais de centros admitidos na convocatoria de xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 29 Setembro2021
Proxecto Digicraft no teu cole

Na web da Consellaría a resolución provisional de centros admitidos e pendentes de documentación para participar no proxecto Digicraft no teu cole.

Outros Martes, 28 Setembro2021
Clube de ciencia

Na web da Consellaría a resolución provisional de centros docentes admitidos no programa "Club de Ciencia" durante o curso 2021/22.

DOG Luns, 27 Setembro2021
Plan xeral da Inspección educativa

Publicado no DOG o Plan xeral da Inspección Educativa do curso 2021/22.

DOG Venres, 24 Setembro2021
Nomeamento de profesorado en prácticas de secundaria

Publicada a orde co nomeamento como profesorado en prácticas daqueles que aprobaron as últimas oposicións. 

Outros Mércores, 22 Setembro2021
Plan de mellora de bibliotecas escolares

Publicada unha corrección de erros na convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2021/22.

Outros Mércores, 22 Setembro2021
Rede galega de Educación dixital

Anúnciase a ampliación do prazo para solicitar a participación no proxecto de Rede galega de Educación dixital durante o curso 2021-2022.

Outros Martes, 21 Setembro2021
Recoñecemento médico

Comeza o prazo do 22 de setembro para solicitar cita na campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos.

Outros Venres, 17 Setembro2021
Plan Proxecta+

Comunica a Consellaría que amplía o o prazo para solicitar a participación e a presentación de proxectos do Plan Proxecta+ 2021/22 até o venres 24 de setembro de 2021.

Outros Venres, 17 Setembro2021
Rede de acompañamento e orientación persoal e familiar

Publica a Consellaría a ampliación do prazo para participar na Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL) ata o venres 24 de setembro de 2021.

Outros Venres, 17 Setembro2021
Contratos programa Recupéra-T

Publica a Consellaría a resolución provisional dos Contratos-Programa Recupéra-T na súa páxina web. 

Outros Xoves, 16 Setembro2021
Presentación de méritos para cátedras

Publicadas na web as instrucións de presentación da documentación xustificativa dos méritos das subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4  xa alegados polas persoas interesadas no prazo de presentación de solicitudes deste procedemento.

Outros Xoves, 16 Setembro2021
6º Campeonato galego de Formación profesional

Publicadas na web da Consellaría as sedes e as datas de celebración das 24 modalidades do 6º Campionato Galego de Formación Profesional Galiciaskills 2021.

Outros Mércores, 15 Setembro2021
Plan director de convivencia

Publicado na páxina web da Consellaría o Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contorno para o curso 2021/2022.

DOG Martes, 14 Setembro2021
Axudas a centros privados concertados

Publicadas as axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22.

DOG Martes, 14 Setembro2021
Premios na ESO ao esforzo e á superación persoal

No DOG publicada a composición da Comisión de Selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Luns, 13 Setembro2021
Cursos CELGA

Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021.

Outros Venres, 10 Setembro2021
Instrucións para a organizacións dos centros durante a COVID

Na web da Consellaría a ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19.

Cursos Xoves, 9 Setembro2021
Mestrado de secundaria

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas para o curso 2021/22.

Outros Xoves, 9 Setembro2021
Licenzas por formación para o profesorado

Publicada a resolución definitiva coas licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Outros Xoves, 9 Setembro2021
Resolución definitiva do CADP de secundaria

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal docente dos corpos de catedráticos, PES, FP, EOI,... para o curso académico 2021/22.

DOG Mércores, 8 Setembro2021
Ciclos formativos plurilingües

Publicada no DOG a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2021/22.

DOG Mércores, 8 Setembro2021
Inspectores en practicas

Publicado o nomeamento no DOG de persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de inspectores de educación.

Outros Mércores, 8 Setembro2021
Bibliotecas escolares

Publicadas as instrucións en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares durante o curso 2021/2022.

Outros Mércores, 8 Setembro2021
Rede galega de Educación dixital

Publicada a selección dos centros docentes públicos que constituirán a Rede Galega de Educación Dixital para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 8 Setembro2021
Plan dixital

Ditadas as instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes para o curso 2021-2022.

Outros Mércores, 8 Setembro2021
Comisións de saúde por causa sobrevida

Publicado o listado de solicitudes procedentes e improcedentes da concesión das comisións de servizo por causas de saúde sobrevidas. 

Outros Mércores, 8 Setembro2021
Ensinanzas de réxime especial

Na web da Consellaría as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22.

DOG Venres, 3 Setembro2021
Premios extraordinarios de FP

No DOG a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20,

Outros Venres, 3 Setembro2021
Clubes de lectura

Publicada a convocatoria dos clubs de lectura en centros públicos para o curso 2021/22.

DOG Mércores, 1 Setembro2021
Funcionariado en prácticas do corpo de mestres

Aparece no DOG a orde pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres realizado no ano 2021.

DOG Mércores, 1 Setembro2021
Tribunais do concurso de cátedras

Publicada no DOG a resolución nomea e se fai pública a composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario.

DOG Mércores, 1 Setembro2021
Axudas a centros privados para a biblioteca

Convocadas as axudas para centros privados concertados para as bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22.

DOG Mércores, 1 Setembro2021
STEMbach

Publicada a resolución definitiva resolve a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22.

Outros Mércores, 1 Setembro2021
Baremo provisional cátedras

Publicadas na web da Consellaría as puntuacións provisorias do baremo, agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

Outros Mércores, 1 Setembro2021
Programa That's English

Publica a Consellaría a información sobre a organización dos niveis A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2021/22.

Outros Mércores, 1 Setembro2021
Protocolo COVID para o curso 2021-2022

Publicado na web o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022.

DOG Venres, 6 Agosto2021
Modificación do catálogo de infantil e primaria

Publicada a Orde pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Convocatorias Venres, 30 Xullo2021
Resolución provisional do FAS

Período de reclamación de 10 días hábiles (até o 13 de agosto).

Outros Venres, 30 Xullo2021
Adxudicación do CADP de secundaria

Publicada na web da Consellaría a adxudicación provisional dos destinos provisionais entre o persoal docente dos corpos de secundaria para o curso académico 2021/22.

Outros Venres, 30 Xullo2021
Atención a alumando de escolarización preferente

Resolución definitiva do concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Outros Venres, 30 Xullo2021
Ciclos formativos plurilingües

Publica a Consellaría na súa web a listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües autorizados da convocatoria 2021-2022.

Outros Mércores, 28 Xullo2021
Formación do alumnado en linguas estranxeiras

Publicada a listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022.

