Concurso de traslados de mestres

 • Concurso Xeral de Traslados 2013-2014
  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG 4/11/13). Ligazón

  Resolución definitiva.

  Resolución Definitiva de Primaria. (Web da Consellaría): Ligazón. (DOG 14/04/2014): Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional.

  Resolución Provisional de Primaria: Ligazón

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Vacantes definitivas do corpo de mestres.

  Publicadas no DOG as vacantes defintivas (DOG 27/02/2014) Ligazón

  Correción de erros das vacantes definitivas (OG 05/03/2014) Ligazón

  Publicadas na páxina web da Consellaría de Educación o 25 de febreiro de 2014. Ligazón

  Vacantes provisionais do corpo de mestres.

  Publicadas no DOG as vacantes provisionais. Ligazón

  Publicadas na páxina web da Consellaría de Educación o 12 de decembro de 2013. Ligazón

  Negociación de vacantes e xubilacións.

  A Coruña.

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Primeiro listado de xubilacións: Ligazón

  Lugo.

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Primeiro listado de xubilacións: Ligazón

  Ourense.

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Segundo listado de vacantes: Ligazón

  Pontevedra.

  Primeiro listado de xubilacións: Ligazón

  Primeiro listado de vacantes: Ligazón

  Falecidas e falecidos: Ligazón

  Información sobre o CXT

  Aplicación Web e información varia da Consellaría.
  Prazo para a publicación das vacantes.

  Vacantes provisionals: antes do 15 de decembro de 2013.

  Vacantes definitivas: con anterioridade á apertura do prazo de reclamacións e renuncias, resolución provisional.

  Reclamacións e renuncias.

  10 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de negociación.

  Ligazón

  Outras informacións ou aclaracións.

  En Galiza non hai Audición e Linguaxe en Secundaria (como vacante definitiva), polo tanto non se pode concursar ao código 61.

  Cadros de Persoal de Mestres. Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se establece o número de unidades e postos de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. (DOG 23/08/2010) Ligazón

  • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 06/10/2010) Ligazón 
  • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 09/12/2010)  Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 09/08/2011) Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 03/08/2012) Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 08/08/2013) Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 07/10/2013) Ligazón

  Centros de especial dificultade Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Galiza. (DOG 28/10/2010) Ligazón

  • Correción de erros (DOG 19/11/2010) Ligazón

  Centros con xornada única ou mixta. Listaxe de centros con xornada única ou mixta (actualizado coas últimas incorporacións do curso 2011/12). Ligazón

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso Xeral de Traslados 2012-2013
  Normativa

  Convocatoria. Orde do 24 de outubro de 2012 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG 29/10/2012). Ligazón 

  • Corrección de erros.(05/11/2012). Ligazón

  Instrucións. Circular 12/2012 de instrucións para o CXT. Ligazón

  Toma de posesión.

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados

   

  Resolución Definitiva.

  Resolución definitiva do CXT. Na páxina da Consellaría: Ligazón. No DOG (21/05/2013): Ligazón

  Resolución definitiva CXT 2012 2013 Primaria: Ligazón

  Resolución Provisional

  Publicada na web da Consellaría a adxudicación provisional do CXT do corpo de mestres. (12/03/2013). Ligazón

  Prazo de renuncias e reclamacións. 

  O prazo para presentar renuncias e reclamacións tanto á adxudicación como ao baremo é de 10 días naturais (do 13 ao 22 de marzo). A renuncia supón a non participación no concurso, afectando a todas as peticións e especialidades.

  Participación

  Aplicación para participar no CXT: Ligazón

  Prazos do Concurso.

  Segundo o borrador do concurso o prazo é do 6 ao 22 de novembro, ambos incluídos.

  Publicación das vacantes definitivas.

  Información na páxina web da Consellaría: Ligazón

  Publicación das vacantes provisionais.

  Resolución do 14 de febreiro de 2013: vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados

  Prazos para a publicación de Vacantes.

  Vacantes provisionais antes do 15 de febreiro de 2013: 

  Vacantes definitivas antes do 12 de abril de 2013.

  Vacantes entregadas para a súa negociación nas Xuntas de Persoal.

  A Coruña.

   Vacantes do corpo de mestres. Ligazón

  Amortizacións. Prazas que a Consellaría propón amortizar na provincia da Coruña (todos os corpos docentes). Ligazón

  Lugo. Xubilacións e vacantes do corpo de mestres. Ligazón

   Nova achega de vacantes: Ligazón

  Ourense. Vacantes entregadas para a súa negociación na xunta de persoal, segunda achega. Ligazón

  Pontevedra. Xa temos dúas propostas de vacantes, a última de xaneiro, máis as xubilacións. Ligazón 

  CIG Informas do Concurso Xeral de Traslados

  Xeral do CXT

  Adxudicacións do CXT 2011-2012

  Outras informacións ou aclaracións.

  En Galiza non hai Audición e Linguaxe en Secundaria (como vacante definitiva), polo tanto non se pode concursar ao código 61.

  Neste concurso de traslados, segundo a administración, non vai haber prazas itinerantes.

