Resposta da CIG-Ensino ás declaracións do PP en contra da nosa lingua no ensino

Nota de Prensa da CIG ao respecto do Galego

Diante da actitude belixerante contra o galego, manifestada polo presidente do PP de Galiza, e próximo presidente da Xunta, que chegou a anunciar a futura derrogación do Decreto 124/07 de uso e promoción da lingua galega no ensino, a executiva da CIG-Ensino acordou, na reunión mantida hoxe, día 4 de marzo, manifestar unha serie de cuestións que reproducimos a continuación.

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

Resposta da CIG-Ensino ás declaracións do PP contra a nosa lingua no ensino

 

Diante da actitude belixerante contra o galego, manifestada polo presidente do PP de Galiza e próximo presidente da Xunta que chegou a anunciar a futura derrogación do Decreto 124/07 de uso e promoción da lingua galega no ensino, a executiva da  CIG-Ensino acordou, na reunión mantida hoxe, día 4 de marzo, manifestar o seguinte:

 

  1. Sería inaudito e a primeira vez na historia que un presidente dun país, que acaba de ser electo,  anuncie como  primeira medida  a tomar  unha proposta en contra da lingua propia, malia estar totalmente marxinada no sistema educativo e cuns índices mínimos en canto ao seu uso.
  2. Alén do uso electoralista que se fixo dunha fabulada persecución da lingua forte, o español, invertendo a realidade, o PP marca como obxectivo no seu propio programa acadar un ensino trilingüe. Como se entende entón que se queira derrogar un decreto que o único que estabelece é que o 50% das materias se impartan na lingua galega e que o alumnado acade a mesma competencia en galego que en castelán, ao remate dos seus estudos?
  3. Pretende confundir a sociedade, apelando, demagoxicamente, á liberdade, cando o noso idioma non goza dos mesmos dereitos na Galiza que ten o Español. Todos sabemos que a aprendizaxe no noso idioma estivo proscrito e perseguido  durante séculos e que, historicamente, é o único idioma asoballado e discriminado.  
  4. Todos os docentes sabemos que mesmo aquel alumnado que recibe maioritariamente a docencia en Galego, unha minoría insignificante, remata os estudos con máis competencia en español que en galego e que a escola é un espazo de desgaleguización tal e como o proban as estatísticas que constatan que hai un maior número de alumnado que entra falando en galego que o que sae falando na nosa lingua.
  5. Un presidente dun país non pode borrar os sinais de identidade máis importantes que ten ese país, comezando por derrogar as  normas que tratan de amparalos e promovelos. O noso idioma, sinal fundamental de identidade, é usado por un 40% menos de mozos e mozas  que a xeración dos seus avós, polo que só desde posicións que perseguen a súa desaparición se pode entender que a única lexislación existente que vela pola súa normalización se abandone á lei do máis forte, sobre todo se temos en conta que esta lexislación só aspira a que a nosa lingua chegue ao 50% das materias.
  6. Só desde unha perspectiva antigalega e unha mente colonizada se pode ver como un demérito a presenza da nosa lingua, a non ser que se pretenda a súa desaparición.
  7. Que non se esqueza que o Parlamento galego aprobou por unanimidade, tendo o PP maioría absoluta, co voto favorábel de Núñez Feijoo como parlamentario e vicepresidente da Xunta nese momento, o Plano de Normalización Lingüística que recolle nas medidas 2.1.26 á 2.1.30 que “como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego”

 

A CIG-Ensino quere facer público que o futuro presidente ten a obriga de desistir das súas intencións, por seren estas impropias de quen di que quere ser o presidente de todos os galegos e galegas, do contrario a CIG-Ensino reactivaría accións e iniciativas no ámbito do ensino para impedir esta agresión ao noso idioma.

Santiago, 4 de marzo de 2009

 

Anxo Louzao Rodríuez

Secretario Nacional da CIG-ENSINO

Volver