Outros Martes, 27 Xullo2021
Adxudicación do CADP de primaria

Publicada na web da Consellaría a adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 ao persoal do corpo de mestres.

Outros Martes, 27 Xullo2021
Centros con seccións bilingües

Na web da Consellaría a relación definitiva de centros con seccións bilingües admitidas e excluídas para o curso 2021/2022.

Convocatorias Luns, 26 Xullo2021
Outros Luns, 26 Xullo2021
STEMbach

Publícase na web da Consellaría a resolución definitiva de centros autorizados para a implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/2022.

Convocatorias Venres, 23 Xullo2021
Resolución provisional de licenzas por formación

Prazo de dez días hábiles (até o 6 de agosto de 2021, incluído) para reclamacións e renuncias.

Resolución provisional

Baremo resolución provisional

Outros Xoves, 22 Xullo2021
Direccións nos CFR e CAFI

Na web da Consellaría a relación definitiva de persoas seleccionadas por praza e prazas declaradas desertas de dirección dos CFRs e de asesorías do CAFI e dos centros de formación e recursos.

DOG Mércores, 21 Xullo2021
Autorización á universidade privada

Publicada no DOG a Lei de recoñecemento da universidade privada 'Universidad Intercontinental de la Empresa' con sede en Galiza.

Outros Mércores, 21 Xullo2021
Concurso de cátedras

Informa a Consellaría na súa páxina web sobre diversos aspectos relacionados co desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de EOIs.

Outros Mércores, 21 Xullo2021
Concurso de atención preferente

Publicación na web da Consellaría da adxudicación provisional do concurso específico do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Outros Martes, 20 Xullo2021
Comisións de conciliación

Publicada na web da Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar.

Outros Martes, 20 Xullo2021
Comisións de saúde

Resolución definitiva na web da Consellaría de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde para o vindeiro curso 2021/2022.

Outros Martes, 20 Xullo2021
Programa CUALE

Na web da Consellaría a listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022.

DOG Luns, 19 Xullo2021
Publicacións presentadas para o CXT

A Consellaría anuncia a apertura dun novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados.

DOG Luns, 19 Xullo2021
Programa Galimiens

A Consellaría publica na súa web a resolución provisional de centros beneficiarios das axudas  para participar no programa Galimiens de intercambio en liña de alumnado.

DOG Venres, 16 Xullo2021
Prazo para restrición de zona nas interinidades ou substitucións

Comeza hoxe o prazo polo que o persoal interino ou substituto pode optar por realizar substitucións nunha ou varias provincias ou en concellos determinados.

DOG Venres, 16 Xullo2021
Direccións nos CFR e CAFI

Na web da Consellaría a relación de puntuacións provisionais das persoas candidatas a prazas de dirección dos CRFs e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos correspondentes á Fase A do concurso (méritos e proxecto).

DOG Xoves, 15 Xullo2021
Profesorado que superou a fase de prácticas

No DOG a orde pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019.

DOG Xoves, 15 Xullo2021
Bacharelato para persoas adultas

A Consellaría publica na súa web a circular que regulará a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2021-2022.

DOG Xoves, 15 Xullo2021
Ensinanzas básicas para adultos

Na web da Consellaría a circular pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos IES que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2021-22.

DOG Mércores, 14 Xullo2021
Decreto de transformación e peche de centros

DECRETO 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. Ligazón

DOG Mércores, 14 Xullo2021
Tribunais dos procesos selectivos

Publica a Consellaría na súa web a composición dos tribunais constituidos para xulgar as probas dos procedementos selectivos de acceso e ingreso aos corpos docentes e procedemento de adquisición de novas especialidades convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020.

DOG Martes, 13 Xullo2021
PluriBach

Publicada a a listaxe definitiva de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2021-2022.

DOG Martes, 13 Xullo2021
Plurinfantil

Na web da Consellaría as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2021-2022.

DOG Martes, 13 Xullo2021
Rede de centros plurilingües

Publicadas as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2021-2022.

DOG Luns, 12 Xullo2021
Materias de libre configuración autonómica

Publicada unha ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato.

Outros Venres, 9 Xullo2021
Protocolo COVID para o curso 2021/22

Publicado o protocolo COVID para o curso 2021/22

Outros Xoves, 8 Xullo2021
FP dual

Publicadas na web da Consellaría as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos de formación profesional dual para o curso 2021-2022.

DOG Mércores, 7 Xullo2021
Novos centros para o CADP

Engadidos varios centros para que poidan ser solicitados no Concurso de adxudicación de destinos provisionais.

DOG Mércores, 7 Xullo2021
Premios na ESO ao rendemento académico

Publicada a resolución que recolle a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios da ESI ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 así como as instrucións para a realización da proba.

Outros Mércores, 7 Xullo2021
Materias de libre configuración autonómica

Anúnciase a próxima publicación dunha orde pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Outros Mércores, 7 Xullo2021
Participación no CADP

Na web da Consellaría as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais así como as solicitudes de non participación para o curso 2021/2022.

DOG Luns, 5 Xullo2021
Cursos de especialización na FP

Publícase no DOG unha orde pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22.

Outros Luns, 5 Xullo2021
Programa PLAMBE

Na web da Consellaría a resolución provisiónal da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos para o curso 2021/2022.

Outros Luns, 5 Xullo2021
STEMbach

Publica a Consellaría na súa páxina web a relación de centros autorizados e de continuidade para participar no Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2021/22.

DOG Venres, 2 Xullo2021
Instrucións para as Escolas de idiomas

Publicadas no DOG as instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22.

DOG Venres, 2 Xullo2021
Instrucións para as universidades

Publica a web da Consellaría as instrucións coas medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso 2021/2022.

DOG Xoves, 1 Xullo2021
Curso para o desenvolvemento da función directiva

Publicada a convocatoria do curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos.

DOG Xoves, 1 Xullo2021
Premios na ESO ao esforzo e á superación

Publicada no DOG a orde coa convocatoria dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Xoves, 1 Xullo2021
Plans de formación permanente do profesorado

Publicada unha modificación dos apartados 6 e 10 da selección de plans de formación permanente do profesorado para o curso 2021/22.

Outros Xoves, 1 Xullo2021
Innovación educativa en dinamización lingüística

Publicada a resolución da convocatoria de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso académico 2020/2021.

DOG Mércores, 30 Xuño2021
Instrucións para o curso 2021/2022

Publicadas no DOG as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22.

DOG Mércores, 30 Xuño2021
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos

No DOG a resolución coas instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22.

