Publicada con meses de atraso e sen efecto retroactivo a actualización das indemnizacións por dietas e quilometraxe

A CIG-Ensino critica o retraso inxustificado na publicación desta Resolución cando a nivel estatal está vixente desde xullo nin que se aplique con efectos retroactivos, o que prexudica sobre todo ao profesorado itinerante

O DOG de hoxe venres, 1 de decembro de 2023, publica a Resolución pola que se actualizan os importes das axudas de custo por razón do servizo para gastos por aloxamento e manutención e da indemnización por uso de vehículo particular para o persoal empregado público da Xunta. A CIG foi crítica cando se abordou este tema na Mesa Xeral de Función Pública dado que as indemnizacións por dietas e aloxamentos manteñen unha clara discriminación entre os altos cargos e outras categorías de persoal da administración.

Case 5 meses despois da publicación da Orde do Ministerio de Facenda, a Xunta publica hoxe a normativa pola que se actualiza a indemnización por uso de vehículo particular, que pasa a 0,26 euros/km, para os e as empregadas públicas. A CIG-Ensino criticou na última Mesa Xeral de Función Pública que esta medida non se aplique desde comezos de curso con efectos retroactivos, dado que o principal colectivo que se está vendo prexudicado polo atraso na súa aplicación é o profesorado itinerante. 

Así mesmo, tamén criticou que se manteña unha estratificación por categorías ou cargos nas indemnizacións en materia de dietas e aloxamento que quedan como segue:

Grupo Persoal Por aloxamento Por manutención Axuda de custo
enteira
Altos cargos, subdireccións xerais e asimilados 120,92 € 53,34 € 174,26 €
Funcionariado subgrupo A1 e A2 e asimilados 77,78 € 44,09 €  121,87 €
Funcionariado subgrupo C1 e asimilados 57,68 € 33,26 € 90,94 €
Persoal non incluído dentros dos anteriores 57,68 € 33,26 € 90,94 €

 

Volver