Calendario

2013

Outros Xoves, 19 Decembro2013
Auxiliares de conversa para centros privados

Na web da Consellaría a resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa en linguas estranxeiras.

Outros Luns, 16 Decembro2013
Axudas a centros privados concertados

Na web da Consellaría a resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas para o curso 2013/2014.

DOG Venres, 13 Decembro2013
Novas ensinanzas nun centro privado

Autorizado un ciclo de educación infantil no centro privado Tomás Barros da Coruña.

DOG Venres, 13 Decembro2013
Másteres universitarios

Relación de másteres universitarios que non poderán formar parte da oferta de titulacións oficiais universitarias do Sistema universitario de Galicia.

DOG Venres, 13 Decembro2013
Vacantes provisorias do CXT

No DOG as vacantes provisorias do actual CXT de mestres, PES, PTFP, EOI...

Outros Venres, 13 Decembro2013
Lei 8/2013 LOMCE

Publicada no BOE a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

DOG Xoves, 12 Decembro2013
Interinidades en relixión

Ábrese un prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica.

Outros Mércores, 11 Decembro2013
Premios ás boas prácticas de innovación educativa

Resolución definitiva da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012/2013.

Outros Mércores, 11 Decembro2013
Contratos programa

Na web da Consellaría a listaxe provisional de centros beneficiarios da convocatoria de contratos-programa.

DOG Luns, 9 Decembro2013
Fondo de acción social

No DOG a resolución coas listaxes definitivas das axudas do FAS para a atención de persoas discapacitadas.

DOG Martes, 3 Decembro2013
Consello Galego de Universidades

Publicada a composición do Consello Galego de Universidades.

Outros Luns, 2 Decembro2013
Premios ás boas prácticas de innovación educativa

Na web da Consellaría a proposta provisional de resolución da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa no curso 2012/2013.

Outros Luns, 2 Decembro2013
Interinidades en relixión

Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica e evanxélica.

Outros Luns, 2 Decembro2013
Proxecto Combas Galicia

Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014.

Outros Luns, 2 Decembro2013
Premios na ESO á superación persoal

Cualificacións definitivas dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013.

Outros Luns, 2 Decembro2013
Premios a proxectos de innovación tecnolóxica

Na web da Consellaría a resolución provisional dos Premios a proxectos de innovación tecnolóxica.

DOG Xoves, 28 Novembro2013
Comisión ditaminadora do CXT

Composición da comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes

Outros Xoves, 28 Novembro2013
Premios na ESO ao rendemento académico

Cualificacións definitivas dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013.

DOG Venres, 22 Novembro2013
Excluídos en varias listaxes de interinidades

Listaxe provisional de excluídos nas listaxes de procesos e produtos de téxtil, confección e pel, patronaxe e confección, servizos de restauración, guitarra, trompa e gravado e estampación.

DOG Luns, 18 Novembro2013
Máis axudas a centros concertados

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa.

Outros Venres, 15 Novembro2013
Puntuacións provisionais en listaxes abertas

Puntuacións provisionais nas listas para substitucións en procesos e produtos de téxtil, confección e pel, patronaxe e confección, servizos de restauración, guitarra e trompa.

Outros Venres, 15 Novembro2013
Proxecto Combas Galicia

Puntuación provisional da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014.

DOG Martes, 12 Novembro2013
Formación práctica en centros de traballo

Resolución coas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

DOG Venres, 8 Novembro2013
Técnico en mergullo deportivo con escafandro autónomo

Outra corrección de erros no Decreto que estabelece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio de técnico en mergullo deportivo con escafandro autónomo.

DOG Xoves, 7 Novembro2013
Técnico en mergullo deportivo con escafandro autónomo

Correción de erros no decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de técnico deportivo en mergullo deportivo con escafandro autónomo.

DOG Xoves, 7 Novembro2013
Crédito para universitarios con dificultades económicas

A Consellaría amplía en 5000€ o crédito ao alumnado universitario galego con dificultades para remataren os seus estudos.

DOG Xoves, 7 Novembro2013
Plans de formación permanente do profesorado

Resolución coa selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos

DOG Mércores, 6 Novembro2013
Novo ciclo para un centro privado

Autorizado un novo ciclo no Centro de Estudios Marcote de Vigo.

DOG Mércores, 6 Novembro2013
Ampliación de unidades nun centro privado

Autorizado o traslado de instalacións e a ampliación de 2 unidades no centro privado de educación especial Aspace (Sada).

Outros Mércores, 6 Novembro2013
Premios na ESO ao rendemento académico

Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico do curso 2012/2013.

Outros Mércores, 6 Novembro2013
Premios na ESO á superación persoal

Cualificacións provisionais dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal do curso 2012/2013.

Outros Mércores, 6 Novembro2013
Titorías do practicum do master en profesorado

Listaxe de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum do máster en profesorado de secundaria para o curso 2013/2014.

Convocatorias Martes, 5 Novembro2013
Remata o prazo para participar nos concursos de traslados

Último día para presentar instancias de participación no CXT, no específioc de Orientación de centros de infantil e primaria e no de centros de persoas adultas.

DOG Luns, 4 Novembro2013
Bolsas no Ramón Piñeiro

Resolución coa adxudicación de nove bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

DOG Luns, 4 Novembro2013
CXT para centros de adultos

No DOG a convocatoria de concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

DOG Luns, 4 Novembro2013
CXT de orientación

Convocado o concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos CEIPs.

DOG Luns, 4 Novembro2013
CXT de mestres e de secundaria

No DOG a convocatoria do concurso de traslados para profesorado de secundaria, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores.

DOG Luns, 4 Novembro2013
Axudas a centros privados concertados

Aprobadas axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Outros Martes, 29 Outubro2013
Proxecto Combas Galicia

Ampliación do prazo da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto Combas Galicia.

Outros Martes, 29 Outubro2013
Continuidade de plans de formación permanente do profesorado

Continuidade dos centros educativos que forman parte da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado.

Outros Martes, 29 Outubro2013
Relación definitiva de plans de formación permanente

Relación definitiva dos centros educativos públicos nos que se van implantar plans de formación permanente do profesorado para o curso 2013-2014.

DOG Luns, 28 Outubro2013
Canto aplicado á arte dramática e teoría teatral

Puntuacións definitivas para impartir docencia na ESAD en canto aplicado á arte dramática e teoría teatral.

DOG Luns, 28 Outubro2013
Espazo escénico e iluminación

No DOG as puntuacións definitivas no baremo aberto para impartir na ESAD espazo escénico e iluminación.

DOG Luns, 28 Outubro2013
Interpretación e técnicas gráficas

Ábrese o prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD nas especialidades de interpretación e técnicas gráficas.

Outros Venres, 25 Outubro2013
Plan Proxecta

Resolución definitiva dos centros seleccionados para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2013/2014.

Outros Venres, 25 Outubro2013
Inmersión lingüística en inglés

Resolución definitiva de centros seleccionados para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de 6º de EP e de ESO.

Outros Venres, 25 Outubro2013
Concurso de traslados de orientación

Na web da Consellaría a orde que se publicará no DOG para convocar concurso de traslados para a xefatura do departamento de orientación en primaria.