DOG Mércores, 30 Xuño2021
Direccións nos CIFP

Publicada no DOG a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

DOG Martes, 29 Xuño2021
Concurso de méritos para distintos postos de traballo

Publicada a convocatoria de concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

Outros Martes, 29 Xuño2021
Programa Galimiens

Publicada a convocatoria e selección de centros públicos para participar no programa de intercambio en liña GALIMIENS con alumnado de centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o curso 2021/2022.

DOG Luns, 28 Xuño2021
Concurso de destinos provisionais (CADP)

Anuncia a Consellaría a apertura do prazo para participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP) do curso 2020/2021 para o persoal docente que non teña destino definitivo.

Outros Luns, 28 Xuño2021
Mapa coa oferta de FP

Habilita a Consellaría de Educación un mapa da oferta de FP por familia profesional e por provincia e concello así como os buscadores de ciclos e centros con oferta para curso 2021/2022.

Outros Luns, 28 Xuño2021
Aulas de emprendemento en FP

Publicada na web da Consellaría a listaxe de centros seleccionados para participar no programa Aulas de emprendemento na formación profesional en centros públicos durante o curso 2021/2022.

DOG Venres, 25 Xuño2021
Oferta de FP dual

Publicada no DOG a actualización da oferta de formación profesional dual e de cursos de especialización en centros públicos para o curso académico 2021/22.

Outros Venres, 25 Xuño2021
Prazas sometidas a convenio

Convocado o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir prazas de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da consellería.

Outros Martes, 22 Xuño2021
Toma de posesión do profesorado do último CXT

Publicadas na páxina web da Consellaría as instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos últimos concursos de traslados.

Outros Martes, 22 Xuño2021
Fomento do galego en centros privados

Publicadas as subvencións para o financiamento dos proxectos do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada.

Outros Luns, 21 Xuño2021
Retirada das publicacións presentadas para o CXT

Anuncia a Consellaría o prazo e os requisitos exixidos para retirar as publicacións que se presentaron para a súa valoración de cara ao baremo do concurso de traslados.

Outros Luns, 21 Xuño2021
Premios SuperReto Digicraft

Anúncianse que lle será entregado o premio aos centros gañadores do SuperReto Digicraft  "Como vían os alumnos e as alumnas o Cole do Futuro?".

Outros Luns, 21 Xuño2021
Premios Innovagal

Convocados os premios educativos Innovagal para o profesorado e centros docentes públicos  durante o curso escolar 2021/2022.

Outros Luns, 21 Xuño2021
Plan Proxecta+

Na web da Consellaría a resolución coas bases para a participación dos centros no plan Proxecta+ durante o curso 2021/22.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Centros co programa Plurinfantil

Publícanse as listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2021-2022.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Rede de centros plurilingües

Na web da Consellaría as listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2021-2022.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Bacharelato de especialización de idiomas

A Consellaría anuncia a listaxe provisional de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2021-2022.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Premio Boas prácticas de educación inclusiva

Anuncia a Consellaría a convocatoria do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2021 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2020/21.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Desenvolvemento dos ciclos formativos

Na web da Consellaría aparecen as instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/2022.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Instrucións para o desenvolvemento do ensino obrigatorio

Publica a Consellaría na súa web as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, ESO e bacharelato no curso académico 2021/2022.

Outros Venres, 18 Xuño2021
Intercambios escolares EduExchanges

A Consellaría anuncia que amplía o prazo para solicitar a participación na convocatoria do programa Intercambios Escolares EduExchanges durante o curso 2021/2022.

Outros Xoves, 17 Xuño2021
Programa Educación Responsable

Na web da Consellaría os centros seleccionados e excluídos para  incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/22.

Outros Xoves, 17 Xuño2021
Cambios en dous tribunais das oposicións

A Consellaría anuncia cambios de sede relativos aos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audión e Linguaxe en Ourense.

Outros Mércores, 16 Xuño2021
Concurso de atención preferente

Na web da Consellaría aparece a convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir , en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Outros Mércores, 16 Xuño2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP

Resolta a convocatoria do programa Espazos de tecnoloxía aplicada para a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada na formación profesional en CIFPs durante o ano 2021.

DOG Martes, 15 Xuño2021
Expediente de datos persoais

Publicada no DOG a orde que regula o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente.

DOG Martes, 15 Xuño2021
Corrección de erros nos tribunais das oposicións

Publicadas no DOG rectificacións sobre o nomeamento dalgúns membros dos tribunais que actuarán nas oposicións que se celebrarán en xuño de 2021.

DOG Martes, 15 Xuño2021
Acreditación de competencias profesionais

No DOG a Orde que regula o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

Outros Martes, 15 Xuño2021
Oferta de FP ordinaria e de adultos

Actualiza a Consellaría na súa páxina web a oferta de formación profesional polo réxime ordinario e polo réxime para as persoas adultas.

Outros Martes, 15 Xuño2021
Plan anual de formación do profesorado

Publica a Consellaría na súa páxina web o Plan de formación do profesorado para o curso 2021-22.

Outros Martes, 15 Xuño2021
Plans de formación permanente do profesorado

Anúnciase a convocatoria da selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2021/2022.

Outros Luns, 14 Xuño2021
Clube de ciencia

Publicada na páxina web da Consellaría a convocatoria no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2021/22.

Outros Luns, 14 Xuño2021
Rede de acompañamento e orientación persoal e familiar

Anúnciase na páxina web da Consellaría a creación dunha Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia no marco do Plan Recupera.

Outros Luns, 14 Xuño2021
Contratos programa Recupéra-T

Na web da Consellaría publícanse as bases para a convocatoria de Contratos-programa Recupéra-T no marco do Plan Recupera, dirixido a centros públicos para o curso 2021/22.

Outros Luns, 14 Xuño2021
Nova corrección de erros nas datas das oposicións

Publica a Consellaría unha segunda corrección de erros que afecta as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba dalgunhas especialidades das oposicións.

DOG Venres, 11 Xuño2021
Dobre titulación de Bacharelato

Publicada a resolución que regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac- para o curso 2021/22.

Outros Venres, 11 Xuño2021
Contratos programa Inclúe

Na web da Consellaría a convocatoria dos Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22.

Outros Venres, 11 Xuño2021
Contratos programa Innova

Anúnciase na páxina web da Consellaría a convocatoria dos Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22.

Outros Venres, 11 Xuño2021
Modificación nas datas, horas e lugares das oposicións

Publicada na web da Consellaría unha modificación nalgunhas datas, horas e lugares das oposicións que terán lugar en xuño de 2021.

Outros Xoves, 10 Xuño2021
Licenzas por formación para o profesorado

Publica a Consellaría a resolución pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2021/22.

