Corpos de secundaria

 • Acceso a Cátedras 2007
  Convocatoria
  Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Ligazón 
  Información da Mesa Sectorial do 8 de abril de 2008. Ligazón 
  Prazo de presentación de solicitudes e documentación: 
  do 19 de novembro até o 31 de decembro de 2007
  BAREMO.  Ligazón
  -Corrección erros DOG 25-3-08 sobre puntucación máxima baremo. Ligazón
  -Baremo provisional de méritos presentados (agás apartado 3.2 de publicacións e outros méritos). Ligazón páxina consellaría   Ligazón DOG 3-7-08
  -Modelo de reclamación (agás para o apdo 3.2). Ligazón

  Listaxe alfabética do baremo provisional (agás apdo 3.2)

  Listaxe por disciplinas (agás apdo 3.2).

  BAREMO.- Publicacións  e Méritos artísticos (apdo 3.2)
           -
  Datas, Horas e Lugares donde debe entregarse esta documentación (DOG 17-6-08)
           -Puntuacións provisionais do apartado 3.2 do anexo III Ligazón  .Publicación en DOG 1-9-08 da resolución
           -Modelo de reclamación (apdo 3.2)
  Ligazón

  Páxina web da Consellaría para participar . Ligazón

  Documentación de interese da Consellaría de Educación.
  Preguntas e respostas máis frecuentes sobre o acceso a cátedras.  Ligazón
  Manual explicativo sobre a introdución de datos no programa informático. Ligazón
  Modelo para o pagamento das taxas. Ligazón
  ACLARACIÓNS sobre a xeración da instancia, o modelo de taxas e a entrega de documentación. Ligazón

  Listaxes provisionais de solicitantes
  O prazo de reclamacións é de 10 días naturais desde a publicación no DOG. Modelo de reclamación

  Proba de Galego
           -Listaxe definitiva de concursantes que deben realizar a proba de galego. Ligazón (actualizada 9-5-08)
           -Data, hora e lugar da proba de galego. Ligazón
           -Tribunais da proba de galego. Ligazón
           -Cualificacións da proba de galego. Ligazón

  Listaxe definitiva de solicitantes admitidas/os e excluídas/os 
  DOG de 23 de maio. Ligazón

  TRIBUNAIS
  Tribunais que xulgarán o proceso de acceso a CÁTEDRAS
  (DOG 16-5-08)
  1ª Corrección erros tribunais (DOG 3-6-08)
  2ª Corrección erros tribunais (DOG 5-6-08)
  3ª Corrección erros tribunais (DOG 13-6-08)

  Nota 17/10/08
  Segundo a Consellaría, a resolución do concurso de cátedras está prevista para finais de novembro.
  Mesa Sectorial 27-11-08
  A CIG-Ensino preguntou pola resolución do concurso de Cátedras, contestando a Consellaría que en 15 días podería estar resolto ou como moi tarde sempre en datas anteriores ao período de Nadal.
  RESOLUCIÓN DO CONCURSO 
  Publicada na páxina web da consellaría (5-12-08) a resolución do Concurso de Cátedras que fora convocado no DOG (15-11-07). Ligazón
  Publicada no DOG (10/12/08) a resolución do concurso ORDE 5/12/08
  MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
  Modificación da Orde do 5 de decembro de 2008 pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, EOI e de artes plásticas e deseño ORDE 16/03/09
  PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN NO BOE
  Orde EDU/2683/2009 do 28 de setembro pola que se nomean os funcionarios de carreira do corpo de catedráticos aos seleccionados no procedemento selectivo do 2007 BOE 05-10-09
  Información 18-02-09
  Segundo información da Consellaría de Educación, non está previsto que remate antes de finais de marzo. A día de hoxe, na consellaría estase  preparando unha serie de documentación que se ten que remitir ao MEC para poder rematar o proceso. (Copias compulsadas do D.I. e dos títulos alegados).
  Segundo a propia Consellaría este requerimento de documentación por parte do MEC é para comprobar, entre outras cousas, que o profesorado ten a titulación axeitada para acceder ao corpo de catedráticos.

  Información da Mesa Sectorial do 22-06-09
  Na Mesa Sectorial do 22-06-09 a CIG-Ensino preguntou cando se ía publicar no BOE a resolución do Corpo de catedráticos. A resposta da Consellaría foi a seguinte: o Ministerio entendía que non había especialidades dos corpos de catedráticos, Galiza entendía que si, que había especialidades, teñen coñecemento de que hai un ditame da avogacía do Estado a favor das teses de Galiza e Cataluña, están á espera da publicación, que está en trámite, e parece que está resolto.