Outros Venres, 25 Outubro2013
Concurso de traslados en educación de adultos

Anunciada a convocatoria de concurso de traslados para os centros específicos de educación e promoción de adultos.

Outros Venres, 25 Outubro2013
Concurso de traslados para mestres, PES, EOI...

Próxima publicación no DOG do concurso de traslados dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres e inspectores.

DOG Martes, 22 Outubro2013
IES O Ribeiro

Nova denominación para o antigo IES de Rivadabia.

DOG Martes, 22 Outubro2013
Servizos mínimos da folga

No DOG as normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ensino convocada para o día 24 de outubro.

Outros Luns, 21 Outubro2013
Inmersión lingüística en inglés

Resolución provisional de centros seleccionados para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de 6º de primaria e de ESO.

DOG Venres, 18 Outubro2013
Ampliada a axuda para libros de texto

Aparece no DOG unha ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto.

DOG Mércores, 16 Outubro2013
Nova autorización a un centro privado

Autorizado o segundo ciclo de educación infantil no centro privado Malvedo, do concello de Coles (Ourense).

DOG Mércores, 16 Outubro2013
Comedores escolares

Publicadas as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas ANPAS do alumnado dos centros públicos.

Outros Mércores, 16 Outubro2013
Interinidades na ESAD

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia na especialidade de canto aplicado á arte dramática e teoría teatral.

Outros Mércores, 16 Outubro2013
Interpretación e técnicas gráficas

Apertura de prazo para solicitar as anteditas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática.

Outros Mércores, 16 Outubro2013
Espazo escénico e iluminación

Puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia nas especialidades de Espazo Escénico e Iluminación

Outros Luns, 14 Outubro2013
Proxecto Combas Galicia

Convocatoria na web da Consellaría para a selección dos centros educativos que soliciten participar no proxecto Combas Galicia.

Outros Luns, 14 Outubro2013
Plan Proxecta

Resolución provisoria dos proxectos admitidos e non admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2013/2014.

DOG Venres, 11 Outubro2013
Linguaxe administrativa e CELGA

Corrección de erros na convocatoria de cursos de linguaxe administrativa e dos CELGA.

Outros Venres, 11 Outubro2013
Retirada de documentación do CXT

A Consellaría anuncia que o prazo para retirar a documentación do concurso de traslados relativa ao apartado 6 do baremo (publicacións) será do día 14 ao 25 de outubro, ambos inclusive.

DOG Mércores, 9 Outubro2013
Centros plurilingües

Autorizados novos centros plurilingües.

DOG Mércores, 9 Outubro2013
Novo centro privado

Autorizada a apertura dun centro de peiteado e cosmética capilar en Ourense.

DOG Mércores, 9 Outubro2013
Centro privado Caixanova (Ourense)

Cesa nas súas actividades docentes o Centro privado Caixanova de Ourense.

DOG Mércores, 9 Outubro2013
Seccións bilingües

No DOG a relación de centros que contan con seccións bilingües para o curso 2013/2014.

DOG Martes, 8 Outubro2013
Modificación do catálogo

Corrección de erros no catálogo de infantil, primaria e educación especial nalgúns centros.

Outros Martes, 8 Outubro2013
Voluntariado de lectura para 3º de EP

A web da Consellaría anuncia o programa "Voluntariado de lectura - A" para alumnado de 3º de primaria.

DOG Venres, 4 Outubro2013
Axudas para cursar un master universitario

Axudas para estudos conducentes á obtención do máster universitario destinadas a titulados en desemprego.

DOG Venres, 4 Outubro2013
Escolas de música

Axudas dirixidas a escolas de música non dependentes da Consellaría de Educación.

DOG Martes, 1 Outubro2013
Inmersión lingüística en inglés

Ampliado o prazo de selección de centros para participaren en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas a alumnado de sexto curso de primaria e de ESO.

Outros Martes, 1 Outubro2013
Interinidades en varias especialidades

Aberto o prazo para solicitar a inclusión nunha das varias listaxes de interinaxe que vén de publicarse no DOG.

DOG Luns, 30 Setembro2013
Interinidades de chinés e xaponés

Puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas do baremo no corpo de profesores de EOI, especialidades de chinés e xaponés.

Outros Luns, 30 Setembro2013
Anteproxecto do decreto de convivencia

Na web da Consellaría o anteproxecto de Decreto de convivencia e participación da comunidade educativa.

DOG Venres, 27 Setembro2013
Estudos universitarios

Axudas para a realización de estudos universitarios durante o curso 2013-2014.

DOG Venres, 27 Setembro2013
Plan Proxecta

Ampliado o prazo de solicitude para participar no Plan Proxecta.

DOG Mércores, 25 Setembro2013
Programa PIALE

Resolución definitiva  da convocatoria de prazas destinadas ao profesorado integrado no Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013.

DOG Mércores, 25 Setembro2013
Titorías do practicum do master en profesorado

Acreditación de centros e persoas coordinadoras e titoras do prácticum correspondente ao máster en PES, FP e EOIs.

DOG Mércores, 25 Setembro2013
Premios na ESO á superación persoal

No DOG a comisión que seleccionará as solicitudes dos aspirantes aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13.

DOG Mércores, 25 Setembro2013
Premios na ESO ao rendemento académico

Composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13.

Outros Mércores, 25 Setembro2013
Decreto de ensinanzas universitarias

Na web da Consellaría o Proxecto de Decreto polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais.

DOG Martes, 24 Setembro2013
Apertura dun novo centro privado

Autorizada a apertura do centro privado Niño Jesús do concello de Betanzos (A Coruña).

DOG Martes, 24 Setembro2013
Premios extradordinarios de bacharelato

No DOG a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13.

DOG Luns, 23 Setembro2013
Consello escolar

No DOG o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.

DOG Venres, 20 Setembro2013
Nova autorización a un centro privado

Novas autorizacións de ciclos para un centro privado da Coruña.

DOG Venres, 20 Setembro2013
Interinidades na ESAD

Puntuacións provisionais no baremo aberto das especialidades de espazo escénico e iluminación.

Outros Venres, 20 Setembro2013
Licenzas para profesorado de linguas estranxeiras

Relación definitiva das licenzas por formación do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.

DOG Xoves, 19 Setembro2013
Interinidades na ESAD

Puntuacións provisionais e excluídos nas listaxes da ESAD de canto aplicado á arte dramática e teoría teatral.

DOG Xoves, 19 Setembro2013
Fondo de acción social

Resolución provisional coas axudas para a atención de persoas discapacitadas.

DOG Mércores, 18 Setembro2013
Plan mellora de bibliotecas escolares

Resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares.

DOG Mércores, 18 Setembro2013
Licenzas de formación

Resolución definitiva das licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas a funcionarios docentes non universitarios.

DOG Martes, 17 Setembro2013
Máis concertos educativos

Aprobados novos concertos educativos 

Outros Martes, 17 Setembro2013
Novos centros plurilingües

Na web da Consellaría listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos á rede de centros plurilingües.

Outros Martes, 17 Setembro2013
Centros do programa CUALE

Resolución definitiva de centros admitidos no programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, CUALE, para o curso 2013/2014.

Outros Martes, 17 Setembro2013
Novas seccións bilingües

Resolución pola que se autorizan novas seccións bilingües para o curso 2013/2014.