Outros Xoves, 10 Xuño2021
Datas, horas e lugares das oposicións

Anunciada na web da Consellaría a resolución pola que se fan públicas as datas, as horas e os lugares en que se fará a primeira proba das oposicións en xuño de 2021.

Outros Xoves, 10 Xuño2021
Distribución de aspirantes por tribunal

Publicada a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos que terán lugar en xuño do 2021.

DOG Luns, 7 Xuño2021
Oferta de FP ordinaria

No DOG a actualización da oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, para o curso académico 2021/22.

DOG Luns, 7 Xuño2021
Oferta modular para adultos

Publicada no DOG a  oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o curso 2021/22.

DOG Venres, 4 Xuño2021
Tribunais das oposicións

Publicados no DOG os tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso aos corpos docentes que terán lugar a partir de xuño do 2021.

DOG Venres, 4 Xuño2021
Calendario escolar

Publica a Consellaría no DOG a orde onde se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22.

DOG Venres, 4 Xuño2021
Probas de nivel lingüístico nos centros non plurilingües

Resolución no DOG coa xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

DOG Venres, 4 Xuño2021
Ciclos formativos plurilingües

Publicada a  resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22.

DOG Venres, 4 Xuño2021
Premios na ESO ao rendemento académico

Convocados no DOG os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21.

Outros Venres, 4 Xuño2021
Tribunais de cátedras

Publicado o resultado do sorteo público dos/as vogais que actuarán no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

Outros Venres, 4 Xuño2021
Programa Atrévete

Publicada na web da Consellaría a relación do alumnado premiado no concurso "Atrévete a ter unha idea".

Outros Venres, 4 Xuño2021
Programa Educación Responsable

Na web da Consellaría a listaxe provisional dos centros admitidos e excluídos na convocatoria para participar no programa " Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2021/22.

DOG Xoves, 3 Xuño2021
Lectorados de lingua galega

Publicada no DOG a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021.

DOG Xoves, 3 Xuño2021
Bolsas de formación nos lectorados de galego

No DOG as bases e a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021.

DOG Mércores, 2 Xuño2021
Proxectos de fomento do uso do galego

Publica a Consellaría as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos para o curso escolar 2020/21.

DOG Mércores, 2 Xuño2021
Formación práctica en centros de traballo

No DOG a convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual.

DOG Mércores, 2 Xuño2021
Oferta de emprego docente do ano 2021

Publica o DOG o decreto coa a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes para o ano 2021.

DOG Mércores, 2 Xuño2021
Direccións nos CIFP

Publicada a orde pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

Outros Luns, 31 Maio2021
Protocolo COVID para as oposicións

Publica a Consellaría na súa web o protocolo de adaptación á situación xerada pola COVID-19 en relación á celebración dos procesos selectivos do profesorado de xuño de 2021.

DOG Venres, 28 Maio2021
Centros E-dixgal

Publicada no DOG a relación de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22.

DOG Mércores, 26 Maio2021
Parámetros de ponderación das materias de bacharelato

Publícase no DOG a relación con todos os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2021/22.

DOG Luns, 24 Maio2021
STEMbach

Publicada a resolución sobre o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22.

Outros Luns, 24 Maio2021
Concurso Eduemprende Idea 2021

Publicada na web da Consellaría a relación de proxectos admitidos ó concurso Eduemprende Idea 2021. 

DOG Venres, 21 Maio2021
Tribunais do concurso de cátedras

No DOG publícase a data do sorteo e a composición dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de secundaria, artes plásticas e deseño e de EOIs.

DOG Venres, 21 Maio2021
Resolución definitiva do CXT de mestres

Publícase no DOG a resolución definitiva do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Outros Venres, 21 Maio2021
Comisión de servizo por conciliación

Anúnciase que o prazo único para a solicitude de comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da vida laboral e familiar será do 24 de maio ao 4 de xuño, ambas as datas inclusive.

Outros Venres, 21 Maio2021
Comisión de servizos por motivos de saúde

Anúnciase que o prazo único para a solicitude de comisión de servizos en atención a situacións persoias especiais por motivos de saúde será do 24 de maio ao 4 de xuño, ambas as datas inclusive.

Outros Mércores, 19 Maio2021
Axudas a centros privados concertados

Publicadas as axudas a centros privados concertados destinadas á contratación de auxiliares de conversa en linguas estranxeiras.

Outros Mércores, 19 Maio2021
Interinidades en emerxencias e protección civil

Anúnciase a apertura de listaxes de interinidades e substitucións como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio de técnico en Emerxencias e Protección Civil.

Outros Mércores, 19 Maio2021
Bibliotecas escolares solidarias

Na web da Consellaría os novos centros seleccionados no Voluntariado de lectura-A (primaria) e para os Selos Biblioteca escolar solidaria.

DOG Martes, 18 Maio2021
Fondo de acción social

Publicados no DOG os criterios de repartición e convocatoria do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2020 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Outros Martes, 18 Maio2021
Non participación no CADP

Anúnciase que comeza o prazo para solicitar a non participación no Concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso 2021-2022.

DOG Venres, 14 Maio2021
CXT de secundaria no DOG

Publicada no DOG a resolución definitiva do concurso de traslados 2020/2021 do profesorado de ensino secundario, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores.

Outros Xoves, 13 Maio2021
Resolución definitiva CXT de secundaria

Publicada a resolución definitiva do concurso de traslados para catedráticos e profesores de ensino secundario, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores. 

Outros Mércores, 12 Maio2021
Listaxe definitiva de persoal admitido para as oposicións

Publica a Consellaría na súa páxina web a relación definitiva de persoal admitido e excuído dos procedementos selectivos que terán lugar en xuño de 2021.

Outros Mércores, 12 Maio2021
Tribunais da proba de galego das oposicións

Na web da Consellaría unha corrección de erros relativa á distribución de determinados aspirantes que deban realizar a proba de acreditación do coñecemento do galego para as oposicións 2020.

Outros Mércores, 12 Maio2021
Vacantes definitivas do concurso de traslados

Na web da Consellaría publícanse as vacantes definitivas para o concurso de traslados do ano 2021.

Outros Mércores, 12 Maio2021
Proxecto E-Dixgal

Na web a resolución definitiva de centros novos admitidos e centros que implementan ou renucian a 3º e 4º ESO no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22.

Outros Mércores, 12 Maio2021
Aulas de emprendemento en FP

Listaxe definitiva na web da Consellaría de centros presentados para participar na convocatoria do programa Aulas de emprendemento na FP de ciclos medios e superiores durante o curso 2021.

Outros Martes, 11 Maio2021
Probas de galego e castelán das oposicións

Publicadas as sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán das oposicións que terán lugar en xuño de 2021.

