Publicados o decreto e a orde que regulan a elección das direccións dos centros públicos.

Organización de centros

No DOG de 12 de marzo aparece publicado o decreto que regula a selección, nomeamento e cesamento das directoras e directores dos centros públicos e o 13 de marzo publican a orde.

Desde aquí poderás consultar o decreto (publicado no DOG do 12 de marzo) polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. A orde publicouse no DOG de 13 de marzo, a cal tamén podes consultar aquí .

Volver