DOG Luns, 16 Setembro2013
Adxudicación definitiva de provisionais de PES

No DOG a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para profesorado de secundaria, PTFP, EOI..., para o curso 2013-2014.

Outros Venres, 13 Setembro2013
Licenzas para profesorado de linguas estranxeiras

Relación provisional das licenzas por formación do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.

Outros Venres, 13 Setembro2013
Toma de posesión

Na web da Consellaría as instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino na adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2013/2014 (secundaria).

Outros Xoves, 12 Setembro2013
Adxudicación definitiva de destinos provisionais de secundaria

Adxudicación definitiva de destinos para o profesorado de PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados.

Outros Xoves, 12 Setembro2013
Carnés profesionais

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos da convocatoria extraordinaria para as probas de carnés e habilitacións profesionais.

DOG Martes, 10 Setembro2013
Redución do abandono escolar

 Resolta a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar.

DOG Martes, 10 Setembro2013
Prazas sometidas a convenio

Resolución do concurso de méritos para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellaría de Educación.

DOG Luns, 9 Setembro2013
Comisións de servizo por motivos de saúde sobrevidas

Resolución definitiva das comisións de servizos por razóns de saúde sobrevidas e alegacións 

Outros Luns, 9 Setembro2013
Novas especialidades para mestres

Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade.

Outros Luns, 9 Setembro2013
Licenzas de formación

Resolución definitiva da convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/2014 destinadas a funcionarios docentes non universitarios.

Outros Mércores, 4 Setembro2013
Prazas sometidas a convenio

Resolución do concurso de méritos específico para prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellaría.

Outros Mércores, 4 Setembro2013
Contratos programa

O 13 de setembro remata o prazo para a solicitude de participación na convocatoria de contratos-programa.

DOG Martes, 3 Setembro2013
Técnico en obras de interior, decoración e rehabilitación

No DOG o decreto que estabelece o currículo do ciclo formativo de grao medio de técnico en obras de interior, decoración e rehabilitación.

DOG Luns, 2 Setembro2013
Cursos CELGA

Convocados cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Inmersión lingüística en inglés

Relacións definitivas dos centros seleccionados para participar no programa de Inmersión Lingüística no outono 2013.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Adxudicación provisional do CXT de primaria

Adxudicación provisional de destinos do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2013/2014

Outros Luns, 2 Setembro2013
Instrucións para a aplicación da sentenza contra o decreto de plurilingüismo

Instrucións do Conselleiro para a aplicación nos centros da sentenza contra do decreto 79/2010 de plurilingüismo no ensino.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Adxudicación definitiva do CXT de primaria

Adxudicación definitiva de destinos do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2013/2014

Outros Luns, 2 Setembro2013
Exención de galego

Proxecto de orde polo que se desenvolve o Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino en relación á exención da materia da lingua galega.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Modificación da orde do CELGA

Proxecto de modificación da Orde pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Outros Luns, 2 Setembro2013
Aprobados nas oposicións de mestres e inspectores

Orde coa relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Adxudicación provisional do CXT de secundaria

Listaxe provisional de destinos para o curso 2013/2014, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...

Outros Luns, 2 Setembro2013
Licenzas de formación

Puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/2014 destinadas a funcionarios docentes non universitarios.

Outros Luns, 2 Setembro2013
Formación en linguas estranxeiras

Amplíase a oferta de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia

Outros Luns, 2 Setembro2013
Clubes de lectura
Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2013/2014

Outros Luns, 2 Setembro2013
Bibliotecas escolares

Instrucións en relación coa biblioteca escolar para o curso 2013/2014.

DOG Venres, 30 Agosto2013
Interinaxes EOI (chinés e xaponés). Puntuacións e relacións provisionais de admitidos e excluídos.

ANUNCIO do 26 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013), aberto mediante anuncio desta dirección xeral do 10 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo).

Outros Venres, 30 Agosto2013
Toma de posesión para o curso 2013/14

Instrucións da Consellaría de Educación para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino provisional no curso 2013/14.

DOG Xoves, 29 Agosto2013
Privatización de cursos de inglés para alumnado de 6º de Primaria
RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto, da contratación administrativa especial de organización e desenvolvemento de cursos de inglés para alumnado de sexto curso de Educación Primaria e de Educación Secundaria Obrigatoria matriculados en centros docentes dependentes desta consellería
DOG Martes, 27 Agosto2013
Currículo do título de técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos.

DECRETO 136/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos.

DOG Luns, 26 Agosto2013
Nomeamento de funcionariado en prácticas do corpo de mestres e inspección.

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 

DOG Venres, 23 Agosto2013
Aprobados Oposicións Primaria

ORDE do 29 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Xoves, 22 Agosto2013
Currículo Ciclo Formativo Superior Mantemento Electrónico

DECRETO 135/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Electrónico.

DOG Xoves, 22 Agosto2013
Lei Sistema Universitario de Galiza (Corrección de erros)

CORRECCIÓN de erros. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Decreto Comedores Escolares

DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Currículo de técnico superior de artes plásticas e deseño en cerámica artística

DECRETO 131/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica Artística.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Concertos Educativos

ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Oferta PCPI

ORDE do 7 de agosto de 2013 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Convocatoria bolseiros residenciais docentes

ORDE do 6 de agosto de 2013 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo.

DOG Luns, 19 Agosto2013
Prezos Galescolas

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. 

DOG Luns, 12 Agosto2013
Refundido acordo interinas

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

DOG Luns, 12 Agosto2013
Oferta educativa EOIs

ORDE do 1 de agosto de 2013 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2013/14.

DOG Luns, 12 Agosto2013
Instrucións Ciclos FP inicial

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2013/14.

DOG Luns, 12 Agosto2013
Admisión PCPI

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2013/14.

DOG Xoves, 8 Agosto2013
Premios Educación Secundaria Obrigatoria ao esforzo

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13.

DOG Xoves, 8 Agosto2013
Premios Educación Secundaria Obrigatoria ao redemento

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13.

DOG Xoves, 8 Agosto2013
Modificación do catálogo de centros de primaria

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

DOG Mércores, 7 Agosto2013
FP dual

ORDE do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades

DOG Mércores, 7 Agosto2013
Cambio de nome CPM de Lugo

ORDE do 19 de xullo de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do Conservatorio Profesional de Música de Lugo.

DOG Mércores, 7 Agosto2013
Currículo de técnico en Construción

DECRETO 124/2013, do 11 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Construción.

DOG Mércores, 7 Agosto2013
CADP Mestres. Adxudicación Definitiva

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2013/14.

DOG Venres, 2 Agosto2013
Asesoras Competencias

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 25 de abril de 2013.

DOG Venres, 2 Agosto2013
Currículo de técnico en Mantemento Electromecánico.

DECRETO 115/2013, do 4 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento Electromecánico.

DOG Venres, 2 Agosto2013
Taxas Universitarias

DECRETO 119/2013, do 18 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2013/14.

DOG Venres, 2 Agosto2013
Proceso de Adscrición

ORDE do 10 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 14 de xuño de 2013, pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Venres, 2 Agosto2013
IES Val do Tea (Ponteareas). Adultos

ORDE do 15 de xullo de 2013 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas (modalidade presencial), niveis I e II, no IES Val do Tea de Ponteareas, a partir do curso 2013/14.

