enteira

Publicada a resolución provisional do CADP de secundaria

Resolución publicada hoxe mércores 31 de xullo

Nas seguintes ligazóns podedes ver a resolución provisional do CADP de Secundaria

Resolución provisional (secundaria)

Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

Recordade que tedes até o día tres de setembro para as renuncias -obtiverades praza ou non- e as reclamacións.

As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación ou a renuncia de xeito presencial, a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

Como presentar renuncias ou reclamacións.

Segundo se indica na propia aplicación, o prazo para renunciar  e presentar alegacións é dende o 01/08/2019 ata o 03/09/2019. 

Para renunciar á adxudicación provisional de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

Para facer unha alegación:

Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

Encher os campos solicitados e presentar a mesma na Sede electrónica


 

Na seguinte ligazón tedes toda a información sobre o CADP de Educación Secundaria.

Volver