Táboas salariais 2022 do ensino concertado

A CIG-ensino non subscribe a revisión salarial para 2022 do VII convenio colectivo estatal de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos ao afondar na perda de poder adquisitivo

A CIG-Ensino, logo das “negociacións” das táboas salariais de ensino concertado para 2022, non asinou a revisión salarial coa suba do 2% dende o 1 de xaneiro para todos os traballadores/as, ao igual que non o fixera nas táboas de anos anteriores. Unha vez máis non se acadan neste acordo asinado o 26/01/2022 as nosas históricas reivindicacións:

1.- Estamos en contra da perda de poder adquisitivo que supón para todo o persoal afectado por este convenio: lévase máis dun 10% acumulado de perda de IPC desde o recorte salarial do 5% feito en 2011, e non se introduce cláusula de revisión salarial a alza o que vai supor aumentar esa perda de IPC ( pechouse 2021 cun 6,5% de IPC, e os salarios subiron só un 0,9%).

2.- Porque non se garante o SMI para os salarios que queden por debaixo, ante un posible incremento do mesmo para 2022, absorbéndose os complementos salariais, tal e como se fixo no último trimestre de 2021 ao pasar o SMI a 965€ e os salarios quedaron en 950€. Ademais, porque non se reduce a fenda salarial entre os salarios máis altos e os máis baixos,  nin se aplican as subas aos complementos do convenio.

O acordo da suba salarial foi asinado por todas as asociacións empresariais (EyG, CECE, FED-ACES e APSEC) e as organizacións sindicais FSIE- USO- UGT e CCOO, asinantes do VII convenio,  que os ata na negociación o art. 57 para o pago delegado, pero que asumen o mesmo para o resto do persoal, PAS e docentes sen pago delegado.

Proposta defendida na mesa por CIG-Ensino:

Suba salarial do 3% sobre táboas de 2021, cunha cláusula de revisión salarial á alza, como garante do IPC, para salarios superiores ao salario medio galego e para os que estean por debaixo suba lineal de 630€ en 14 pagas (obxectivo reducir fenda salarial entre altos/baixos). Deste xeito tamén avanzaremos na recuperación de parte da perda de poder adquisitivo. Este 3% tamén se aplicará a todos os complementos do convenio. Os salarios máis baixos adaptaranse ao SMI correspondente de cada ano (acordar cláusula garantista), non quedando ningún salario por debaixo do mesmo, evitando a absorción de complementos salariais.

Unha vez máis, denunciamos a falta de negociación e que temos un convenio estatal que despois non se aplica, en táboas salariais, PEA, complementos de cargo,... É necesario trasladar o ámbito de negociación alí onde se dan as condicións para chegar a acordos que sexan realistas e poidan aplicarse, é dicir, ás CC.AA., e que participen nelas as tres partes implicadas: patronais, organizacións sindicais e, polo menos, mentres sigan sendo financiados con fondos públicos, as administracións educativas correspondentes. Xa vén sendo hora de adaptarse á realidade e de respectar a pluralidade do Estado, así como facer partícipes e que decida o persoal traballador, acercándolles a negociación e non deixando que sexan as cúpulas patronais e sindicais, en Madrid, as que decidan segundo os seus intereses.

CIG

De que vale un convenio estatal que non se aplica, mesmo limita e non é operativo?

 

TÁBOAS SALARIAIS CENTROS CONCERTADOS GALIZA 2022.

DOCENTES EN PAGO DELEGADO:

ENSINO CONCERTADO

GALIZA 2022

SALARIO BASE 2022

COMPL. AUTONÓM.(C.A.)

2022

TOTAL SALARIO 2022

TRIENIOS

2022

E. INFANTIL,

E.PRIMARIA,

E. ESPECIAL

1.753,54 €

396,63 €

2.150,17 €

39,85 €

1º CICLO ESO

MESTRES

1.753,54 €

504,58 €

2.258,12 €

39,85 €

LICENCIADOS ESO,

FP, FPB

2.059,21 €

404,00 €

2.463,21 €

50,25 €

RESTO DOCENTES E PAS:

CATEGORÍA LABORAL

SALARIO

TRIENIO

 

Mestre/a

1745,50

41,77

 

Profesor/a FP e ESO

1928,30

52,64

 

Profesor/a Bacharelato

2016,58

52,64

Compl. +97,99

Profesor/a de  Actividades Educativas Extracurriculares

1480,83

37,93

 

Monitor/a -  Educador/a Instrutor/a - Técnico/a

1332,73

36,17

 

Xefe/a de Administración/ Secretaría

1366,39

42,17

 

Xefe/a de Negociado

1150,72

36,04

 

Oficial Contable - Xefe/a de Cociña - Condutor/a e Oficial 1ª oficios

1097,87

35,61

 

Recepcionista - Telefonista Auxiliar - Garda - Vixiante/a Empregado/a de Servizo de Limpeza, prancha, lavado, mantemento, xardinería e oficios varios

978,00

35,61

 

Coidador/a -  Porteiro/a - Oficial 2ª Oficios - Axudante de cociña

1003,65

35,61

 

Conserxe / Gobernante

1150,51

35,61

 

Cociñeiro/a

1046,44

35,61

 

Prazo para aboar atrasos e actualizar salarios desde que saian en BOE.

Máis información en : http://www.cig-ensino.gal/ensino-concertado.html

CIG-Informa Táboas salariais 2022 do ensino concertado

Documento


Volver