Outros Martes, 11 Maio2021
Radio na Biblio

Na web da Consellaría a resolución da convocatoria do III Concurso de Podcasts - Radio na biblio.

Outros Venres, 7 Maio2021
Tribunais de galego e castelán das oposicións

Publicada na web da Consellaría a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e da lingua castelá para as oposicións de xuño do 2021.

Outros Venres, 7 Maio2021
Interinidades en varias especialidades de música

Publicada a listaxe definitiva de profesorado admitido e excluído e o baremo definitivo para impartir  as especialidades de música de acordeón, arpa, frauta travesa, guitarra, piano, violín e linguaxe musical.

Outros Venres, 7 Maio2021
Estadías formativas en empresas para profesorado

Publicada a selección e avaliación de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao profesorado de FP inicial e das artes plásticas e o deseño.

Outros Xoves, 6 Maio2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP

Publicada a listaxe definitiva de proxectos admitidos e excluídos do programa para a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada na FP en CIFPs.

DOG Mércores, 5 Maio2021
Novas ensinanzas para un centro privado

Autorizada a implantación de dou novos ciclos superiores no centro privado Aloya, de Vigo.

DOG Martes, 4 Maio2021
Bibliotecas escolares

Convocado no DOG o plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2021/22.

DOG Martes, 4 Maio2021
Probas CELGA

No DOG anúncianse as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021.

DOG Luns, 3 Maio2021
Premios extraordinarios de FP

Publicada no DOG os membros e a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2019/20.

DOG Venres, 30 Abril2021
Selección e nomeamentos das direccións

No DOG a convocatoria concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos.

Outros Venres, 30 Abril2021
Concurso de cátedras

Publicada a listaxe provisional de profesorado admitido e excluído do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

Outros Xoves, 29 Abril2021
Tribunais das oposicións

Publicado o resultado do sorteo dos tribunais que actuarán como vogais nas oposicións que terán lugar en xuño de 2021.

Outros Martes, 27 Abril2021
Aulas de emprendemento en FP

Publicada a listaxe provisional de centros presentados para participar no programa Aulas de emprendemento na formación profesional en centros públicos durante o curso 2021.

Outros Luns, 26 Abril2021
Dobre titulación de Bacharelato

Publicado o tribunal que avaliará a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2020/2021.

Outros Luns, 26 Abril2021
Estadías formativas en empresas para profesorado

Na web da Consellaría publícase a resolución provisional das estadías formativas en empresas para o ano 2021 destinadas ao  profesorado de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño.

Outros Venres, 23 Abril2021
Premio dos Clubes de lectura

A Consellaría anuncia, co gallo da celebración hoxe 23 de abril do Día do Libro, que o premio dos Clubes de Lectura á autora galega máis lida é para Eva Mejuto.

Outros Venres, 23 Abril2021
Interinidades en procesos de xestión administrativa

Publica a web da Consellaría a relación definitiva de persoal admitido e excluído das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTFP, especialidade de procesos de xestión administrativa.

DOG Xoves, 22 Abril2021
Premios extraordinarios de bacharelato

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21.

DOG Xoves, 22 Abril2021
Novo nome para a EEI de Sarria

No DOG a autorización do cambio de denominación específica da EEI de Sarria que pasará a chamarse EEI Xela Arias.

DOG Xoves, 22 Abril2021
Concurso de orientación

Publicada no DOG a resolución definitiva do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación.

DOG Xoves, 22 Abril2021
Concurso de adultos

No DOG a resolución definitiva do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Outros Mércores, 21 Abril2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP

Publicada na web da Consellaría a listaxe provisional de proxectos admitidos e excluídos no programa Espazos de tecnoloxía aplicada na formación profesional en CIFP.

Outros Martes, 20 Abril2021
Interinidades en varias especialidades de música

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional de admitidos e excluídos nas especialidades de acordeón, arpa, frauta travesa, fundamentos de composición, guitarra, piano, violín e linguaxe musical.

Outros Luns, 19 Abril2021
Listaxe provisional de profesorado admitido para as oposicións

Publica a web da Consellaría a listaxe provisional de profesorado admitido e excluído no concurso oposición 2020 para acceso ao corpo de inspectores, mestre, secundaria, EOI, artes plásticas e deseño, música e FP.

Outros Venres, 16 Abril2021
Concurso Eduemprende Idea 2021

Convocado concurso Eduemprende Idea 2021 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño.

Outros Venres, 16 Abril2021
Día mundial da internet

Anuncia a Consellaría a apertura do prazo para participar nos certames convocados co gallo da  celebración o 17 de abril do Día mundial da internet.

Outros Mércores, 14 Abril2021
Interinidades en procesos e produtos en madeira e moble

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva da listaxe de interinidades e substitucións e o baremo definitivo da especialidade de procesos e produtos en madeira e moble (secundaria).

Outros Mércores, 14 Abril2021
Interinidades en procesos comerciais

Resolución definitiva na web da Consellaría da listaxe de interinidades e substitucións da especialidade de procesos comerciais do corpo de de PTFP.

Outros Mércores, 14 Abril2021
Interinidades en administración de empresas

Publica a Consellaría a resolución definitiva da listaxe para cubrir interinidades e substitucións en administración de empresas (corpo de profesorado de secundaria).

Outros Mércores, 14 Abril2021
Interinidades en organización e xestión comercial

Publicada na web da Consellaría a resolución definitiva da listaxe de interinidades e substitucións no corpo de profesorado de secundaria, especialidade de organización e xestión comercial.

Outros Mércores, 14 Abril2021
Concurso de traballo por proxectos

Convoca a Consellaría o VII Concurso de traballo por proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar para o curso 2020/2021.

BOE Martes, 13 Abril2021
Convenio entre MUFACE e o SERGAS

Publica o BOE a resolución que recolle o convenio asinado entre MUFACE e o SERGAS que regula a prestación de determinados servizos sanitarios nas zonas rurais.

Outros Martes, 13 Abril2021
Resolución definitiva concurso de orientación

PUblicada no DOG a resolución definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación.

Outros Martes, 13 Abril2021
Concurso de adultos

Na web da Consellaría a adxudicación definitiva e a lista de excluidos do concurso de traslados específico  do corpo de mestres e dode profesores de secundaria  para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Outros Martes, 13 Abril2021
Interinidades en instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos

Publica a Consellaría na súa web a resolución definitiva da listaxe de interinidades e substitucións e o baremo definitivo da especialidade de ensino secundario de instalación e mantemento de equipos térmicos e de fluídos.

Outros Martes, 13 Abril2021
Interinidades en matemáticas

Publicada a resolución definitiva da listaxe para cubrir interinidades e substitucións así como o baremo definitivo da especialidade de matemáticas de ensino secundario.

