Publicada a resolución definitiva do concurso xeral de traslados 2013/2014

Tanto de primaria como de secundaria

Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Resolucións Definitas:

Resolución Definitiva de Primara: Ligazón

Resolución definitiva Secundaria: Ligazón

Adxudicación de secundaria por especialidade: Ligazón


Ligazóns aos distintos concursos así como informacións xerais a todos os concursos.

CXT do Corpo de Mestres

Concurso Específico de Orientación

CXT do Corpo de Secundaria 

Concurso de Educación e Promoción de Adultos

CIG Informa sobre os Concursos

Información sobre o CXT

Aplicación Web e información varia da Consellaría

Volver