  Cadros de Persoal de Mestres. Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se establece o número de unidades e postos de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. (DOG 23/08/2010) Ligazón

  • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 06/10/2010) Ligazón 
  • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 09/12/2010)  Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 09/08/2011) Ligazón
  • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 03/08/2012) Ligazón

  Centros de especial dificultade Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Galiza. (DOG 28/10/2010) Ligazón

  • Correción de erros (DOG 19/11/2010) Ligazón

  Centros con xornada única ou mixta. Listaxe de centros con xornada única ou mixta (actualizado coas últimas incorporacións do curso 2011/12). Ligazón

  Proceso de negociación. Mesa sectorial.

  Ligazón á convocatoria da mesa.

  Ligazón ao borrador.

  Ligazón á información sobre a mesa

  Ministerio.

  Orde ECD/2107/2012, de 27 de setembro, pola que se estabelecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2012/2013, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón 

 • Concurso Xeral de Traslados 2010-2011
  Convocatoria.

  Publicación da convocatoria do Concurso no DOG (16/11/2010). Ligazón

  Aplicación para participar. Ligazón

  Aplicación de datos persoais. Ligazón 

  Toma de posesión do destino definitivo

  Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados. Ligazón

  Adxudicación definitiva.

  Publicación da resolución definitiva na web da Consellaría. Ligazón e no DOG (03/06/2011). Ligazón

  Profesorado excluído. Ligazón

  Electores/as sen destino definitivo. Ligazón 

  Reclamación á adxudicación definitiva

  Contra esta resolución pódese interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses desde a sú publicación no DOG (3 de xuño)

  Adxudicación provisional.

  Resolución do 28 de marzo de 2011 (DOG 31-03-11). Ligazón 

  Prazo de reclamacións e renuncias á adxudicación provisional.

  10 días naturais a partir do día seguinte da publicación no DOG: ata o 10 de abril.

  Prazos.

  Prazos do Concurso: do 25 de novembro ao 14 de decembro, ambos inclusive (15 días hábiles desde o 25 de novembro).

  Prazo previso da resolución provisional (circular 13/2010): 31 de marzo de 2011 (inicialmente o 24 de marzo)

  Vacantes Definitivas

  Vacantes definitivas publicadas na web da Consellaría (27-05-2011) Ligazón e no DOG (01/06/2011) Ligazón

  Vacantes Provisionais.

  A Coruña: Ligazón

  Lugo: Ligazón

  Ourense: Ligazón

  Pontevedra: Ligazón

  Novas Vacantes Provisionais

  (publicadas na web da Consellaría o 23-02-2011)

  Relación de vacantes (Orde 21-02-2011). Ligazón

  Vacantes Definitivas

  Vacantes definitivas (27-05-2011) Ligazón

  Vacantes por xubilación LOE

  (NON ENTRAN NA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS)

  Datos facilitados pola Consellaría. Ligazón

  Actualización das vacantes LOE (A Coruña) a 13/4/2011. Ligazón

  Actualización das vacantes LOE (Pontevedra) a 09/05/11. Ligazón

  Baremación

  Composición das comisións avaliadoras dos concursos de traslados 2010/11. Ligazón

  Criterios de baremación. Ligazón

  Consulta do baremo provisional. Ligazón

  Outras informacións.

  Cadros de Persoal de centros. Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se establece o número de unidades e postos de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. Ligazón

  -1ª Corrección de erros dos Cadros de PersoalLigazón

  -2ª Corrección de erros dos Cadros de Persoal.(DOG 09/12/2010)  Ligazón

  Centros de especial dificultade (DOG 28/10/10) Ligazón Corrección de erros (DOG 19/11/10) Ligazón

  Xornada única. Listaxe de centros con xornada única ou mixta (actualizado decembro 2010): Ligazón

  Aclaracións (CELGAs, coordinacións, titorías, especial dificultade...): Ligazón

  Circular aclaratoria da Consellaría: Ligazón

  CIG Informa sobre o Concurso de Traslados: Ligazón


  Proceso de Negociación.

  Borrador Concurso de Traslados: Ligazón

  Borradores dos Anexos do Concurso de Traslados: Ligazón

  Normas Procedimentais para este concurso (por ser estatal): Ligazón

  O Real Decreto que regula o Concurso de Traslados podelo atopar en Lexislación Educativa Básica

  Outras convocatorias específicas no 2010.

  Ver Outras Convocatorias

  EPAPU. 

  Concurso específico para Educación Permanente de adultos. Ligazón

  Criterios de baremación apartados F.1.5 e F.1.6. Ligazón

  Publicación das puntuacións provisionais. Ligazón

  Resolución definitiva. Ligazón   ///  Adxudicación definitiva. Ligazón  /// DOG 16-05-11. Ligazón

  EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS.

  Concurso de méritos. Ligazón


  Información Concurso de Traslados 2009/2010

  Información Concurso de Traslados 2008/2009

  Información Concurso de Traslados 2007/2008

  Adxudicación provisional. Ligazón