Convocatorias Venres, 26 Xullo2013
Prazas Convenios

Resolución provisional do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería

Convocatorias Venres, 26 Xullo2013
Permutas Secundaria

Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo dos corpos de PES, PT, EOI...

DOG Venres, 26 Xullo2013
Gastos formación 2013

ORDE do 15 de xullo de 2013 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2013.

Outros Venres, 26 Xullo2013
Adscrición Secundaria

Xúntase a Orde do 10 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 14 de xuño de 2013, pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Martes, 23 Xullo2013
Axudas a centros privados da Coruña

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012/13 ao abeiro da Orde do 12 de febreiro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 18 de febreiro).

DOG Martes, 23 Xullo2013
Axudas a centros privados de Lugo

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso 2012/13 ao abeiro da Orde do 12 de febreiro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 18 de febreiro).

DOG Martes, 23 Xullo2013
Técnico superior en mecatrónica industrial

No DOG o currículo da titulación do ciclo formativo superior de técnico superior en mecatrónica industrial.

DOG Venres, 19 Xullo2013
Pecha o centro Caixa Galiza de Monforte

O centro privado Caixa Galicia, do concello de Monforte de Lemos, por cesa nas súas actividades docentes.

DOG Venres, 19 Xullo2013
Axudas a centros privados

Resolta a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Outros Venres, 19 Xullo2013
Comisións de servizo humanitarias

Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde (2013)

DOG Xoves, 18 Xullo2013
Interinidades na ESAD

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de canto aplicado á arte dramática e teoría teatral.

DOG Xoves, 18 Xullo2013
Interinidades na EOI

Aberto prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións na EOI nas especialidades de chinés e xaponés.

DOG Martes, 16 Xullo2013
Estilismo e dirección de peiteado

Decreto que estabelece o currículo do ciclo formativo de grao superior do título de técnico superior en estilismo e dirección de peiteado.

DOG Martes, 16 Xullo2013
Lectorados de galego

No DOG a convocatoria dos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Outros Martes, 16 Xullo2013
Plan de mellora de bibliotecas escolares

Na web da Consellaría a resolución provisional da convocatoria do Plan de Mellora de bibliotecas escolares para o curso 2013/2014.

DOG Luns, 15 Xullo2013
Axudas a centros privados de Ourense

Adxudicado o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Ourense.

DOG Luns, 15 Xullo2013
Axudas a centros privados de Pontevedra

Adxudicado o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Pontevedra.

DOG Luns, 15 Xullo2013
Acreditación de competencias

Resolución coa composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias

DOG Luns, 15 Xullo2013
Unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galiza

Bases para a concesión das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galiza.

DOG Luns, 15 Xullo2013
Inmersión lingüística en inglés

Convocatoria e a selección de centros docentes para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés para alumnado de 6º de primaria e de ESO.

Outros Luns, 15 Xullo2013
Seccións bilingües

Resolución provisional pola que se autorizan novas seccións bilingües para o curso 2013/14.

Outros Luns, 15 Xullo2013
Programa CUALE

Resolución provisional cos centros admitidos no programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, CUALE, para o curso 2013/2014.

Outros Luns, 15 Xullo2013
Novos centros plurilingües

Resolución provisional pola que se incorporan novos centros á rede de centros plurilingües.

Outros Luns, 15 Xullo2013
Xornada única

Implantacións da xornada única

DOG Martes, 9 Xullo2013
Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe

Decreto que estabelece o currículo do ciclo formativo de grao superior do título de técnico superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.

Outros Martes, 9 Xullo2013
Listaxes de profesorado substituto, interino e de relixión

Publicación das listaxes provisionais do profesorado interino, substituto e de relixión que traballou no curso 2012/2013 en secundaria.

DOG Luns, 8 Xullo2013
Comedores escolares

Convocadas axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas ANPAS dos centros públicos.

DOG Luns, 8 Xullo2013
Contratos programa

Resolución que regula a convocatoria para o curso 2013-2014 dos contratos programa.

DOG Luns, 8 Xullo2013
Acreditación de competencias

Habilitados asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

Outros Luns, 8 Xullo2013
Formación en linguas estranxeiras

Na web da Consellaría a oferta de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.

DOG Xoves, 4 Xullo2013
Técnico superior en automatización e robótica industrial

Decreto co currículo do ciclo formativo de grao superior de técnico superior en Automatización e Robótica Industrial.

DOG Xoves, 4 Xullo2013
Ensinanzas deportivas

Convocadas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14.

DOG Xoves, 4 Xullo2013
Lei do sistema universitario de Galiza

Publicada no DOG a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galiza

Outros Xoves, 4 Xullo2013
Prazas nos conservatorios

Listaxe de adxudicación de prazas para o curso 2013/2014 nos conservatorios superiores de música.

Outros Xoves, 4 Xullo2013
Programa de inmersión lingüística en inglés

Relacións provisionais dos centros seleccionados para participar no programa de inmersión lingüística en inglés.

Outros Xoves, 4 Xullo2013
Comisións de servizo por conciliación

Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2013)

DOG Martes, 2 Xullo2013
Programa Erasmus e Suíza

Resolución coas axudas complementarias ao programa Erasmus e Suíza para estudantes universitarios do curso 2012/13.

Outros Martes, 2 Xullo2013
Prazas de residencia e vacantes nos CRD

Adxudicación provisional de prazas de residencia e relación provisional de suplentes para cubrir as vacantes que se poidan producir nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 13/14.

DOG Luns, 1 Xullo2013
Novas ensinanzas nun centro privado

Autorizadas as ensinanzas artísticas superiores de Deseño no centro Liceo La Paz (A Coruña).

Outros Luns, 1 Xullo2013
Comisións de servizo por motivos de saúde

Na web da Consellaría a resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde.

DOG Venres, 28 Xuño2013
Probas libres de títulos extinguidos

Orde pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos.

DOG Xoves, 27 Xuño2013
Axudas a estudantes universitarios

Resoltas as axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

Outros Xoves, 27 Xuño2013
Ensinanzas superiores de deseño

Listaxes coas cualificación nas probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de deseño para o curso 2013/2014.

DOG Mércores, 26 Xuño2013
Escolas de doutoramento

Decreto polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do sistema universitario de Galiza.

Outros Mércores, 26 Xuño2013
Ensinanzas de artes plásticas e deseño

Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización das probas de acceso aos ciclos de grao superior das ensinanzas profesionais en artes plásticas e deseño para o curso 2013/2014.

DOG Martes, 25 Xuño2013
Transporte marítimo e pesca de altura

Decreto que estabelece o currículo do ciclo formativo de grao superior en transporte marítimo e pesca de altura.

DOG Venres, 21 Xuño2013
Creación e transformación de IES

Orde que desenvolve o decreto polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria.

DOG Venres, 21 Xuño2013
Actividades das ANPAS

Bases para a concesión de axudas para a realización por parte das ANPAS de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.

DOG Venres, 21 Xuño2013
Ensinanzas musicais para alumnado con NEE

Autorizada a posta en marcha dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de Música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

Outros Venres, 21 Xuño2013
Comisións por conciliación

Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2013).

