Concurso Xeral de Traslados Mestres 2020-2021

Toda a información e seguimento do CXT

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Vacantes definitivas

Resolución Ligazón

Vacantes definitivas do corpo 597 Ligazón

Convocatoria.

Ligazón á orde de convocatoria publicada o 30 de outubro no DOG.

Ligazón á circular de instrución se aclaracións.

Adxudicación provisional 

Resolución pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres

Resolución da adxudicación provisional de primaria

Listaxe de persoas excluídas primaria

Resolución completa do ministerio A-C  D-G  H-M  N-R  S-Z

O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 e 25 de marzo, ambos incluídos.

Vacantes provisionais

Ligazón

Publicación do baremo

Reclamacións:

1º Na opción Participación do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.
2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.
3º Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".
4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.
5º Envíe a súa reclamación do 5 ao 10 de febreiro por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal indicando no asunto da mensaxe: “Reclamación CXT”.

Prazo de participación.

Do 5 ao 26 de novembro.

Catálogo completo actualizado, con centros de xornada única e de especial dificultade.

As únicas prazas que se poden ofertar no CXT son as que aparecen catalogadas e recollidas neste documento. Ligazón

Vacantes Provisionais.

Pontevedra

Resultados das negociacións nas distintas xefaturas territoriais.

As prazas que incluímos nestes listados son sempre a maiores das vacantes xa presentadas polas xefaturas territoriais.

Lugo Ourense

Vacantes reclamadas pola CIG Ensino nas distintas xefaturas territoriais.

Vacantes reclamadas na Coruña: ligazón

Vacantes reclamadas en Lugo: ligazón

Vacantes reclamadas en Ourense: ligazón

Vacantes reclamadas en Pontevedra: ligazón

Vacantes.

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de A Coruña: ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Ourense: ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra: ligazón

Estudo da modificación de vacantes entregada pola xefatura territorial de Pontevedra: ligazón

Calendario.

Remisión ás Xuntas de Persoal das vacantes: entre o 2 e o 6 de novembro.

Prazo para que as OOSS realicen propostas: até o 20 de novembro.

Reunión para a revisión das alegacións: entre o 7 e o 11 de decembro.

Xubilacións.

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de A Coruña: ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Lugo: ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Ourense: ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra: ligazón

Previsión de resolucións dos concursos:

Concurso EPA

Concurso Orientación Mestres

CXT

Isto implica que quen obteña destino nun concurso que se resolva primeiro xa non poderá obter destino nos seguintes, decaendo deles.

Videotitorial.

Negociación.

Proxecto de Orde de Concurso Xeral de Traslados. Borrador.

Información da mesa na que se tratará a convocatoria do CXT. Ligazón

Volver