Unha nova sentenza recoñece o dereito a cobrar a parte correspondente da paga extra tamén ao persoal do Consorcio

As organizacións sindicais advirten que de non se facer o pagamento a administración estaría facendo un uso perverso dos recursos públicos, porque tería que pagar as costas

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, vén de recoñecer o dereito a percibir parte da paga extraordinaria de Nadal que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anulara aplicando a normativa estatal. Négase así, máis unha vez, a retroactividade das disposicións contidas no Real Decreto 20/2012.

Esta sentenza súmase ás xa numerosas demandas gañadas polas catro centrais sindicais maioritarias na Función Pública galega (CSI-F, UGT, CC.OO e CIG) que foron interpostas, nun marco de actuación conxunta, contra as administracións autonómica, local, universidades e entes instrumentais do sector público.

Unha vez máis as catro organizacións sindicais exixen a devolución desta paga extra así como dos demais dereitos inxustamente retirados ás/aos traballadoras e traballadores de tódolos sectores públicos.

Con carácter xeral, e para evitar farragosos trámites e gastos, as organizacións sindicais van desenvolver todas as accións ao seu alcance para conseguir o recoñecemento do dereito a cobrar unha paga extra que, como calquera outro concepto salarial, é froito do traballo e esforzo de todos e cada un dos traballadores e traballadoras do sector público.

A CIG advirte ademais que de non se facer o pagamento da parte correspondente da paga extra e de recorrer a sentenza a administración estaría facendo un uso perverso dos recursos públicos, posto que todo indica que de non actuar nese sentido os distintos tribunais cargarían costas á administración.

A paga extra de 2012 foi negada pola Administración Autonómica en suposta aplicación da normativa estatal de recortes dos dereitos laborais do persoal ao servizo das administracións. A modificación estatal foi introducida polo Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade que reforma o artigo 50 do Estatuto Básico do Empregado Público.

As sentenzas que están saíndo recoñecen que a aplicación da Lei 20/2012 non pode ser feita con carácter retroactivo, xa que son dereitos adquiridos antes da posta en vigor da mesma. A lei entrou en vigor o 15-07-2012 co que se recoñece que non procede aplicarse retroactivamente dende o 01-07-12 até o 14-07-12. Sendo este o período que o Consorcio Galego estaba obrigado a facer o pagamento.

Na reunión mantida a comezos de febreiro entre a CIG e o Xerente do Consorcio, a central sindical exixiulle que acatara a posíbel sentenza favorábel ao cobro da parte da paga extra, cuestión que dixo entender, comprometéndose a informar positivamente do seu cobro. A CIG agarda que cumpra coa súa palabra.

Volver