Outros Venres, 21 Xuño2013
Acceso a conservación e restauración

Listaxe definitiva de admitidos para as probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de conservación e restauración de bens culturais.

DOG Xoves, 20 Xuño2013
Edición de recursos curriculares

Subvencións concedidas para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

DOG Mércores, 19 Xuño2013
Plans de formación permanente do profesorado

Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos.

Outros Mércores, 19 Xuño2013
Creación e transformación de IES

Na web da Consellaría o proxecto de orde pola que se crean e se transforman institutos de educación secundaria.

Outros Mércores, 19 Xuño2013
Acceso ás ensinanzas de arte dramática

Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización das probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de arte dramática para o curso 2013/2014.

Outros Mércores, 19 Xuño2013
Ciclos formativos para adultos

Procedemento de admisión do alumnado nos ciclos formativos de FP de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o 2013/2014.

Outros Mércores, 19 Xuño2013
Premio Imaxina Cantares!

Resolución do premio Imaxina Cantares! de traballos audiovisuais baseados nalgún dos poemas de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.

DOG Martes, 18 Xuño2013
Masters nas universidades galegas

Orde que autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de máster e doutoramento nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

DOG Martes, 18 Xuño2013
Bolsas no Ramón Piñeiro

Convocadas 9 bolsas de formación no no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

DOG Luns, 17 Xuño2013
Prezos das escolas de artes, idiomas, deportivas...

No DOG os prezos públicos dos estudos de música e artes escénicas, idiomas, deportivos, de conservación e restauración de bens culturais e dos estudos superiores de deseño.

DOG Luns, 17 Xuño2013
Fomento do uso do galego en centros privados

Amplíado o prazo para a xustificación de gastos nos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada.

DOG Luns, 17 Xuño2013
Fomento do uso do galego en centros públicos

Ampliado o prazo para a xustificación de gastos dos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública.

DOG Luns, 17 Xuño2013
Axudas aos proxectos de fomento do uso do galego

No DOG a resolución coa concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública.

DOG Luns, 17 Xuño2013
Destinos provisionais en secundaria

No DOG as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013/14 para PES, PTFP, EOI...

DOG Venres, 14 Xuño2013
Ciclos formativos presenciais

Actualizada a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial.

DOG Venres, 14 Xuño2013
Ciclos formativos para adultos

No DOG a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de FP.

DOG Venres, 14 Xuño2013
Plan Proxecta

No DOG as bases do Plan Proxecta.

DOG Venres, 14 Xuño2013
Licenzas de formación

Convocatoria no DOG das licenzas por formación para o curso 2013/14.

DOG Xoves, 13 Xuño2013
Lectorados de galego

Orde coa convocatoria para cubrir varias prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

DOG Mércores, 12 Xuño2013
Produción de audiovisuais e espectáculos

Decreto estabelece o currículo do ciclo formativo de grao superior de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

DOG Mércores, 12 Xuño2013
Direccións dos CIFP

Resolución co nomeamento dos postos de libre designación de directores e directoras dos centros integrados de formación profesional.

DOG Mércores, 12 Xuño2013
Distribución de opositores por tribunais

Resolución que fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos nas oposicións de inspectores e de mestres.

DOG Martes, 11 Xuño2013
Persoal admitido nas oposicións

Resolución no DOG coa relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

DOG Martes, 11 Xuño2013
Opositores para facer a proba de galego

Resolución coa lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega nas oposicións a inspectores e a mestres.

DOG Luns, 10 Xuño2013
Concurso provisional de mestres
Orde coas normas para a adxudicación de destino provisional para o 2013/2014 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo. 
Outros Luns, 10 Xuño2013
Programa de inmersión en inglés
Axudas para o programa de inmersión lingüística durante o outono de 2013 para alumnado de 6º de primaria e 2º da ESO.  
Outros Luns, 10 Xuño2013
Actividades de formación en linguas estranxeiras
Na web da Consellaría as listaxes provisionais de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013.
Outros Luns, 10 Xuño2013
Permutas en secundaria

Actualizada na web da Consellaría a bolsa de solicitantes de permutas en secundaria.

Outros Luns, 10 Xuño2013
Programa Erasmus e Suíza
Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as no programa Erasmus e Suíza para o curso académico 2012/2013.
Outros Luns, 10 Xuño2013
Concurso provisional de secundaria

Na web da Consellaría o borrador da orde coas normas para a adxudicación de destino provisional para o 2013/2014 ao persoal do corpo de secundaria que non teña destino definitivo. 

DOG Venres, 7 Xuño2013
Premios extradordinarios de bacharelato

Nomeado o tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato do curso 2012/13.

DOG Venres, 7 Xuño2013
Currículo de proxectos audiovisuais e espectáculos

Decreto que estabelece o currículo do ciclo formativo de grao superior de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.

Outros Venres, 7 Xuño2013
Horas e lugares das oposicións

Resolución cos horarios, días e lugares da presentación das oposicións a mestres e inspectores.

DOG Xoves, 6 Xuño2013
Calendario escolar curso 2013-2014

No DOG a orde co calendario escolar para o próximo curso 2013-2014.

Outros Xoves, 6 Xuño2013
Aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudas a estudantado universitario para estadías en países membros da UE co obxectivo de coñeceren a súa lingua.

Outros Xoves, 6 Xuño2013
Axudas a centros privados concertados
Resolución provisional de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
Outros Xoves, 6 Xuño2013
Acceso ás ensinanzas artísticas superiores
Listaxe definitiva de solicitudes para as probas de madureza para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato. 
DOG Martes, 4 Xuño2013
Consello Escolar de Galiza

Renovación de varios membros do Consello Escolar de Galiza

Outros Martes, 4 Xuño2013
Nomeamento dos tribunais e citación dos aspirantes nas oposicións 2013.

Publicada na web da Consellaría o nomeamento dos tribunais e a citación dos aspirantes no concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013.

DOG Luns, 3 Xuño2013
Moldeamento de metais e polímeros

Estabelecido o curriculo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros.

DOG Luns, 3 Xuño2013
Centro privado San Narciso (Marín)

Nova titularidade do centro privado San Narciso de Marín (Pontevedra).

DOG Luns, 3 Xuño2013
IES de Milladoiro (Ames)

Autorizada a posta en funcionamento do IES de Milladoiro en Ames (A Coruña).

DOG Luns, 3 Xuño2013
Alumnado de artes plásticas e deseño

Ditadas instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.

DOG Luns, 3 Xuño2013
Convenios da Consellaría de Educación

Convenios asinados pola Consellaría con distintas entidades durante o primeiro cuadrimestre do 2013.

DOG Luns, 3 Xuño2013
Listaxes abertas para interinidades e substitucións

Puntuacións definitivas en análise e química industrial, laboratorio, servizos á comunidade e soldadura.

Outros Luns, 3 Xuño2013
Formación do profesorado de FP

Na web da Consellaría a resolución que aproba o plan de formación para o profesorado de FP.

DOG Venres, 31 Maio2013
Adquisición de libros de texto

Orde pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto para primaria e ESO.

DOG Venres, 31 Maio2013
Aptos na fase de prácticas

Declarado apto na fase de prácticas o profesorado de matemáticas de secundaria que accedeu polas oposicións do 2008.