Outros Martes, 13 Abril2021
Auxiliares de conversa para centros privados

A Consellaría publica a resolución coas axudas provisionais destinadas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa.

DOG Luns, 12 Abril2021
Premios extraordinarios de FP

Publicada a orde pola que se convocan os premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2019/20.

DOG Luns, 12 Abril2021
Programa Educación Responsable

Na web da Consellaría publícase a convocatoria para centros de educación infantil, primaria e secundaria, educación especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/22.

Outros Luns, 12 Abril2021
Exposición sobre Xela Arias

Publica a Consellaría na súa páxina web a resolución do concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, a época e a lingua de Xela Arias, a autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2021.

Outros Venres, 9 Abril2021
Interinidades en vela

Na web da Consellaría a relación definitiva de profesorado admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela.

DOG Xoves, 8 Abril2021
Novas unidades para un centro privado

Autorizadas 4 unidades de secundaria para o centro privado Andaina (Culleredo).

Outros Xoves, 8 Abril2021
Bibliotecas escolares solidarias

Ampliada a convocatoria do programa Bibliotecas escolares solidarias no relativo ás accións "Voluntariado de Lectura-A" e "Selo Biblioteca Escolar Solidaria" para o curso 2020/2021.

Outros Xoves, 8 Abril2021
Interinidades en condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos

Publicada a resolución definitiva das listaxes de interinidades ou substitucións para profesorado especialista de condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos.

Outros Mércores, 7 Abril2021
Aulas de emprendemento en FP

Convocado o programa Aulas de emprendemento na Formación Profesional durante o ano 2021. Remata o prazo de presentación de solicitudes o 17 de abril.

DOG Martes, 6 Abril2021
Bacharelato de especialización de idiomas

Publicada a resolución que regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22.

Outros Martes, 6 Abril2021
Aclaracións á orde sobre a obxectividade na avaliación

Publica a Consellaría unha circular con algunhas precisións á orde pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e á reclamación das cualificacións en infantil, primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2020-2021.

DOG Luns, 5 Abril2021
Novos centros plurilingües

Publica o DOG a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües para o curso 2021/22.

DOG Luns, 5 Abril2021
Plurilingüismo en infantil

Publicada a resolución que regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2021/22.

DOG Luns, 5 Abril2021
Novas seccións bilingües

Publicada no DOG a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/22.

DOG Luns, 5 Abril2021
Programa CUALE para o alumnado

No DOG publícase a resolución pola que se autoriza aos centros públicos para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Cuale para o curso 2021/22.

Outros Luns, 5 Abril2021
Estadías formativas en empresas para profesorado

Publicada a convocatoria de estadías formativas en empresas para o ano 2021 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades de FP inicial e das artes plásticas e o deseño.

DOG Venres, 26 Marzo2021
Novo centro privado

Publicada a autorización da apertura e o funcionamento do centro privado de educación especial Amencer-Aspace de Vigo.

Outros Mércores, 24 Marzo2021
Proxectos de innovación na FP

Publicada a relación de premios para os proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional.

Outros Martes, 23 Marzo2021
Bacharelato para maiores de 20 anos

Anunciada a composición do tribunal que que avaliará e supervisará a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos do ano 2021.

Outros Xoves, 18 Marzo2021
Concurso de Podcasts 'A Radio na Biblio'

Publicada na web da Consellaría a convocatoria do concurso de Podcasts-Radio na biblio, en colaboración coa Radio Galega (CRTVG). 

DOG Mércores, 17 Marzo2021
Cursos CELGA

No DOG a convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021.

DOG Martes, 16 Marzo2021
Modificación da orde das oposicións

Publícase no DOG a orde de convocatoria de oposicións coas modificacións acordadas pola Administración debido ao estado de alarma decretado para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

DOG Martes, 16 Marzo2021
Novos ciclos para un centro privado

Autorízase a impartición no centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela (A Coruña) de varios ciclos de FP.

Outros Martes, 16 Marzo2021
Proxecto E-Dixgal

Convocada e publicada na web da Consellaría a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22.

Outros Venres, 12 Marzo2021
Interinidades en estética

Publica a Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTFP da especialidade de estética.

Outros Venres, 12 Marzo2021
Interinidades en procesos comerciais

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PTFP, especialidade procesos comerciais.

Outros Venres, 12 Marzo2021
Interinidades en organización e xestión comercial

Resolución provisional na web da Consellaría da persoal admitido e excluído e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en organización e xestión comercial (secundaria).

Outros Venres, 12 Marzo2021
Interinidades en administración de empresas

Publicada a relación provisional de profesorado admitido e excluído e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de secundaria, especialidade administración de empresas.

Outros Venres, 12 Marzo2021
Interinidades en procesos de produción agraria

Listaxe definitiva na web da Consellaría para cubrir interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de procesos de produción agraria.

DOG Xoves, 11 Marzo2021
Reclamacións das cualificacións

Publicada a Orde  pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se estabelece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, primaria, ESO e bacharelato.

Outros Xoves, 11 Marzo2021
Concurso de traslados de mestres

Publicada a resolución provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Outros Xoves, 11 Marzo2021
Concurso de orientación

Na web da Consellaría a resolución provisional do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación.

Outros Xoves, 11 Marzo2021
Concurso de adultos para mestres

Publicada a resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Outros Mércores, 10 Marzo2021
Interinidades en procedementos sanitarios e asistenciais

Publica a web da Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de Procedementos sanitarios e asistenciais.

Outros Mércores, 10 Marzo2021
Interinidades en técnicas e procedementos de imaxe e son

Na web a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en PTFP na especialidade de Técnicas e procedementos de imaxe e son.

DOG Martes, 9 Marzo2021
Non obriga de presentarse ás oposicións para o profesorado interino

Publícase no DOG a disposición transitoria do acordo que regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto onde se recolle que non estará obrigado a participar nos procedementos selectivos que se realicen no ano 2021.

Outros Luns, 8 Marzo2021
Probas de certificación das EOI

Publícase unha circular onde se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial.

Outros Luns, 8 Marzo2021
Proxecto Digicraft no teu cole

Publicada a relación definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Digicraft no teu cole no marco do Plan Digitalent durante o curso 2020-2021.

DOG Venres, 5 Marzo2021
Folga de mulleres do 8 de marzo

Publicados no DOG os servizos mínimos durante a folga de mulleres convocada para o día 8 de marzo de 2021.

DOG Venres, 5 Marzo2021
Acceso a ciclos formativos

Resolución no DOG que nomea o tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021.

