Servizo público e dignidade laboral

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Na defensa do carácter público do Consorcio e o mantemento e dignificación dos postos de traballo. Fronte os ataques do actual goberno do PP tratando de desmantelar este servizo social fundamental, deteriorando as condicións laborais e mesmo despedindo traballadores/as

Volver