DOG Xoves, 30 Maio2013
Libros de texto

Orde que determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares.

DOG Xoves, 30 Maio2013
Interinidades na ESAD
Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades na Escola Superior de Arte Dramática nas especialidades de espazo escénico e iluminación.
DOG Mércores, 29 Maio2013
Bibliotecas escolares

No DOG o plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios.

DOG Mércores, 29 Maio2013
Proba de galego nas oposicións

Composición do tribunal e publicación da data, hora e lugar no que se realizará a proba de galego para as próximas oposicións de inspectores e mestres. 

DOG Mércores, 29 Maio2013
Prazas sometidas a convenio

Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio.

Outros Mércores, 29 Maio2013
Acceso a grao superior
Listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso grao superior. 
Outros Luns, 27 Maio2013
Profesorado admitido no PIALE

Listaxes definitivas do profesorado que participará nas actividades de formación lingüística no estranxeiro (PIALE 2013).

Outros Luns, 27 Maio2013
Permutas en primaria

Actualizada na web da Consellaría a bolsa de solicitantes de permutas en infantil e primaria.

DOG Venres, 24 Maio2013
Listaxe de admitidos nas oposicións

Resolución pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos nas oposicións a inspectores e mestres.

Outros Venres, 24 Maio2013
Puntuacións definitivas en varias listaxes abertas

Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos das especialidades de análise e química industrial, laboratorio, servizos á comunidade e de soldadura. 

DOG Xoves, 23 Maio2013
Ensinanzas superiores de deseño

Corrección de erros na admisión de alumnado nas ensinanzas superiores de deseño.

Outros Xoves, 23 Maio2013
Probas libres de ESO

Na web da Consellaría a distribución das persoas aspirantes por centros para a proba do 31 de maio.

Outros Xoves, 23 Maio2013
Probas libres de títulos a extinguir

Proxecto da orde pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos.

DOG Mércores, 22 Maio2013
Bolsas a estudantes universitarios

Convocadas bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2013/14.

DOG Mércores, 22 Maio2013
Orde que regula a formación permanente do profesorado.

ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galiza.

Convocatorias Martes, 21 Maio2013
Comeza o prazo para pedir comisións de servizo humanitarias e por conciliación para participantes no CXT.

Comeza o prazo para a solicitude de comisións de servizo humanitarias e por conciliación para aquel profesorado que participou no concurso de traslados.

Convocatorias Martes, 21 Maio2013
Remate do prazo para solicitar comisións de saúde e conciliación para participantes no CXT.

O 5 de xuño remata o prazo para a solicitude de comisións de servizo humanitarias e por conciliación para aquel profesorado que participou no concurso de traslados (15 días naturais logo da publicación no DOG-22/05/2013)

DOG Martes, 21 Maio2013
Escola de música de Ribadavia

Autorizada a inclusión da escola de música Mestre Veneroni no rexistro de escolas de música galegas.

DOG Martes, 21 Maio2013
Formación práctica en centros de traballo

Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

DOG Martes, 21 Maio2013
Resolución definitiva do CXT no DOG

Adxudicación definitiva do concurso de traslados de PES, EOIs, mestres, PTFP, inspectores...

DOG Luns, 20 Maio2013
Acreditación de competencias

Convocado o proceso de acreditación de competencias en diferentes familias profesionais.

Outros Luns, 20 Maio2013
Admitidos nas oposicións

Listaxes provionais de persoas admitidas e excluídas para as oposicións de mestres e de inspectores.

Outros Luns, 20 Maio2013
Premios de FP de grao superior

Convocados os premios nacionais de FP de grao superior correspondentes ao curso 2010/2011  

Outros Xoves, 16 Maio2013
Libros de texto
Proxecto de Orde pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares.  
DOG Mércores, 15 Maio2013
Técnico en mergullo deportivo con escafandro autónomo

Decreto que estabelece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio do título de técnico deportivo en mergullo deportivo con escafandro autónomo.

Outros Mércores, 15 Maio2013
Reclamacións das cualificacións de 2º de Bacharelato

Publicada unha circular co procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións de 2º de Bacharelato para o curso 2012/2013.

Outros Mércores, 15 Maio2013
Formación en linguas estranxeiras

Na web da Consellaría as listaxes co estado das solicitudes de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013  

DOG Martes, 14 Maio2013
Prazas nos centros residencias docentes

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo.

DOG Martes, 14 Maio2013
Acceso ás ensinanzas superiores de música

Dítanse as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de música.

DOG Martes, 14 Maio2013
Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

No DOG as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

DOG Martes, 14 Maio2013
Acceso ás ensinanzas superiores de deseño

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de deseño.

DOG Martes, 14 Maio2013
Ensinanzas superiores de arte dramática

Dítanse instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática

Outros Martes, 14 Maio2013
Títulos de técnico e técnico superior

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes a probas libres para a obtención de títulos de técnico e de técnico superior.

Outros Martes, 14 Maio2013
Adxudicación definitiva do CXT

Adxudicación definitiva do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres e inspectores.

Outros Martes, 14 Maio2013
Avaliación de diagnóstico

Será o 23 e o 24 de maio en 4º de primaria e o 28 e 29 de maio en 2º da ESO.

DOG Luns, 13 Maio2013
Tribunais das oposicións

No DOG a resolución cos membros dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

Outros Luns, 13 Maio2013
Acceso a grao superior

Publicada a listaxe das cualificacións provisorias das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

DOG Venres, 10 Maio2013
CPI de Navia de Suarna

O antigo CPI Doutor Daniel Monje pasa a chamarse CPI de Navia de Suarna.

DOG Venres, 10 Maio2013
Ensinanzas artísticas superiores

Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel.

DOG Venres, 10 Maio2013
Redución do abandono escolar

Convocadas subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos.

Outros Venres, 10 Maio2013
Axudas para o programa Erasmus

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as das axudas complementarias ao programa Erasmus e Suíza.

Outros Venres, 10 Maio2013
Acceso a grao medio

Resolución definitiva de exencións das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Outros Venres, 10 Maio2013
Premios fin de carreira

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as dos premios fin de carreira do 2012. 

Convocatorias Martes, 7 Maio2013
Comeza o prazo ordinario para solicitar comisións por conciliación.

Comeza o 16 de maio o prazo para as solicitudes de comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar para aquel profesorado que non teña participado no concurso de traslados. Remata o 31 de maio.

Convocatorias Martes, 7 Maio2013
Remata o prazo ordinario par solicitar comisións por conciliación.

Remata o 31 de maio o prazo para as solicitudes de comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar para aquel profesorado que non teña participado no concurso de traslados.

DOG Martes, 7 Maio2013
Folga do 9 de maio

Publicados no DOG os servizos mínimos para a folga convocada para o día 9 de maio de 2013.

Outros Martes, 7 Maio2013
Programa PIALE

Listaxe provisional de persoas admitidas no programa PIALE. Reclamacións ou renuncias até o luns 13 de maio.

DOG Martes, 30 Abril2013
Premios extradordinarios de bacharelato

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato do curso 2012/13.

DOG Martes, 30 Abril2013
Vacantes definitivas do CXT

Corrección de erros nas vacantes definitivas do presente concurso de traslados.

DOG Venres, 26 Abril2013
Cheque infantil

Convocadas as axudas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos.

DOG Mércores, 24 Abril2013
Admisión de alumnado

Corrección de erros na orde que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Outros Mércores, 24 Abril2013
Acceso a ciclos formativos

Publicación da listaxe provisional de exencións das probas de acceso grao medio 

Outros Mércores, 24 Abril2013
Proxectos de fomento do uso do galego

Remata hoxe o prazo de presentacións de emendas ás axudas aos proxectos de fomento do galego.

Outros Mércores, 24 Abril2013
Decreto que regula os comedores escolares

Na web da Consellaría publican o proxecto de decreto polo que se regulan os comedores escolares.

Outros Venres, 19 Abril2013
Premios extraordinarios de FP 2011-12
Cualificacións definitivas dos premios extraordinarios de FP de grao superior do curso 2011/2012 .
Convocatorias Xoves, 18 Abril2013
Comisións de servizo de saúde

Ábrese o prazo para a solicitude de comisións de servizo por motivos de saúde para o persoal docente que non participa no concurso de traslados. O prazo remata o 30 de abril.

Convocatorias Xoves, 18 Abril2013
Comisións de saúde

O 30 de abril remata o prazo para que o persoal docente que non participa no concurso de traslados poida solicitar comisión de servizos por motivos de saúde.

DOG Xoves, 18 Abril2013
Autorización a un centro privado

Autorizado o cambio de domicilio e modificada a autorización do centro privado San Martín (Ourense)

DOG Xoves, 18 Abril2013
Axudas a ANPAS de centros de educación especial

Convocadas xudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das ANPAS de centros de educación especial para o ano 2013.

Outros Mércores, 17 Abril2013
Licenzas de formación

Anteproxecto de Orde pola que se convocan licenzas por formación destinadas a funcionarios docentes non universitarios.

DOG Martes, 16 Abril2013
Técnico e técnicos superior de ciclos formativos de FP

Reguladas no DOG as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

DOG Luns, 15 Abril2013
Probas de acceso á universidade

Nomeados os membros da comisión interuniversitaria de Galicia e publicados os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade.

DOG Luns, 15 Abril2013
Vacantes definitivas do CXT

No DOG as vacantes definitivas para o concurso de traslados.

DOG Venres, 12 Abril2013
Certame Cooperativismo no Ensino

Convocado o Certame Cooperativismo no Ensino dirixido a alumnado e profesorado.

DOG Martes, 9 Abril2013
Fondo de acción social

No DOG os criterios de reparto do fondo de acción social destinado a axuda para a atención de persoas discapacitadas.

DOG Luns, 8 Abril2013
Importante corrección na orde das oposicións

Modificación na exención de pagamento de taxas na matrícula para as oposicións de mestres 2013.

Outros Venres, 5 Abril2013
Listaxes abertas para interinidades e substitucións

En DOG as puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais de servizos á comunidade.

DOG Xoves, 4 Abril2013
Orde de convocatoria das oposicións

No DOG a orde que convoca procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

DOG Luns, 1 Abril2013
Convocatoria de concertos educativos para os próximos catro anos.

Publicada no DOG a ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria.

DOG Luns, 1 Abril2013
Convocatoria, por libre designación, de postos para a dirección de CIFP

ORDE do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

DOG Luns, 25 Marzo2013
Creación dun novo IES en Ames e transformación de dous IES en CIFP en Lugo e Ourense

Publicado no DOG o DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galiza. Transformación do IES As Mercedes (Lugo) e IES A Carballeira (Ourense) en CIFP. Creación dun IES no Milladoriro (Ames).

DOG Luns, 25 Marzo2013
Modificación do acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Publicada a ORDE do 15 de marzo de 2013 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. 

DOG Venres, 22 Marzo2013
Formación en linguas estranxeiras

Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013 destinadas ao alumnado dos centros públicos.

DOG Venres, 22 Marzo2013
Probas para a obtención dos CELGA

Ampliado o prazo de presentación de solicitudes para presentarse ás probas para a obtención dos CELGA 1, 2, 3 e 4.

DOG Venres, 22 Marzo2013
Incorporación de seccións bilingües

Publicada a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos.

DOG Venres, 22 Marzo2013
Programa CUALE

No DOG a convocatoria para a participación dos IES, CIFP e CPIs no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE.

DOG Venres, 22 Marzo2013
Rede de centros plurilingües

Publicada a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á rede de centros plurilingües para o curso 2013/14.

Outros Venres, 22 Marzo2013
Novos prezos de matrícula en EOIs, conservatorios...

Proxecto de decreto que fixa os prezos dos estudos de música, idiomas, deporte, conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño.

DOG Xoves, 21 Marzo2013
Servizo de formación do profesorado

María Dolores Rego Balsa, nova xefa de servizo de formación do profesorado.

Outros Xoves, 21 Marzo2013
Premios extraordinarios de FP 2011-12

Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios de FP de grao superior do curso 2011/2012

Outros Mércores, 20 Marzo2013
Probas libres para títulos de FP

Na web da Consellaría o proxecto de orde pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de FP da LOE.

Outros Mércores, 20 Marzo2013
Bacharelato para maiores de 20 anos

Listaxe provisional de admitidos e excluídos para a proba libre de bacharelato para maiores de 20 anos, que terá lugar o próximo 26 de abril.

DOG Martes, 19 Marzo2013
Outra autorización a un centro privado

Autorizados novos ciclos para o centro CENP da Coruña.

DOG Martes, 19 Marzo2013
Unha unidade máis para un centro privado

O centro privado Santísimo Cristo del Amor de Porriño terá unha nova unidade de educación especial.

DOG Martes, 19 Marzo2013
Novo centro privado

Autorizada a apertura e o funcionamento do centro privado Fundación Laboral de la Construcción de Teo.

DOG Luns, 18 Marzo2013
Selección de direccións

Publicada no DOG a orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos.

Outros Luns, 18 Marzo2013
Premios extraordinarios de FP 2011-12

Relación definitiva do alumnado admitido ou excluído nos premios extraordinarios de FP de grao superior do curso 2011/2012.

Outros Venres, 15 Marzo2013
Adxudicación provisional do CXT de secundaria

Na web da Consellaría a adxudicación provisional do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores.

DOG Venres, 15 Marzo2013
Subvencións a agrupacións deportivas escolares

Resolución pola que se convocan subvencións a agrupacións deportivas escolares de Galicia.

DOG Venres, 15 Marzo2013
Admisión de alumnado

No DOG a orde pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

DOG Martes, 12 Marzo2013
Listaxes abertas para interinidades e substitucións

Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais das especialidades de análise e química industrial, laboratorio e soldadura.

Outros Martes, 12 Marzo2013
Acceso a ciclos formativos

Listaxe provisional de exencións ás probas de acceso ao grao superior.

Outros Martes, 12 Marzo2013
Adxudicación provisional do CXT de primaria

Publicada na web da Consellaría a adxudicación provisional do concurso de traslados do corpo de mestres.

Convocatorias Mércores, 6 Marzo2013
Curtas de animación en galego

Relación de centros seleccionados para participar nos premios de curtas de animación en galego no programa Nós tamén creamos!

Convocatorias Mércores, 6 Marzo2013
Direccións dos centros públicos

Convócase o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros públicos.