Outros Xoves, 4 Marzo2021
Concurso de traslados de secundaria

Publicada na web da Consellaría a adxudicación provisional do CXT dos corpos de secundaria, EOI, música, artes plásticas..., para o curso 2021-2022.

Outros Xoves, 4 Marzo2021
Concurso de adultos

Na web da Consellaría a resolución provisional do concurso de traslados específico de profesores de ensino secundario para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Outros Venres, 26 Febreiro2021
Interinidades en instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos

Publica a web da Consellaría a relación provisional de profesorado admitido excluído e admitido e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos (PTFP).

Outros Venres, 26 Febreiro2021
Interinidades en procesos sanitarios

Na web da Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en procesos sanitarios (secundaria). 

Outros Venres, 26 Febreiro2021
Interinidades en navegación e instalacións mariñas

Na web as persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en navegación e instalacións mariñas (secundaria).

Outros Venres, 26 Febreiro2021
Interinidades en máquinas, servizos e produción

Publica a web da Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de PTFP, especialidade de máquinas, servizos e produción.

Outros Venres, 26 Febreiro2021
Interinidades en procesos e produtos en madeira e moble

Publica a Consellaría na súa web a relación provisional de profesorado admitido e excluído para as listaxes de interinidades e substitucións na especialidade de secundaria de procesos e produtos en madeira e moble.

Outros Xoves, 25 Febreiro2021
Admisión de alumnado

Publicado que o resultado do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022 son 'W' e 'S' para o primeiro apelido e 'B' e 'F' para o segundo.

DOG Mércores, 24 Febreiro2021
Axudas a centros concertados para atención a alumnado con NEE

No DOG a resolción das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21.

DOG Mércores, 24 Febreiro2021
Instrucións para a ABAU

Publicada a resolución coas instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22.

DOG Mércores, 24 Febreiro2021
Bacharelato para maiores de 20 anos

Publicada a resolución coa convocatoria da proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e coas instrucións para a súa realización.

Outros Mércores, 24 Febreiro2021
Interinidades en matemáticas

Na web da Consellaría publícase a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de secundaria, especialidade de matemáticas.

Outros Martes, 23 Febreiro2021
Interinidades en estética

Na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de estética.

Outros Martes, 23 Febreiro2021
Interinidades en condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos

Publicada na web da Consellaría a relación provisional e o baremo provisional de profesorado admitido e excluído da listaxe de interinidades e substitucións como profesor especialista do módulo de condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos.

Outros Martes, 23 Febreiro2021
Interinidades en vela

Na web da Consellaría publican a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de profesores de ensino secundario e de profesorado especialista.

Outros Luns, 22 Febreiro2021
Interinidades en técnicas e procedementos de imaxe e son

Publica a Consellaría na súa web a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en PTFP na especialidade de técnicas e procedementos de imaxe e son.

Outros Luns, 22 Febreiro2021
Instrucións para o ensino virtual

A Consellaría fai pública a resolución pola que dita instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e pola que estabelece un plan específico de actuación.

Outros Venres, 19 Febreiro2021
Premios para proxectos de innovación

Publicada a listaxe definitiva de proxectos de innovación admitidos e excluídos nos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional.

Outros Venres, 19 Febreiro2021
Proxecto Digicraft

Na web da Consellaría a relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft no teu Cole no marco do Plan Digitalent, durante os cursos 2020/21 e 2021/22.

Outros Venres, 19 Febreiro2021
Plan de benestar emocional

A Consellaría publica un Plan de Benestar Emocional que pon a disposición dos centros educativos 24 actividades para previr e atenuar a influencia da pandemia.

Outros Xoves, 18 Febreiro2021
Vacantes provisionais do concurso de traslados

Publicadas na páxina web da Consellaría as vacantes provisionais para o concurso de traslados do 2020/2021.

Outros Xoves, 18 Febreiro2021
Interinidades en música do corpo de mestres

Na web da Consellaría a resolución definitiva da listaxe de interinidades e substitucións da especialidade de música do corpo de mestres.

Outros Xoves, 18 Febreiro2021
Interinidades en relixión evanxélica

Anuncia a Consellaría a apertura dunha listaxe para cubrir interinidades ou substitucións en relixión evanxélica no corpo de profesorado de relixión de primaria.

Outros Mércores, 17 Febreiro2021
Interinidades en procesos de produción agraria

A web da Consellaría publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de procesos de produción agraria.

Outros Martes, 16 Febreiro2021
Interinidades en física e química

Publicadas na web da Consellaría as listaxes definitivas e o baremo definitivo e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de física e química.

Outros Martes, 16 Febreiro2021
Interinidades en tecnoloxía

A Consellaría publica na súa web a listaxe definitiva e o baremo definitivo de profesorado admitido e excluído e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de secundaria, especialidade de tecnoloxía.

Outros Martes, 16 Febreiro2021
Interinidades en laboratorio

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en PTFP, especialidade de laboratorio.

Outros Martes, 16 Febreiro2021
Admisión de alumnado

Anúnciase que o sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021 será o 25 de febreiro.

DOG Luns, 15 Febreiro2021
Confección de nóminas

Publicada no DOG a orde de confección de nóminas para o ano 2021.

Outros Venres, 12 Febreiro2021
Interinidades en procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

Pubicada na web da Consellaría a relación definitiva e o baremo definitivo das listaxes para cubrir interinidades e substitucións na especialidade de FP de procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

Outros Xoves, 11 Febreiro2021
Interinidades en procesos de xestión administrativa

Publicada na web da Consellaría a resolución provisional co profesorado admitido e excluído e máis o baremo provisional da listaxe de PTFP de procesos de xestión administrativa.

Outros Martes, 9 Febreiro2021
Interinidades en procedementos sanitarios e asistenciais

Publicada na web da Consellaría a relación provisional e o baremo provisional das listaxes para cubrir interinidades e substitucións en procedementos sanitarios e asistenciais (PTFP).

DOG Luns, 8 Febreiro2021
Formación práctica en centros de traballo

Publicada no DOG a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual.

Outros Luns, 8 Febreiro2021
DELF escolar

Publica a Consellaría na súa páxina web a información relativa á realización das probas para a obtención do certificado DELF de lingua francesa no ámbito escolar para o curso 2020/2021.

Outros Luns, 8 Febreiro2021
Premios no ámbito da formación profesional

Publicada a listaxe de proxectos de innovación presentados aos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional.

Outros Luns, 8 Febreiro2021
Proxectos de innovación en dinamización lingüística

Na web da Consellaría a convocatoria para a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso académico 2020/2021 así como as bases reguladoras para realizalos.

