Oposicións 2007

OPOSICIÓNS 2007. INFORMACIÓN COMPLETA

OPOSICIÓNS 2007

Novidades maís salientábeis da convocatoria 2007. Información da Consellaría. Ligazón.

Documento con respostas da Consellaría a diferentes consultas sobre as oposicións. Ligazón.

Criterios de avaliación dos méritos usados polas Comisións de baremación.Ligazón

Real Decreto de Acceso.  BOE  02/03/2007 Ligazón

FASE DE PRÁCTICAS

Modelo de memoria da fase de prácticas. Ligazón

CIG-Informa Especial Profesorado en Prácticas. Corpo de mestres. Ligazón

CIG-Informa Especial Profesorado en Prácticas. Corpos de secundaria. Ligazón

 PRIMARIA

SECUNDARIA

PROMOCIÓN INTERNA: GRUPO B - A

PERSOAL LABORAL DOCENTE FIXO

As sentenzas dan a razón a dous profesores que non acudiron á clase ao día seguinte dunha actividade extraescolar da que regresaron co alumnado ás 2:45h da mañá, en cumprimento da programación do centro. 

Ambas sentenzas cualifican a actuación da Administración de “temeraria” e contra o “sentido común”, a proporcionalidade, boa fe e racionalidade, “principios xerais do dereito que vencellan o actuar das Administracións Públicas”.

Ambas argumentan contra a actuación da Dirección e da Inspección e validan totalmente a defensa practicada pola CIG-Ensino, incluída a aplicación da directiva europea 2003/88/CE que estabelece un mínimo de 11 horas de descanso entre xornadas.

A CIG-Ensino, que agarda outras dúas sentenzas semellantes do mesmo centro e polo mesmo motivo, valora ditas actuacións no contexto dunha mal entendida autoridade fomentada pola LOMCE e transformada nalgúns casos en autoritarismo.

O sindicato amosa a súa satisfacción pola defensa realizada e as sentenzas obtidas, e lamenta que foran infrutuosas todas as xestións feitas para evitar a vía xudicial.

 

Volver