Fondo de acción social

 • Fondo de Acción Social 2009

  Normativa: Resolución do 4 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena a publicación do texto do acordo sobre criterios de repartición do fondo de acción social da Xunta de Galiza para o exercicio do ano 2009. Ligazón

  Corrección de erros á resolución do 4 de xaneiro de 2010. Ligazón

  PRAZOS e PROCEDEMENTO:

  Prazo para cubrir na web as solicitudes e para presentalas unha vez impresas á dirección do centro docente     Ligazón para acceder ao F.A.S.

  26/febreiro/2010

  Prazo das direccións dos centros para entregar as solicitudes conformadas aos solicitantes (completadas e comprobada, se procede, a documentación achegada)

  18/marzo/2010

  Prazo para presentar nos rexistros públicos (delegacións, oficinas de correos, etc) as solicitudes por parte dos solicitantes

  30/abril/2010