Corpos de secundaria

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2010
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

  Convocatoria da Oposición DOG 05-04-10

   -Corrección de erros á convocatoria: DOG 15-04-10

  Información da mesa sectorial 25-2-10 Ligazón

  Oferta Emprego Público: DOG 1-3-10

  CIG-Informa 10-2-10

  Preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

  Mestrado de Secundaria para as oposicións 

  CIG-Informa Circular do MEC

  IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR CIG-ENSINO

  Nota prensa 22/07/10 "Irregularidades Oposicións": A CIG-Ensino esíxelle á Consellaría de Educación que asuma as súas responsabilidades no desenvolvemento das oposicións.  Ligazón

  NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA

  Publicado no BOE o nomeamento de funcionarios e funcionarias de carreira dos corpos de PES, PTFP, música e artes escénicas ao persoal seleccionado nos procesos selectivos convocados pola orde de 16 de marzo de 2010. Ligazón

  APROBADAS/OS NO PROCEDEMENTO SELECTIVO

   Parabéns desde a CIG-Ensino a todo o profesorado aprobado neste procedemento selectivo!

  Consulta as listaxes de aprobados/as publicada polas comisións de selección na páxina da consellaría na seguinte ligazón

  Importante: 

  Participación no concurso de destinos provisionais:

  Iníciase un prazo de 5 días naturais, desde o día seguinte da publicación na web das listaxes de aprobadas/os, para participar no Concurso de destinos provisionais para o curso10/11 e que así a Consellaría che adxudique unha praza. Podes facelo a través da seguinte ligazón. Debes ter conta de correo coa extensión edu.xunta.es. De non tela ponte en contacto coa UAC no número 902 90 54 45 ou no enderezo uac@edu.xunta.es.

  Se xa participaches neste concurso no prazo correspondente (por ser interina/o ou substituta/o) non é necesario que fagas nada agás que queiras modificar as túas peticións. 

  Accede a toda a información sobre este concurso de destinos nesta ligazón 

  Entrega de documentación:

  A entrega da documentación ten que facerse unha vez que se publique en DOG a listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo das opocións de secundaria (DOG 23-8-10). A partir dese momento tedes 20 días naturais para entregar toda a documentación que exixe a base 12ª da convocatoria.  

  Reclamacións contra a listaxe de aprobados/as publicadas na páxina da Consellería 

  Recurso de alzada dirixido ao Secretario Xeral, segundo o apartado 11.3 da convocatoria.

  BAREMO DA FASE DE CONCURSO 

  Puntuacións definitivas da fase de concurso. (DOG 21-7-10. Reclamacións: recurso de alzada dirixido ao Conselleiro no prazo dun mes.  

  Puntuacións provisorias da fase de concurso Secundaria (DOG 6-7-10).

  Prazo de reclamacións ao baremo provisorio: 5 días hábiles desde o seguinte á súa publicación. Pode consultarse o baremo no apartado de consultas públicas dos tribunais. Ligazón

  Modelo reclamación puntuación provisional baremo.  

  Criterios utilizados no baremo da fase de concurso

  PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PARTE DA PROBA

    Data, lugar e hora da presentación e da 1ª proba:  (web Consellaría 17-06-10) (DOG 14-06-10(web 07-06-10)

  Cambio no lugar en "Sistemas e aplicacións informáticas": (web 14-06-10)

  ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS
     

  Distribución dos aspirantes admitidos por tribunais: DOG 15-06-10,  web 11-06-10

  Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as: DOG 15-06-10

   - Corrección de erros: DOG 24-06-10

   - 2ª Corrección de erros DOG 19-7-10)

  Actualización admitidos/as excluídosweb Consellaría 04-06-10

  Listaxe provisoria de admitidos/as e excluídos/as DOG 27-05-10 

  Prazo reclamacións: 10 días naturais desde o día seguinte á publicación no DOG

  Escrito presentado por CIG-ENSINO para o cómputo de días traballados para o dereito ao informe20-05-10. Ligazón

  PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO

   

  Resultado da proba: web 17-06-10

  Data, hora e lugar da proba de galego (web 28-5-10), (DOG 01-06-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10.

  Corrección de erros dos tribunais DOG 13-05-10

  Relación definitiva de opositores que deben realizar proba de acreditación de galego DOG 10-06-10 , web 08-06-10

  TRIBUNAIS

  Información dos tribunais: notas, chamamentos...Ligazón

  Nomeamento dos tribunais (presidentes, vogais): DOG 07-06-10web da Consellaría 02-06-10

  Sorteo dos Vogais dos tribunais: Resultado do sorteo (29-4-10)

  Tribunais da proba de GalegoDOG 06-05-10

   - Corrección de erros: DOG 13-05-10

  Comisión de elaboración de informes substitutivos pola proba B.2: DOG 02-06-10

  PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

  Prazo entrega solicitudes: até o 26 de abril

  Prazo de entrega da Unidade Didáctica (Informe): até o 5 de maio

  TEMARIOS

  Accede e consulta os temarios vixentes: Ligazón

  Normativa

  Orde EDU/3430/2009, de 11 de decembro, pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio (BOE 21-12-09)

  INFORMACIÓNS VARIAS E NORMAS XERAIS SOBRE AS OPOSICIÓNS AOS CORPOS DOCENTES

  Resumo de fase de oposicións ano 2010 en Galiza. Ligazón

  - Resumo da fase de oposición dos anos 2007, 2008 e 2009 en Galiza. Ligazón

  Baremo da fase de concurso aplicado en Galiza (período transitorio LOE)Ligazón

  Real Decreto de Acceso 276/2007.  BOE  02/03/2007. Ligazón

  Real Decreto 48/2010 de modificación do RD 276/2007. Pazo para cumprir o requisito do título de mestrado para acceder á función pública docente en procesos selectivos convocados no curso 2009/10. Ligazón

  Temarios. Orde ESD/17/2009 (BOE 19-1-09) pola que se prorroga a vixencia dos temarios das Oposicións para 2009. Ligazón

  Mestrado de Secundaria para oposicións CIG-Informa  Circular do MEC

  IMPORTANTE: Na convocatoria deste ano 2010, logo da insistencia da CIG-Ensino, conseguiuse que se retirara o requisito  de estar en activo o día da publicación da convocatoria no DOG para poder optar ao informe substitutivo da parte B2 da proba.