Outros Venres, 5 Febreiro2021
Baremo do CXT

Publicáse na web da Consellaría o baremo do concurso xeral de traslados así como o do concurso específico de adultos e máis do de orientación.

Outros Venres, 5 Febreiro2021
Instrucións para as cafetarías dos centros de ensino

Publícanse na web da Consellaría as instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.

Outros Xoves, 4 Febreiro2021
Concurso de curtas Senda dos Faros

Anúnciase a resolución do concurso de curtas A Senda dos Faros, e publica a Consellaría a relación de centros gañadores na súa páxina web.

Outros Xoves, 4 Febreiro2021
Interinidades en peiteado

Na web da Consellaría a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, especialidade peiteado.

DOG Mércores, 3 Febreiro2021
Cursos CELGA

No DOG a resolución pola que se anuncia a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Outros Mércores, 3 Febreiro2021
Interinidades en actividades físico-deportivas no medio natural

A Consellaría anuncia a apertura para cubrir listaxes de interinidades e substitucións na especialidade de FP técnico en condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Outros Martes, 2 Febreiro2021
Interinidades en navegación e instalacións mariñas

Publica a Consellaría a relación provisional e o baremo provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións de navegación e instalacións mariñas (secundaria).

Outros Martes, 2 Febreiro2021
Interinidades en máquinas, servizos e produción

Na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións da especialidade de máquinas, servizos e produción (FP).

Outros Martes, 2 Febreiro2021
Interinidades en música do corpo de mestres

Publicada a relación provisional de profesorado admitido e excluído e o baremo provisional para cubrir interinidades e substitucións na especialidade de música do corpo de mestres.

DOG Luns, 1 Febreiro2021
Certame Cooperativismo no ensino

Publicada no DOG o certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Outros Venres, 29 Xaneiro2021
Apertura de listaxe de interinidades

Anúnciase a próxima apertura de listaxes para cubrir interinidades ou substitucións en matemáticas (secundaria) e en instalación e mantemento de equipos térmicos e fluídos (profesorado técnico de formación profesional).

Outros Venres, 29 Xaneiro2021
Premios educativos Innovagal

Na web da Consellaría a resolución definitiva coa relación de centros e docentes premiados na iniciativa Innovagal para o profesorado e os centros docentes públicos durante o curso escolar 2020/2021.

Outros Xoves, 28 Xaneiro2021
Interinidades en procesos sanitarios

Publícase na web da Consellaría a relación provisional de persoal admitido e excluído así como o baremo provisional para cubrir interinidades e substitucións na especialidade de procesos sanitarios (secundaria).

Outros Mércores, 27 Xaneiro2021
Convocatoria de auxiliares de conversa

O Ministerio de Educación e Formación Profesional abre a convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso escolar 2021/2022. Convócanse prazas de lingua alemá, chinesa, francesa, inglesa, italiana, portuguesa e rusa.

Outros Mércores, 27 Xaneiro2021
Renovación dos auxiliares de conversa

Publicada na web da Consellaría a información relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia dirixida aos participantes en activo deste programa durante o curso 2020/2021 que desexen renovar durante o curso 2021/2022.

Outros Martes, 26 Xaneiro2021
Interinidades en vela

Publica a Consellaría o anuncio de apertura de listaxes de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de profesores de ensino secundario e de profesorado especialista.

Outros Martes, 26 Xaneiro2021
Interinidades en física e química

Na web da Consellaría a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en física e química (secundaria).

Outros Martes, 26 Xaneiro2021
Interinidades en tecnoloxía

Publicada a relación provisional de profesorado admitido e excluído e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de tecnoloxía (secundaria).

Outros Martes, 26 Xaneiro2021
Interinidades en laboratorio

Na web da Consellaría publicada a relación provisional de persoal admitido e excluído e o baremo provisional para cubrir interinidades e substitucións na especialidade de laboratorio no corpo de PTFP.

Outros Martes, 26 Xaneiro2021
Curtas de animación Nós tamén creamos!

Publicada a resolución da IX edición dos premios a curtas de animación en galego do programa  Nós tamén creamos!

DOG Luns, 25 Xaneiro2021
Ampliación de prazas para as oposicións

Publícase no DOG a modificación da orde que convocaba oposicións para o 2021 onde aparece unha ampliación da oferta en varias especialidades de formación profesional.

Outros Mércores, 20 Xaneiro2021
Programa Eduemprende

Publicada a resolución de centros seleccionados nos programas enmarcados no Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende.

Outros Mércores, 20 Xaneiro2021
Interinidades en música

Publicada na web da Consellaría a relación definitiva de profesorado admitido e excluído para cubrir interinidades e substitucións na especialidade de secundaria, especialidade de música.

Outros Mércores, 20 Xaneiro2021
Interinidades en Lingua e literatura galegas

Na web da Consellaría a listaxe definitiva de profesorado admitido e excluído e o baremo definitivo para cubrir interinidades e substitucións en lingua e literatura galegas (PES).

DOG Venres, 15 Xaneiro2021
Axudas para a proxectos de fomento do uso do galego no ensino privado

Anuncia o DOG a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada para o curso escolar 2020/21.

DOG Venres, 15 Xaneiro2021
Axudas para proxectos de fomento do uso do galego

No DOG a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos para o curso escolar 2020/21.

DOG Venres, 15 Xaneiro2021
Novas prazas de emprego público para FP

No DOG a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de FP.

Outros Venres, 15 Xaneiro2021
Apertura de listaxe de interinidades

Anuncia a Consellaría a apertura de listaxes para cubrir interinidades ou substitucións nas especialidades de navegación e instalacións mariñas (PES) e máquinas, servizos e produción (PTFP).

DOG Xoves, 14 Xaneiro2021
Auxdas a centros concertados

Publica o DOG a regulación das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa.

DOG Xoves, 14 Xaneiro2021
Proxecto Digicraft no teu cole

A Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia convoca a selección de centros para participar no proxecto Digicraft no teu cole no marco do Plan Digitalent durante os cursos 2020/21 e 2021/22.

DOG Luns, 11 Xaneiro2021
Axudas pàra as bibliotecas dos centros concertados

Publicada no DOG a resolución da convocatoria de axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21.

Outros Luns, 11 Xaneiro2021
Exposición sobre Xela Arias

Anúnciase a convocatoria dun concurso sobre a figura de Xela Arias, autora homenaxeada no Día das Letras do ano 2021.

< Xullo 2024  
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Preme en "<" e ">" para mudar o mes.
Preme nas datas sinaladas en vermello para ver os eventos dunha data concreta

Escolle un ano:

RSS Calendario