Solicitude á CIUG e á Conselleira para que as probas de acceso de inglés teñan o tempo suficiente

PAU Inglés

Coa modificación das probas de acceso de linguas estranxeiras nas que se incorpora a específica de audición a costa do tempo dedicado á proba escrita, xerouse un descontento no profesorado desta materia que considera insuficiente o tempo da proba escrita para avaliar as competencias do alumnado. Por iso dirixímonos por segunda vez á CIUG e a Consellaría para que busquen unha solución a este problema porque consideramos insatisfactoria a resposta que se nos deu.

Ligazón

Volver