Publicados o tribunais das oposicións no DOG

Esta publicación xa inclúe as presidencias.

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres (código de procedemento ED001A), convocado mediante a Orde do 5 de decembro de 2022 (código de procedemento ED001A) e anunciada mediante a Resolución do 12 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 242, do 22 de decembro). Ligazón

Toda a información sobre as oposicións na seguinte ligazón

Volver