Redactar para a web no ámbito educativo

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Material elaborado para a CIG-Ensino e AS-PG no curso 2 013-2 014 pola Cooperativa Tagen Ata- Lingua e Comunicación baixo Licenza Creative Comnons para compartir con fins educativos.

 Obxectivos 

 • Redactar textos lexibles e fáciles de ler.
 • Coñecer os criterios que deben primar á hora de redactar un texto para a web.
 • Reflexionar sobre o concepto de lexibilidade.
 • Adestrar a nosa capacidade de compresión e creación de texto escrito para a web coa potencialidade de transmitírmonos ao noso alumnado a inquietude pola mellora das habilidades comunicativas nos novos medios.
 • Coñecer as estruturas de información máis axeitadas para a web.
 • Familiarizármonos cos xeitos máis recoñecidos de presentación e ordenación de textos para a web.
 • Manexar a estrutura de pirámide invertida nos seus diferentes niveis.
 • Comprender cales son algúns dos elementos que provocan maior complexidade na comprensión dos textos para consecuentemente evitalos na nosa produción textual.
 • Interpretar algunhas claves sobre a posibilidade de crear contidos interesantes e axeitados á web.

Contidos 

 • Tema 1: Expresión escrita e novas formas de comunicación.
 • Tema 2. A publicación e redacción na web como motivación para o alumnado. Aprender a escribir de xeito eficaz
 • Tema 3. Claves para mellorar a redacción na web.
 • Tema 4. Construír unha pirámide invertida.
 • Tema 5. Como facer atractivos os textos que publicamos na web.
 • Tema 6. Minimizar A puntuación.
 • Tema 7. Romper a uniformidade do texto.
Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver