Publicadas as listaxes de admitidos e excluídos nas oposicións do 2011

Oposicións 2011

Publicadas na páxina web da Consellaría de Educación as listaxes provisorias de admitidos e excluídos nos procesos selectivos do ano 2011 para o corpo de mestres e para os corpos de escolas de arte. O prazo de reclamación será de 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galiza.

 

A Consellaría publicou na súa web as listaxes provisorias de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da comunidade autónoma de Galiza. 

CORPO DE MESTRES:

-Admitidos: Ligazón

-Excluídos: Ligazón

CORPOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO:

-Admitidos: Ligazón

-Excluídos:  Ligazón

Prazo de reclamación: 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia. As reclamacións presentarase a través dos seguintes medios:

mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es ou fax 881999241

artes plásticas e deseño: persoal.secundaria@edu.xunta.es ou fax 981545484

Volver