Recursos dixitais básicos para un relatorio eficaz

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

 Obxectivos 

  • Realizar unha presentación empregando recursos dixitais.

  • Adaptar recursos gráficos para realizar unha presentación en liña.

  • Identificar ferramentas dixitais básicas para para apoiar visualmente un relatorio.

Contidos 

  • Orientacións básicas para o deseño de cor e selección de tipografía nunha presentación.

  • Programas para realizar presentacións en liña.

  • Normas básicas para o tratamento de imaxes.

  • O uso do vídeo nas presentacións.

Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver