Publicadas as solicitudes aprobadas ou denegadas de comisión de servizos de saúde por causas sobrevidas

As persoas que resultaron aceptadas terán un novo destino provisional este curso que se coñecerá cando se publique a resolución definitiva do CADP

Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas, reguladas pola Orde do 28 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 9 de marzo).

Volver