Toda a información do recurso interposto sobre a listaxe de aprobados de secundaria nas oposicións 2007.

CIG-Informa: Recurso 537/2007

Este recurso Contencioso Administrativo foi presentado pola Asociacion Galega de Opositores e Opositoras do Ensino, contra a Orde do 3 de agosto de 2007 (DOG 23/08/07) pola que se fai pública a lista de opositores/as que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 9 de abril pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisicion de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos citados corpos da ComunidadeAutónoma de Galiza.

Ligazón

Volver