Publicadas as vacantes provisionais do CXT

De todos os corpos do concurso

Resolución do 17 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (código de procedemento ED012A). Ligazón

Mestres. Ligazón
Profesores de ensino secundario. Ligazón
Profesores Técnicos de Formación Profesional. Ligazón
Profesores De Escolas Oficiais De Idiomas. Ligazón
Catedráticos De Música E Artes Escénicas. Ligazón
Profesores De Música E Artes Escénicas. Ligazón
Profesores De Artes Plásticas E Deseño. Ligazón
Mestres De Taller De Artes Plásticas E Deseño. Ligazón
Corpos De Inspección. Ligazón

 

Toda a información do CXT do corpo de mestres.
Toda a información do CXT dos corpos de secundaria e outros.

 

Volver