Publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición aos corpos docentes.

Contra esta resolución pode formularse recurso de alzada no prazo dun mes.

Publicadas na web da Consellaría as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas así como as listaxes de persoas non exentas das probas de galego e castelán.

Publicada a RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos diferentes corpos docentes da convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galiza do 8 de marzo).

Tamén se publicou a listaxe das persoas non exentas de galego e castelán.

CORPO DE MESTRES

Listaxe definitiva de persoas admitidas en primaria. Ligazón

Listaxe definitiva de persoas excluídas en primaria. Ligazón

Listaxe de persoas non exentas das probas de galego. Ligazón

CORPOS DE SECUNDARIA

Listaxe definitiva de persoas admitidas nos corpos de secundaria. Ligazón

Listaxe definitiva de persoas excluídas de todos os corpos de secundaria. Ligazón

Listaxe de persoas non exentas das probas de galego. Ligazón

Listaxe de persoas non exentas das probas de castelán. Ligazón

Volver