DOG Mércores, 6 Marzo2013
Acceso a ciclos formativos

No DOG a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP.

DOG Mércores, 6 Marzo2013
Axudas para continuar estudos universitarios

Convocadas axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos.

DOG Mércores, 6 Marzo2013
Estadías no estranxeiro para estudantado universitario

Convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

DOG Mércores, 6 Marzo2013
Programa PIALE

Prazas destinadas ao profesorado para a mellora da súa competencia lingüística no Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013.

DOG Luns, 4 Marzo2013
Oferta de emprego público no DOG

Publicada no DOG a oferta de emprego público deste ano 2013.

Outros Luns, 4 Marzo2013
Acceso a ciclos formativos

Na web da Consellaría as listaxes definitivas de persoas inscritas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Outros Luns, 4 Marzo2013
Elaboración de programacións en FP

A Consellaría oferece unha aplicación informática para a elaboración de programacións en FP.

DOG Venres, 1 Marzo2013
Premios fin de carreira

Convocados os premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos no 2012.

DOG Venres, 1 Marzo2013
Vacantes provisorias do CXT

Publicadas no DOG as vacantes provisorias para o concurso xeral de traslados de mestres, PES, EOI, FP...

DOG Martes, 26 Febreiro2013
Programa Erasmus e Suíza

Convocatoria coas axudas complementarias para estudantado que participa no programa Erasmus e Suíza no curso 2012-2013.

DOG Luns, 25 Febreiro2013
Listaxes abertas para interinidades e substitucións

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos das especialidades de contrabaixo, gaita galega, viola, materiais e tecnoloxía: deseño.

DOG Luns, 25 Febreiro2013
Premios extraordinarios de FP 2011-12

Designados os membros do xurado de selección que valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de FP de grao superior do curso 2011/12.

Outros Luns, 25 Febreiro2013
Admisión de alumnado

Na web da Consellaría o proxecto da orde que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado nos centros públicos.

DOG Mércores, 20 Febreiro2013
Mais axudas a centros concertados

Convocadas axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Outros Mércores, 20 Febreiro2013
Permutas en secundaria

Na web da Consellaría a actualización da bolsa de solicitantes de permutas para profesorado con destino definitivo dos corpos de PES, PT, EOI...

DOG Luns, 18 Febreiro2013
Nova autorización a un centro privado

Novos ciclos formativos no centro privado Montecastelo de Vigo.

DOG Luns, 18 Febreiro2013
Promoción do galego nos centros privados

Convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados.

Outros Luns, 18 Febreiro2013
Ciclos formativos de grao superior

Na web da Consellaría a listaxe provisoria de persoas inscritas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Outros Luns, 18 Febreiro2013
Vacantes provisorias do CXT

Publicadas as vacantes provisorias do concurso de traslados de mestres, PES, PT, EOI...

DOG Xoves, 14 Febreiro2013
Ensinanzas universitarias

Autorizada a implantación de ensinanzas universitarias oficiais e modificada a denominación de titulacións nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Outros Xoves, 14 Febreiro2013
Formación profesional dual

Na web da Consellaría a listaxe de persoas admitidas e en espera de FP Dual.

Convocatorias Venres, 8 Febreiro2013
Curtas de animación en galego

Convocado o premio a curtas de animación en galego do programa Nós tamén creamos! nos CEIPs.

DOG Venres, 8 Febreiro2013
Asistencia a actividades de formación

No DOG a relación de beneficiarios de reintegros por asistencia a actividades de formación durante o ano 2012.

Outros Venres, 8 Febreiro2013
Estadías formativas en empresas

Na web da Consellaría as bases da convocatoria de estadías formativas en empresa para o ano 2013.

Outros Luns, 4 Febreiro2013
Admisión de alumnado

Instrucións e aclaracións sobre o novo decreto de admisión de alumando para o curso 2013-2014

DOG Venres, 1 Febreiro2013
Edición de recursos curriculares

 Convocada subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

DOG Venres, 1 Febreiro2013
Bacharelato para maiores de 20 anos

Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

DOG Xoves, 31 Xaneiro2013
Escola de música de Celanova

Autorizada a inclusión da Escola de Música EMBC de Celanova no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Xoves, 31 Xaneiro2013
Premios extraordinarios de FP 2011-12

Convocados os premios extraodinarios de formación profesional de grao superior do curso 2011-2012

DOG Martes, 29 Xaneiro2013
Xefatura do servizo de formación do profesorado

No DOG a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, da xefatura de servizo de formación do profesorado.

DOG Martes, 29 Xaneiro2013
Grao en ESO para maiores de 18 anos

Convocadas as probas para a obtención do grao en ESO para maiores de 18 en maio e setembro.

Outros Luns, 28 Xaneiro2013
Baremo provisional do CXT

Na web da Consellaría o baremo provisional do CXT de secundaria, mestres, inspectores...

DOG Xoves, 24 Xaneiro2013
Convenios da Consellaría de Educación

Resolución que publicita os convenios de colaboración subscritos pola Consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2012.

Outros Mércores, 23 Xaneiro2013
Clubes de lectura

Na web da Consellaría a resolución da convocatoria de Clubes de Lectura para o curso 2012-2013.

DOG Luns, 21 Xaneiro2013
Acceso a ciclos formativos

Convocadas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

DOG Luns, 21 Xaneiro2013
Estrutura orgánica da Consellaría

Decreto que estabelece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

DOG Luns, 21 Xaneiro2013
Puntuacións definitivas en expresión corporal

No DOG as puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, na especialidade de Expresión Corporal.

Outros Luns, 21 Xaneiro2013
Puntuacións en listaxes abertas

Na web da Consellaría as puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais de contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño.

Outros Luns, 21 Xaneiro2013
Alerta metereolóxica

A Consellaría anuncia a suspensión da actividade docente e do transporte escolar nos centros escolares situados nas zonas de montaña de Lugo e de Ourense para os días 22 e 23 de xaneiro.

DOG Mércores, 16 Xaneiro2013
Formación profesional dual

Autorizado un proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago en colaboración coa empresa Coremain.

DOG Mércores, 16 Xaneiro2013
Probas para a obtención dos CELGA

Resolución coa convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013.

DOG Martes, 15 Xaneiro2013
Formación práctica en centros de traballo

Orde coa convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

DOG Luns, 14 Xaneiro2013
Proxectos de fomento do uso do galego

Orde que convoca a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos.

DOG Venres, 11 Xaneiro2013
Avaliación de diagnóstico

Resolución que dita instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico.

Outros Venres, 11 Xaneiro2013
Estadías no estranxeiro

Convocadas prazas de estadías profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira.

Outros Mércores, 9 Xaneiro2013
Proxectos de innovación en dinamización lingüística

Na web da Consellaría a convocatoria para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística. 

Outros Mércores, 9 Xaneiro2013
Puntuacións en listaxes abertas

Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais de contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño.

DOG Martes, 8 Xaneiro2013
Cursos CELGA

Anúnciase a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

< Abril 2024  
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Preme en "<" e ">" para mudar o mes.
Preme nas datas sinaladas en vermello para ver os eventos dunha data concreta

Escolle un ano:

RSS Calendario