Publicada a resolución dos prazos do CADP

Recorda a obrigatoriedade de participar no concurso e presentalo na sede electrónica

Convocatoria.

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticose profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música eartes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas edeseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na ComunidadeAutónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ouconcelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que soliciteo reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B). Ligazón

CIG

Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

Prazos

Do 27 de xuño ao 17 de xullo

Resolucións

Provisionais: 27 de xullo mestres e 31 de xullo secundaria.

Definitivas: o 3 de agosto en mestres e o 11 de setembro en secundaria.

Reclamacións e renuncias

Primaria: dous días hábiles desde a resolución provisional ao través da sede electrónica.

Secundaria: até o tres de setembro desde o 31 de xullo

Toda a información dos dous concursos nas seguintes ligazóns

Primaria

Secundaria

Táboa con todos as datas

DATA DESCRICIÓN
26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
31/07 Previsto:
Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

Outras informacións.

Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. PDF

Volver