Convocatoria de concurso específico para os EOE 2018

Convocatoria 2016

Convocatoria: Orde do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (DOG do 7 de novembro do 2018). Ligazón

Prazo de presentación de instancias e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Resolución. ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos paracubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ligazón

Volver