Corpo de mestres

 • Oposicións corpo de mestres 2011
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

  - Convocatoria (DOG 11-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 29-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 25-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 18-04-11). Ligazón

  - Mesa sectorial da convocatoria de oposicións: Ligazón 

  - Información da mesa sectorial: Ligazón

  - Oferta de emprego público (DOG 04-04-11). Ligazón

  - Información da mesa sectorial 10-03-11. Ligazón

  TRIBUNAIS

  Nomeamento das comisións de elaboración do informe (DOG 21-06-11). Ligazón

  Distribución dos aspirantes por tribunais (DOG 20-06-11)Ligazón

  - Nomeamento e distribución dos membros dos tribunais (DOG 10-06-11). Ligazón

  - Resultado do sorteo para a elección dos membros. Ligazón

  - Tribunal da proba de galego. Ligazón

  ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

  Relación definitiva (DOG 22-06-11). Ligazón

  Corrección de erros (DOG 01-07-11)Ligazón

  - Listaxes provisorias. Publicación na web da Consellaría das listaxes provisorias de admitidos e excluídos nos procesos selectivos dos distintos corpos docentes. Ligazón

  PUNTUACIÓNS FASE CONCURSO

  - Puntuacións provisionais (publicado na web da Consellaría 30-06-11). Ligazón 

  Criterios de avaliación dos méritos. Criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres, PES, EOI, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011 Ligazón

  PROCESO SELECTIVO

  - Horas e lugares da presentación e primeira proba (DOG 13-06-11). Ligazón

  - Proba de Galego:

  -Data: 18 de xuño de 2011.

  -Hora: ás 10.00 horas.

  -Lugar: IES As Fontiñas; rúa de Estocolmo 5 - Santiago de Compostela (A Coruña)

  LISTAXES DE APROBADOS E APROBADAS

  Listaxe dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo de todos os corpos. Ligazón

  Nomeamento de funcionarios en prácticas aos opositores seleccionados no proceso selectivo. Ligazón

  Información da fase de prácticas. Ligazón

  OUTRAS INFORMACIÓNS IMPORTANTES

  Profesorado ao que non se lle convoca praza e ten a especialidade de primaria: A Administración informa de que as persoas que estea nas listas de Primaria e doutra especialidade (educación física, música...), é dicir, que teñen dúas especialidades, terán que presentarse a oposicións de ensino (de primaria ou doutra especialidade) ou serán excluídos das listas. As persoas que se presenten a unha especialidade diferente da de primaria, terán que solicitar unha certificación de ter participado nas oposicións para presentarlla á Consellaría e non decaer das listas de primaria.

 • Oposicións corpo de mestres 2010
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

   

  Convocatoria da oposición:DOG 25-03-10

  Información da mesa sectorial 25-2-10 Ligazón

  Oferta de Emprego PúblicoDOG 01-03-10

  CIG-Informa

  Preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

  IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR CIG-ENSINO

   

  Nota prensa 22/07/10 "Irregularidades Oposicións": A CIG-Ensino esíxelle á Consellaría de Educación que asuma as súas responsabilidades no desenvolvemento das oposicións.  Ligazón

  APROBADAS/OS NO PROCEDEMENTO SELECTIVO


  Parabéns desde a CIG-Ensino a todo o profesorado aprobado neste procedemento selectivo!

  Consulta as listaxes de aprobados/as publicada polas comisións de selección na páxina da consellaría na seguinte ligazón

  NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA. (BOE 30/08/2011). Ligazón


  Importante: 


  Participación no concurso de destinos provisionais:

  Iníciase un prazo de 5 días naturais, desde o día seguinte da publicación na web das listaxes de aprobadas/os, para participar no Concurso de destinos provisionais para o curso10/11 e que así a Consellaría che adxudique unha praza. Podes facelo a través da seguinte ligazón. Debes ter conta de correo coa extensión edu.xunta.es. De non tela ponte en contacto coa UAC no número 902 90 54 45 ou no enderezo uac@edu.xunta.es.

  Se xa participaches neste concurso no prazo correspondente (por ser interina/o ou substituta/o) non é necesario que fagas nada agás que queiras modificar as túas peticións. 

  Accede a toda a información sobre este concurso de destinos nesta ligazón 

  Entrega de documentación:

  A entrega da documentación ten que facerse unha vez que se publique en DOG a listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo de Mestres (DOG 23-8-10). A partir dese momento tedes 20 días naturais para entregar toda a documentación que exixe a convocatoria (ver base 12ª).  

