Ensino privado

Centros de atención a discapacitados: Posicionamento da CIG-Ensino anta a folga do 23 e 27 de xuño

CIG-Informa. Centros de atención a persoas con discapacidade

CIG-Informa: Centros de atención a persoas con discapacidade (2008)

CIG-Informa: Centros Atención Persoas Discapacitadas (2008)