Rematou a negociación do novo RD de especialidades do corpo de mestres

Mesa docente MEC 03-02-11

O venres día tres pechouse a negociación entre o Ministerio de Educación e as organizacións sindicais, sendo intención do Ministerio publicalo antes de que remate o verán. O novo RD recolle vaias cuestións importantes reclamadas pola CIG-ENSINO reiteradamente desde o inicio da negociación en setembro do pasado ano

Entre as cuestións reclamadas pola CIG-ENSINO, destacamos

 

-       a posibilidade de que o profesorado que posúa os requisistos de titulación poida solicitar a habilitación para novas especialidades durante un prazo de tempo posterior á entrada en vigor deste RD.

-       que se consideren as actuais titulacións de diplomado como equivalentes ás titulacións de grado a efectos de adquisición de especialidades.

 

Introdúcese tamén a posibilidade de que aquel profesorado que non conte coa especialización de Primaria e Infantil que durante tres cursos teña que impartir esas especialidades poida acceder a esas especialidades mediante procedemento que definan as CCAA.

 

A Administración non recolleu a nosa petición de que para poder impartir unha materia en lingua estranxeira haxa que estar en posesión da especialidade nesa lingua estranxeira ou do título de Grado na mesma e mantén  como único requisito acreditar un nivel B2 do Marco Común Europeo.

Volver