  Reclamacións contra a listaxe de aprobados/as publicadas na páxina da Consellería 

  Recurso de alzada dirixido ao Director Xeral de Centros e RRHH, segundo o apartado 11.3 da convocatoria.

  BAREMO DA FASE DE CONCURSO   Puntuacións definitivas da
   fase de concurso. Segundo o DOG 19-7-10 publicaranse o día 20/7. Reclamacións: recurso de alzada dirixido ao Conselleiro no prazo dun mes.  

  Puntuacións provisorias da fase de concurso da (Infantil) DOG 30-06-10. Ligazón para consultar o baremo provisional

  Puntuacións provisorias fase concurso (PT, AL, EM, EF, EP, FI) no DOG 28-6-10.Ligazón para consultar o baremo provisional  

  Prazo de reclamacións ao baremo provisorio: 5 días hábiles desde o seguinte á súa publicación (enténdese publicación na web, xa que saíu o anuncio no DOG antes que as propias puntuacións na web)

  Modelo reclamación puntuación provisional baremo 

  Criterios utilizados no baremo da fase de concurso

  PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PARTE DA PROBA

   

  Data, lugar e hora da presentación e da 1ª proba (DOG 11-06-10) (web 08-06-10)

  ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS  Distribución dos aspirantes admitidos polos tribunais: (DOG 16-06-10web 11-06-10

  Relación definitiva de admitidas/os e excluídos/as (DOG 11-06-10) (web Consellaría 08-06-10)

  Listaxe provisoria de admitidas/os  DOG 20-05-10 (web 12-5-10). Ligazón

  Prazo de reclamacións10 días naturais desde a publicación no DOG. Na resolución di:  "As reclamacións presentarase a través de fax 881999241 ou a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es". Desde a CIG recomendámosche que previamente a presentes por rexistro e logo segundo di a resolución (ligazón ao modelo de reclamación).  

  Escrito presentado por CIG-ENSINO para o cómputo de días traballados para o dereito ao informe20-05-10. Ligazón

  PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO

   

  Resultado da proba:  web 17-06-10

  Data, hora e lugar da proba de galego (DOG 01-06-10(web 28-5-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10 Corrección de erros (DOG 13-05-10)

  Relación definitiva dos opositores que deben realizar a proba de acreditación de galego (DOG 10-06-10) (web 08-06-10)

  TRIBUNAIS  Información dos tribunais: notas, chamamentos... 
  Ligazón

  Nomeamento dos tribunais (presidentes, vogais): DOG 02-06-10 , web Consellaría 01-06-10

  Sorteo dos Vogais dos tribunais:  Resultado do sorteo (29-4-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10Corrección de erros (DOG 13-05-10)

  Comisión de elaboración de informes substitutivos pola proba B.2: DOG 02-06-10

  PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

   

  Prazo entrega solicitudes: até o 14 de abril 

  Prazo de entrega da Unidade Didáctica (Informe): até o 24 de abril

  TEMARIOS

   

  Accede e consulta os temarios vixentes: Ligazón

  Normativa

  Orde EDU/3430/2009, de 11 de decembro, pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio (BOE 21-12-09)


  INFORMACIÓNS VARIAS E NORMAS XERAIS SOBRE AS OPOSICIÓNS AOS CORPOS DOCENTES

   

  Resumo de fase de oposicións ano 2010 en Galiza. Ligazón

  - Resumo da fase de oposición dos anos 2007, 2008 e 2009 en Galiza. Ligazón

  Baremo da fase de concurso aplicado en Galiza (período transitorio LOE)Ligazón

  Real Decreto de Acceso 276/2007.  BOE  02/03/2007. Ligazón

  Real Decreto 48/2010 de modificación do RD 276/2007. Pazo para cumprir o requisito do título de mestrado para acceder á función pública docente en procesos selectivos convocados no curso 2009/10. Ligazón

  Temarios. Orde ESD/17/2009 (BOE 19-1-09) pola que se prorroga a vixencia dos temarios das Oposicións para 2009. Ligazón

  IMPORTANTE: Na convocatoria deste ano 2010, logo da insistencia da CIG-Ensino, conseguiuse que se retirara o requisito  de estar en activo o día da publicación da convocatoria no DOG para poder optar ao informe substitutivo da parte B2 da proba.